Thế nào là câu trực tiếp – câu con gián tiếp? trong câu trực tiếp con gián tiếp thì những thành phần câu vẫn được thay đổi như rứa nào? Để rất có thể nắm vững kỹ năng và kiến thức ngữ pháp này cùng 4Life English Center (x-lair.com) tìm hiểu tất tần tật về câu trực tiếp con gián tiếp trong tiếng Anh.

Bạn đang xem: Chuyển câu trực tiếp sang gián tiếp

*
Câu trực tiếp loại gián tiếp
2. Phương pháp chuyển câu trực tiếp quý phái câu gián tiếp 3. Cách chuyển đổi các nhiều loại câu từ trực tiếp sang gián tiếp 5. Bài tập về gửi câu thẳng sang con gián tiếp

1. Có mang câu trực tiếp gián tiếp

Khi ao ước nhắc lại tiếng nói của một ai đó, ta hay được sử dụng câu tường thuật thẳng hoặc câu tường thuật gián tiếp. Câu trực tiếp (direct speech) là câu tường thuật đúng mực điều ai đó diễn đạt (còn call là trích dẫn). Câu con gián tiếp (indirect speech) là câu mô tả lại ý của người nói mà lại không cần chính xác từng từ. Với cả câu trực tiếp cùng câu gián tiếp sẽ bắt đầu bằng một mệnh đề tường thuật, hệt như lời dẫn. Sau đó là mệnh đề được trần thuật hoặc nội dung được thuật lại.

Câu trực tiếp: Mệnh đề tường thuật + “mệnh đề được tường thuật” Mệnh đề được tường thuật được để trong lốt ngoặc kép, kể lại chính xác từng từ đã có nói trước đó.

Ví dụ: My brother said: “I went out last night.” (Anh tôi nói: “Tối ngày hôm qua anh đi chơi.”)

Câu gián tiếp: Mệnh đề trần thuật + (that) + mệnh đề được tường thuật. Cùng với câu con gián tiếp thêm từ “that” nhằm nối thân hai mệnh đề. Mệnh đề được trần thuật sẽ không có dấu ngoặc kép và không nên thuật lại đúng mực từng từ.

Ví dụ: My sister said that she was cleaning the house. (Chị tôi bảo rằng chị ấy đang dọn nhà.)

2. Giải pháp chuyển câu trực tiếp thanh lịch câu gián tiếp

*
Chuyền từ bỏ câu trực tiếp thanh lịch câu gián tiếp

Cùng khám phá quy tắc chuyển câu trực tiếp sang trọng câu gián tiếp qua ví dụ như sau: Ví dụ: vào một ngày đẹp nhất trời, Peter nói với tôi: “My girlfriend will come here lớn visit me tomorrow”

Bước 1: xác định từ tường thuật

Khi mong mỏi tường thuật lại tiếng nói của Peter, các bạn phải nói: “Peter nói rằng” Ta sẽ thực hiện 2 đụng từ là:

told: buộc phải dùng khi họ thuật lại rằng Peter nói cùng với một fan thứ tía khác.said: Thuật lại lúc không nói tới người sản phẩm công nghệ 3.

Ngoài ra còn một số động từ khác ví như asked, denied, promised, …tuy nhiên sẽ không sử dụng cấu trúc giống said that. Giữ ý: từ “that” hoàn toàn có thể sử dụng hoặc ko trong câu con gián tiếp. Xong xuôi bước 1, các bạn sẽ được như sau; ⇒ Peter told me that my girlfriend will come here to lớn visit me tomorrow.

Bước 2: Lùi thì của động từ về thì thừa khứ

Thời điểm của mệnh đề được trần thuật không xẩy ra ở thời khắc nói nữa do đó chỉ với thuật lại khẩu ca trong quá khứ. Do vậy, đụng từ vào câu sẽ được lùi về thì quá khứ 1 thì so với thời khắc tường thuật. Cụ thể khi tự câu trực tiếp qua câu con gián tiếp thì:

Hiện tại đơn/ tiếp diễn/ chấm dứt -> vượt khứ đơn/ tiếp diễn/ hoàn thành.Quá khứ đối chọi -> vượt khứ trả thành.Quá khứ tiếp nối -> thừa khứ xong tiếp diễnQuá khứ kết thúc -> quá khứ trả thànhTương lai đối kháng -> sau này trong quá khứTương lai ngay sát (am/is/are + going lớn V) -> was/ were going to lớn VWill (các thì tương lai) -> WouldShall/ Can / May -> Should / Could/ MightShould / Could/ Might/ Would/ Must -> giữ lại nguyên

Sau cách 2 này ta có: Peter told me that my girlfriend would come here to visit me tomorrow. (will -> would)

Bước 3: Đổi đại tự nhân xưng, đại từ thiết lập và tính trường đoản cú sở hữu

Bước tiếp theo là đổi khác cách xưng, bởi ta sẽ không còn thể nói là “Bạn gái tôi sẽ đến đây thăm tôi vào ngày mai” mà lại tường thuật lại lời của Peter rằng “Bạn gái của Peter sẽ đến thăm anh ấy…”. Vậy nên những lúc chuyển từ trực tiếp sang con gián tiếp cần xem xét đại từ bỏ nhân xưng, tính từ cài đặt và đại từ sở hữu trong mệnh đề được tường thuật tương ứng.

I -> She/ heWe -> TheyYou (số ít) / you (số nhiều) -> I, he, she/ theyUs -> ThemOur -> TheirMyself -> Himself / herselfYourself -> Himself / herself / myselfOurselves -> ThemselvesMy -> His/ HerMe -> Him/ HerYour (số ít) / your (số nhiều) -> His, her, my / TheirMine -> His/ hersYours (số ít)/ Yours (số nhiều) -> His, her, mine/ Theirs

Trong bước này ta đang có: Peter told me that his girlfriend would come here to lớn visit him tomorrow.

Bước 4: Đổi các từ chỉ thời hạn và địa điểm chốn

Bước sau cùng là yêu cầu đổi nhiều từ chỉ thời gian và xứ sở vì lúc thời hạn và địa điểm không còn xẩy ra ở thời gian tường thuật nữa buộc phải câu con gián tiếp sẽ nỗ lực đổi. Khi chuyển sang câu loại gián tiếp thay đổi những điểm sau:

Here -> ThereNow -> ThenToday/ tonight -> That day/ That nightYesterday -> The previous day, the day beforeTomorrow -> The following day, the next dayAgo -> BeforeLast (week) -> The previous week, the week beforeNext (week) -> The following week, the next weekThis -> ThatThese -> Those

Cuối thuộc sau 4 cách ta sẽ tiến hành câu loại gián tiếp hoàn hảo là: Peter told me that his girlfriend would come there to lớn visit him the next day.

3. Cách biến đổi các các loại câu từ trực tiếp sang con gián tiếp

*
Các nhiều loại câu từ thẳng sang loại gián tiếp

Lúc đổi khác từ câu trực tiếp lịch sự câu loại gián tiếp sẽ có được 3 dạng chính là: dạng câu nai lưng thuật, câu hỏi và câu mệnh lệnh.

3.1. Câu con gián tiếp dạng câu hỏi

Ta có thể sử dụng những động từ sau: asked, wondered, wanted lớn know. Câu hỏi Yes/ No Khi thay đổi từ câu trực tiếp lịch sự câu con gián tiếp làm việc dạng này cần:

Thêm if hoặc whether trước câu hỏi.Đổi vị trí của chủ ngữ và đụng từ vào câu.

Công thức: S + asked/ wondered/ wanted lớn know + if/ whether + S +V… Ví dụ: “Are you hungry?” My dad asked. ⇒ My dad asked if I was hungry. Câu hỏi có từ nhằm hỏi -WH Công thức: S + asked/ wondered/ wanted lớn know + -WH + S +V… Ví dụ: “How is the weather?” Lilly asked ⇒ Lilly asked how the weather was.

3.2. Câu con gián tiếp dạng è thuật

Công thức: S + say(s)/ said (that) + Mệnh đề được trần thuật Ví dụ: She said to me”I haven’t finished my work” -> She told me she hadn’t finished her work.

3.3. Câu gián tiếp dạng mệnh lệnh, yêu cầu

Để yêu mong một bổn phận với ai đó, sử dụng các dạng hễ từ sau: asked/ told/ required/ requested/ demanded,…Câu sai bảo yêu mong bắt buộc sẽ được nhấn mạnh mẽ với cồn từ ordered. Công thức:

S + asked/ told/ required/ requested/ demanded + O +(not) + khổng lồ V…S + ordered + somebody + to do something

Ví dụ:

“Open the door, please”, John said ⇒ John told me to mở cửa the doorHe said khổng lồ me angrily: “Shut down the music” ⇒ He ordered me to lớn shut down the music.

4. Các dạng đặc biệt quan trọng của câu loại gián tiếp

Bên cạnh 3 dạng thiết yếu trên, còn có một số trường thích hợp khác của câu con gián tiếp như là:

Will/ would/ can/could dùng để mô tả sự yêu cầu lịch sự:

Ví dụ: Aladin asked me: “Can you xuất hiện the door for me?” ⇒ Aladin asked me to mở cửa the door for him.

Shall/ would sử dụng để biểu đạt đề nghị, lời mời:

Ví dụ: “Shall I bring you a cup of coffee?” Lavie asked. ⇒ Lavie offered khổng lồ bring me a cup of coffee.

Câu cảm thán:

Ví dụ: “What an interesting novel!” She said ⇒ She exclaimed that the novel was interesting.

5. Bài tập về đưa câu trực tiếp sang con gián tiếp

*
các nhiều loại câu từ trực tiếp sang con gián tiếp

5.1. Bài tập 1

Hoàn thành những câu sau:

“What are they doing?” she asked. She wanted khổng lồ know………………………………………………………..“Are you going to lớn the cinema?” he asked me. He wanted to know………………………………………………………….The teacher asked, “Who speaks English?” The teacher wanted to know……………………………………………...”How bởi you know that?” she asked me. She asked me…………………………………………………………………“Has Caron talked to Kevin?” my friend asked me. My friend asked me………………………………………………………….“Where is my umbrella?” she asked. She asked……………………………………… …………………………….“How are you?” Ron asked us. Ron asked us………………………………………… …………………….He asked, “Do I have to bởi it?” He asked……………………………………… …………………………….“Where have you been?” the mother asked her daughter. The mother asked her daughter……………………………………………….“Which dress vì chưng you lượt thích best?” she asked her boyfriend. She asked her boyfriend………………………………………………………….“Can you meet me at the station?” she asked me. She asked me ………………………………………………………….“Who knows the answer?” the teacher asked. The teacher wanted lớn know ………………………………………..“Why don’t you help me?” she asked him. She wanted khổng lồ know ………………………………………………….“Did you see that car?” he asked me. He asked me ……………………………………………………………“Have you tidied up your room?” the mother asked the twins. The mother asked the twins …………………………………………..“What’s the time?” he asked. He wanted to lớn know ……………………………………………………..“When will we meet again?” she asked me. She asked me …………………………………………………………“Are you crazy?” she asked him. She asked him …………………………………………………………“Where did they live?” he asked. He wanted to lớn know ………………………………………………….“Will you be at the party?” he asked her. He asked her ………………………………………………………….

5.2. Bài xích tập 2

Điền “said” hoặc “told” vào nơi trống tương thích trong những câu dưới đây:

He …. Them that he would be there on time.I …. That I hated carrots.They …. Us the concert was starting at 6PM.She … that she would not leave without me.My friend …. Me that she had bought me a gift.She ….. She loved candies.He …. Me that he would go lớn the library tomorrow morning.My mother …. Khổng lồ me that she was going to lớn DaNang đô thị on Friday.Jack ….. It would rain today.Julia …. Us that she could not come lớn join us today.

5.3. Bài bác tập 3

Trắc nghiệm câu trực tiếp loại gián tiếp: 1. He said that he met me ______.

The previous daythe daythe before daythe day

2. Jenny wants lớn know ______ come back khổng lồ the office.

When will my bosswill when my bosswhen my quái dị willwhen my trùm cuối would

3. Lisa told her boyfriend ______ in her dining room.

to smokenot to smokethat smokingsmoking

4. Rose asked me ______ feel most interested in life.

What make meif I makewhat made mewhat did make me

5. He told me ______ the bathroom because it was being repaired.

to usenot to lớn useto usingif using

6. Jane asked me ______ going lớn settle down in Australia.

When am Iwhen was Iwhen I waswas when I

7. My mother said that ______ when she saw me getting married.

She feels happyshe felt happydid she fell happyshe is felt happy

8. Kate asked me what type of instrument I used most often.

Whatwhenifno article

9. John told me ______ the furniture in his closet until he came home

to touchthat touchingnot khổng lồ touchto touching

10. Mary told me ______ her decorate the house because that day is her birthday.

If helpingnot lớn helpwhether lớn helpto help

5.4. Đáp án

Bài tập 1: 

She wanted lớn know what they were doing.He wanted lớn know if I was going to the cinema.The teacher wanted to lớn know who spoke English.She asked me how I knew that.My friend asked me if Caron had talked khổng lồ Kevin.She asked me where her umbrella was.Ron asked us how we were.He asked if he had to vị it.The mother asked her daughter where she had been.She asked her boyfriend which dress he liked best.She asked me if I could meet her at the station.The teacher wanted to lớn know who knew the answer.She wanted khổng lồ know why he didn’t help her.e asked me if I had seen that car.The mother asked the twins if they had tidied up their room.He wanted lớn know what time it was.She asked me when we would meet again.She asked him if he was crazy.He wanted to lớn know where they had lived.He asked her if she would be at the party.

Xem thêm: Bộ Chống Sét Van Tiếng Anh Là Gì ? Tiêu Chí Của Hệ Thống Chống Sét Tốt Nhất

Bài tập 2:

ToldSaidToldSaidToldSaidToldSaidSaidTold

Bài tập 3:

ADBCBCBACD

Trên đấy là toàn bộ cụ thể về câu trực tiếp gián tiếp trong tiếng Anh. Hi vọng với kỹ năng và kiến thức ngữ pháp cơ mà 4Life English Center (x-lair.com) chia sẻ sẽ giúp bạn dễ ợt vượt qua những bài bác thi với áp dụng nó vào giao tiếp mặt hàng ngày.