Bạn đang xem: Chương trình toán lớp 10

*
4 trang
*
trường đạt
*
46974
*
22Download
Bạn sẽ xem tài liệu "Phân phối lịch trình môn Toán – lớp 10 (chuẩn)", để sở hữu tài liệu nơi bắt đầu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD sinh hoạt trên


Xem thêm: Lưu Ý Khi Bị Đau Bụng Phía Bên Trái Và Những Lưu Ý Cần Biết, Bác Sĩ Tư Vấn

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNHMÔN TOÁN – LỚP 10 (Chuẩn)(Áp dụng từ năm học 2008-2009)------------------------Cả năm: 37 tuần, 105 tiếtHọc kỳ I: 19 tuần, 54 tiếtHọc kỳ II: 18 tuần, 51 tiếtI. PHÂN phân chia THEO HỌC KỲ VÀ TUẦN HỌC:Cả năm 123 tiếtĐại số 62 tiếtHình học tập 43 tiếtHọc kỳ I19 tuần54 tiết32 tiết13 tuần đầu x 2 ngày tiết = 26 tiết6 tuần cuối x 1 ngày tiết = 6 tiết22 tiết13 tuần đầu x 1 huyết = 13 tiết3 tuần thân x 2 máu = 6 tiết3 tuần cuối x 1 ngày tiết = 3 tiếtHọc kỳ II18 tuần51 ngày tiết 30 tiết12 tuần đầu x 2 ngày tiết = 24 tiết6 tuần cuối x 1 ngày tiết = 6 tiết21 tiết12 tuần đầu x 1 huyết = 12 tiết3 tuần thân x 2 ngày tiết = 6 tiết3 tuần cuối x 1 máu = 3 tiếtII. PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH:ĐẠI SỐHọc kỳ IChươngTuần thứTiết thứMụcChương IMệnh đề–Tập hợp(9 tiết)11§1. Mệnh đề 223Bài tập4§2. Tập hợp. Bài tập 35§3. Các phép toán tập hợp. Bài xích tập 6§4. Các tập phù hợp số. Bài bác tập 47§5. Số ngay sát đúng. Không nên số. 8Bài tập 59Ôn tập chương IChương IIHàm số bậc nhất và bậc hai(8 tiết)10§1. Hàm số. Bài xích tập 61112§2. Hàm số y = ax + b713Bài tập14§3. Hàm số bậc hai. Bài tập 81516Ôn tập chương II917Kiểm tra chương I cùng chương IIChương IIIPhương trình.Hệ phương trình(10 tiết)18§1. Đại cương cứng về phương trình. Bài tập 101920§2. Phương trình quy về phương trình bậc nhất, bậc hai. Bài xích tập 1121ChươngTuần thứTiết thứMụcChương IIIPhương trình.Hệ phương trình1122Bài tập (tiếp theo)1223§3. Phương trình và hệ phương trình hàng đầu nhiều ẩnBài tập (có thực hành laptop cầm tay)24132526Ôn tập chương III1427Kiểm tra chương IIIChương IVBất đẳng thức. Bất phương trình1528§1. Bất đẳng thức. Bài xích tập 1629Ôn tập và soát sổ cuối học tập kỳ I(3 tiết)1730Ôn tập cuối học kỳ I 18311932Kiểm tra học kỳ IHọc kỳ IIChương IVBất đẳng thức. Bất phương trình(14tiết)2033§2. Bất phương trình và hệ bất phương trình một ẩn342135Bài tập36§3. Vệt của nhị thức bậc nhất. Bài tập 223738§4. Bất phương trình hàng đầu hai ẩn. Bài tập 233940§5. Dấu của tam thức bậc hai.244142Bài tập2543Ôn tập chương IV44Kiểm tra chương IVChương VThống kê(8 tiết)2645§1. Bảng phân bố tần số với tần suất. Bài xích tập 46§2. Biểu đồ. Bài xích tập 2747§3. Số mức độ vừa phải cộng, Số trung vị. Mốt48Bài tập (có thực hành máy vi tính cầm tay)2849§4. Phương sai và độ lệch chuẩn.50Bài tập (có thực hành laptop cầm tay)2951Ôn tập chương V (có thực hành máy tính xách tay cầm tay)52Kiểm tra chương VChương VICung và góc lượng giác. Công thức lượng giác.(9 tiết)3053§1. Cung cùng góc lượng giác. Bài tập 543155§2. Cực hiếm lượng giác của một cung. Bài tập 563257§3. Công thức lượng giác. Bài tập 335834593560Ôn tập chương VIÔn tập và chất vấn cuối năm(2 tiết)3661Ôn tập cuối năm3762Kiểm tra cuối nămHÌNH HỌCHọc kỳ IChươngTuần thứTiết máy MụcChương IVectơ(13 tiết)11§1. Các định nghĩa 22Câu hỏi và bài bác tập33§2. Tổng với hiệu của nhị vectơ 4455Câu hỏi và bài tập66§3. Tích của vectơ với 1 số. Bài bác tập 778899§4. Hệ trục toạ độ 10101111Câu hỏi và bài bác tập1212Ôn tập chương I1313Kiểm tra chương IChương IITích vô vị trí hướng của hai vectơ với ứng dụng(12 tiết)Học kỳ I: 6 tiết1414§1. Quý giá lượng giác của một góc bất kỳ từ 00 mang lại 1800. Bài bác tập 151516§2. Tích vô hướng của hai vectơ 171618Câu hỏi và bài xích tập19Ôn tập và kiểm tra cuối học tập kỳ I(3 tiết)1720Ôn tập cuối học tập kỳ I1821Kiểm tra học kỳ I1922Trả bài xích kiểm tra học kỳ I.Học kỳ IIChươngTuần thứTiết lắp thêm MụcChương IITích vô vị trí hướng của hai vectơ với ứng dụng(12 tiết)Học kỳ II: 6 tiết2023§3. Các hệ thức lượng vào tam giác cùng giải tam giác 212422252326Câu hỏi và bài xích tập24272528Ôn tập chương IIChương III:Phương pháp toạ độ trong phương diện phẳng(12 tiết)2629§1. Phương trình mặt đường thẳng 2730283129323033Câu hỏi và bài bác tập31343235Kiểm tra cuối chương II và giữa chương III36§2. Phương trình đường tròn 3337Câu hỏi và bài bác tập38§3. Phương trình mặt đường elip3439Câu hỏi và bài xích tập40Ôn tập chương IIIÔn tập và kiểm tra cuối năm(3 tiết)3541Ôn tập cuối năm3642Kiểm tra cuối năm3743Trả bài kiểm tra cuối năm