x-lair.com reviews đến những em học viên lớp 10 bài viết Chứng minh đẳng thức lượng giác, nhằm giúp những em học giỏi chương trình Toán 10.

Bạn đang xem: Chứng minh đẳng thức lượng giác

*

*

*

*

Nội dung bài viết Chứng minh đẳng thức lượng giác:Chứng minh đẳng thức lượng giác. Sử dụng công thức nhân song hoặc hạ bậc phối kết hợp việc reviews quan hệ bội chẵn giữa những cung và các bậc. BÀI TẬP DẠNG 4. Ví dụ 1. Chứng tỏ các đẳng thức sau trong điều kiện có nghĩa của biểu thức: a) sin4 α + cos4 α, b) 1 − cos α + cos 2α sin 2α − sin α = cot α, c) sin4 α − cos4 α + cos2 α2(1 − cos α) = cos2α. Lấy ví dụ 2. Chứng tỏ biểu thức sau không phụ thuộc vào cực hiếm của trở nên x p. = 1 − cos 2x + sin 2x 1 + cos 2x + sin 2x · cot x.BÀI TẬP TỰ LUYỆN bài 1. Cho biết tana = 2. Hãy tính quý giá biểu thức: p = tung a + cot a2 rã a − 4 cot a. Bài xích 5. Tính cực hiếm của sin 18◦ cùng cos 18◦. Lời giải. Đặt x = 18◦, tất cả 5x = 90◦ ⇔ 3x = 90◦ − 2x ⇒ cos 2x = sin 3x ⇔ 1 − 2 sin2 x = 3 sin x − 4 sin3 x ⇔ 4 sin3 x − 2 sin2 x − 3 sin x + 1 = 0 ⇔ (sin x − 1)(4 sin2 x + 2 sin x − 1) = 0 ⇔ sin x = 1 (loại). Bài xích 6. Chứng tỏ các đẳng thức dưới đây (trong đk có nghĩa của biểu thức): a) tan x = sin x + sin 2×1 + cos x + cos 2x. B) tan2 x = 2 sin 2x − sin 4×2 sin 2x + sin 4x. C) sin4 x + cos4 x − 6 sin2 x cos2 x = cos 4x. Bài 7. Mang lại góc α thỏa cos 4α = 2. Tính quý hiếm của biểu thức phường = sin6 α cos2 α + sin2 α cos6 α.. Bài 8. Rút gọn biểu thức A = sin5 α cos α − cos5 α sin α. Bài 9. Chứng tỏ các biểu thức sau không phụ thuộc vào vào biến chuyển số x. A) A = 8 sin4 x + 4 cos 2x − cos 4x − 3. B) B = tan 2x chảy x.Danh mục Toán 10 Điều hướng bài viết

Giới thiệu


x-lair.com
là website chia sẻ kiến thức tiếp thu kiến thức miễn phí các môn học: Toán, đồ vật lý, Hóa học, Sinh học, giờ đồng hồ Anh, Ngữ Văn, định kỳ sử, Địa lý, GDCD từ bỏ lớp 1 tới trường 12.
Các bài viết trên x-lair.com được chúng tôi sưu trung bình từ social Facebook và Internet.

Xem thêm: Tonight Và This Even In The Evening Là Thì Gì Ví Dụ, In The Evening Là Gì

x-lair.com không phụ trách về những nội dung tất cả trong bài bác viết.