Cách tính chu vi hình tam giác được tính bằng công thức nào. Các cách tính kèm với đa số ví dụ minh họa dưới bài viết dưới đây để giúp các bạn nắm rõ về cách tính nhất

Tham khảo nội dung bài viết khác:

bí quyết tính chu vi tam giác thường

*

– phát biểu bởi lời: Để tính chu vi tam giác thường xuyên ta tính tổng độ dài 3 cạnh của tam giác đó

– phương pháp tính:

P = a + b + c

– trong đó:

P là chu vi tam giác.a, b, c là 3 cạnh của hình tam giác đó.

Bạn đang xem: Chu vi tam giác đều

bí quyết tính chu vi tam giác cân

– phân phát biểu bằng lời: Chu vi tam giác cân được xem bằng tổng của 2 lần kề bên và cạnh còn lại

– bí quyết tính:

P = 2a + c

– vào đó:

a: Hai cạnh bên của tam giác cân.c: Là lòng của tam giác.

phương pháp tính chu vi tam giác đều

*

– phân phát biểu bởi lời: Chu vi tam giác đều bởi 3 lần cạnh tam giác giác

– công thức tính:

P = 3 x a

– trong đó:

P: Là chu vi tam giác đều.a: Là chiều lâu năm cạnh của tam giác.

cách làm tính chu vi tam giác vuông

*

– phát biểu bằng lời: Chu vi tam giác vuông bằng tổng độ nhiều năm 2 cạnh góc vuông và cạnh huyền

– công thức tính:

P = a + b + c

– trong đó:

a và b: hai cạnh của tam giác vuông.c: Cạnh huyền của tam giác vuông.

Xem thêm: Giải Sgk Tiếng Anh Lớp 7 Tập 1 Unit 1 Lớp 7: My Hobbies, Tiếng Anh 7 Unit 1: Getting Started

Tổng Quát: Chu Vi Của gần như Tam Giác đó là Tổng Độ lâu năm Của 3 Cạnh của Tam Giác Đó.

bài bác tập minh họa cách tính chu vi hình tam giác

Ví dụ 1: Tính chu vi tam giác cân ABC khi biết chiều dài sát bên là 6 cm, chiều nhiều năm cạnh đáy là 8 cm. Hãy tính chu vi của tam giác vuông này ?

Hướng dẫn giải:

Vì tam giác ABC là tam giác cân nên ta có: AC = AB = 6 cm

Áp dụng phương pháp tính chu vi hình tam giác, ta có

– Chu vi tam giác ABC là: p (ABC) = ( 6 x 2 ) + 8 = 20 cm

Ví dụ 2: Tính chu vi tam giác hầu như ABC cùng với chiều lâu năm cạnh AB = 6 cm. Hãy tính chu vi của tam giác vuông này ?

Hướng dẫn giải:

Vì tam giác ABC là tam giác đều cần ta có, độ dài các cạnh là: AB = AC = BC = 6 cm

Dựa vào bí quyết tính chu vi tam giác đều, ta có: p. (ABC) = 6 x 3 = 18 cm

Ví dụ 3: Cho tam giác vuông ABC với độ lâu năm 3 cạnh thứu tự là 6 cm, 8 cm và 10 cm. Hãy tính chu vi của tam giác vuông này ?

Hướng dẫn giải:

Dựa theo cách làm tính chu vi tam giác, ta có

Chu vi tam giác vuông ABC là: phường (ABC) = 6 + 8 + 10 = 24 cm

Ví dụ 4: cho tam giác ABC cùng với độ dài của 3 cạnh thứu tự là 3 cm, 5 cm, 8 cm. Hãy tính chu vi của tam giác vuông này ?