1. (Danh) Ngọc, lắp thêm đá quý, đẹp. ◇Lễ Kí 禮記: “Ngọc bất trác, bất thành khí” 玉不琢, 不成器 (Học kí 學記) Ngọc không gọt giũa thì ko thành khí cụ.2. (Tính) Đẹp, ngon. ◎Như: “ngọc diện” 玉面 mặt rất đẹp như ngọc, “ngọc dịch” 玉液 rượu ngon.3. (Tính) Tôn quý. ◎Như: “ngọc thể” 玉體 mình ngọc, “ngọc chỉ” 玉趾 gót ngọc.4. (Động) thương yêu, góp đỡ. ◇Thi kinh 詩經: “Vương dục ngọc nhữ” 王欲玉女 (Đại Nhã 大雅, Dân lao 民勞) nhà vua muốn thiết kế xây dựng cho ngươi thành tài (thương yêu thương ngươi như ngọc).5. Một âm là “túc”. (Danh) người thợ ngọc.6. (Danh) chúng ta “Túc”.

Bạn đang xem: Chữ ngọc trong tiếng trung


① Ngọc, đá báu.② Ðẹp, như ngọc diện 玉面 mặt đẹp mắt như ngọc.③ dùng để làm nói những bậc tôn quý, như ngọc thể 玉體 bản thân ngọc, ngọc chỉ 玉趾 gót ngọc, v.v.④ Vo thành, như vương dục ngọc nhữ 王欲玉女 (Thi kinh 詩經) vua muốn thiết kế xây dựng cho mày thành tài.⑤ Một âm là túc. Người thợ ngọc.⑥ họ Túc.
① Ngọc, ngọc thạch; ② trong lành và xinh xắn như ngọc; ③ (lịch) (Lời) xoàn ngọc. 【玉音】ngọc âm (lịch) Lời tiến thưởng ngọc (ví với thư trường đoản cú của bạn); ④ (văn) Thường, giúp: 王慾玉女,是用大諫 Vua ơi, ta muốn giúp ngài, đề nghị mới can loại gián ngài nhiều (Thi Kinh: Đại nhã, Dân lao); 貧賤憂戚,庸玉女于成也 Nghèo hèn và sầu muộn là phần đông thứ giúp cho ngươi được thành công (Trương Tái: Tây minh); ⑤ (Họ) Ngọc.

Xem thêm: Top 10 Giải Thích Nhan Đề Tức Nước Thì Vỡ Bờ, Tức Nước Vỡ Bờ


Thứ đá thiệt quý, hết sức đẹp — Chỉ tính bí quyết đáng quý. Đoạn ngôi trường tân thanh gồm câu: » Hoa mỉm cười ngọc thốt đoan trang « — Chỉ sự xinh tươi — thương hiệu một cỗ chữ Trung Hoa, tức cỗ Ngọc.

bạch ngọc 白玉 • bạch ngọc vi hà 白玉微瑕 • bảo ngọc 寶玉 • băng cơ ngọc cốt 冰肌玉骨 • băng hồ ngọc hác tập 冰壺玉壑集 • băng ngọc 冰玉 • băng thanh ngọc khiết 冰清玉潔 • bị cát hoài ngọc 被褐懷玉 • bị hạt hoài ngọc 被褐懷玉 • bích ngọc 璧玉 • bích ngọc 碧玉 • bội ngọc 佩玉 • cẩm y ngọc thực 錦衣玉食 • châu ngọc 珠玉 • đưa ra lan ngọc thụ 芝蘭玉樹 • côn ngọc 昆玉 • kim ngọc 金玉 • lan ngọc 蘭玉 • ngọc bạch 玉帛 • ngọc phiên bản 玉版 • ngọc bàn 玉盤 • ngọc bội 玉佩 • ngọc thoa 玉杯 • ngọc chẩm 玉枕 • ngọc chỉ 玉趾 • ngọc chiếu 玉照 • ngọc cốt 玉骨 • ngọc dịch 玉液 • ngọc diện 玉面 • ngọc duẫn 玉筍 • ngọc dung 玉容 • ngọc tè 玉帶 • ngọc đường 玉堂 • ngọc giai 玉階 • ngọc hành 玉莖 • ngọc hân công chúa 玉欣公主 • ngọc trả 玉環 • ngọc hoàng 玉皇 • ngọc kha 玉珂 • ngọc khánh 玉磬 • ngọc tởm lang hoàn 玉京嫏环 • ngọc tởm lang trả 玉京嫏環 • ngọc lan 玉蘭 • ngọc lạp 玉粒 • ngọc lộ 玉露 • ngọc luân 玉輪 • ngọc nhan 玉顔 • ngọc nhân 玉人 • ngọc thanh nữ 玉女 • ngọc tô 玉山 • ngọc thạch 玉石 • ngọc thể 玉體 • ngọc thiềm 玉蟾 • ngọc thỏ 玉兔 • ngọc thủ 玉手 • ngọc thụ 玉樹 • ngọc tỉ 玉壐 • ngọc tiên tập 玉鞭集 • ngọc tiêu 玉簫 • ngọc tỉnh liên phú 玉井蓮賦 • ngọc trản 玉盞 • ngọc trụ 玉柱 • ngọc tuyết 玉雪 • ngọc tỷ 玉玺 • ngọc tỷ 玉璽 • nhuyễn ngọc 輭玉 • phác ngọc 樸玉 • quan lại ngọc 冠玉 • quỳnh thọ ngọc vũ 瓊樓玉宇 • thương côn châu ngọc tập 滄崑珠玉集 • uẩn ngọc 韞玉
• bệnh dịch quất - 病橘 (Đỗ Phủ)• người thương tát man (Ngọc nhân hựu thị thông thông khứ) - 菩薩蠻(玉人又是匆匆去) (Trương Tiên)• Cổ ý - 古意 (Hàn Dũ)• Đề Gia cat thạch - 題諸葛石 (Phạm Sư Mạnh)• Đề mai hoa người đẹp đồ - 題梅花美人圗 (Vương Ngạn Hoằng)• Đô hạ tróc nã cảm vãng tích nhân thành - 都下追感往昔因成 (Triều Xung Chi)• Độc Thuý Kiều truyện cảm tác - 讀翠翹傳感作 (Nguyễn Xuân Ôn)• Như mộng lệnh (Bất con kiến ngọc nhân thanh hiểu) - 如夢令(不見玉人清曉) (Lý Kỳ)• Quỷ hoạch từ bỏ - trả Lan - 姽嫿詞-賈蘭 (Tào Tuyết Cần)• tặng nội nhân - 贈內人 (Trương Hỗ)