Học bảng vần âm tiếng Nhật HiraganaHọc viết – học tập âm chào bán đục, âm đục, âm ghép4. Âm ngắtHọc bảng chữ cái tiếng Nhật Hiragana qua hình ảnhCÁCH PHÁT ÂM BẢNG CHỮ CÁI TIẾNG NHẬT HIRAGANA Bảng vần âm tiếng Nhật Hiragana cùng Dakuten Bảng vần âm Kanji giờ Nhật

các bảng chữ cái

Tiếng Nhật tất cả 3 các loại chữ viết: Hiragana, Katakana, và Kanji. Hiragana với Katakana là các loại chữ biểu âm, mỗi chữ thể hiện một âm tiết. Hãy học các chữ cái tiếng Nhật! Đây là bước đầu tiên để đọc và viết tiếng Nhật.

Bạn đang xem: Chữ a trong tiếng nhật

*
Tổng quan lại bảng vần âm tiếng Nhật Hiragana, Katakana

Bảng vần âm Hiragana (Hiragana)

*

Học bảng vần âm tiếng Nhật Hiragana

Bảng chữ cái Hiragana gồm có 71 chữ và gồm 5 nguyên âm あ(a) – い(i) – う(u) – え(e) – お(o). Các nguyên âm này che khuất phụ âm, và phân phối nguyên âm để thạo thành đơn vị chức năng âm.

あ aい iう uえ eお o
か kaき kiく kuけ keこ ko
が gaぎ giぐ guげ geご go
さ saし shiす suせ seそ so
ざ zaじ jiず zuぜ zeぞ zo
た taち chiつ tsuて teと to
だ daぢ jiづ zuで deど do
な naに niぬ nuね neの no
は haひ hiふ fuへ heほ ho
ば baび biぶ buべ beぼ bo
ぱ paぴ piぷ puぺ peぽ po
ま maみ miむ muめ meも mo
や ya ゆ yu よ yo
ら raり riる ruれ reろ ro
わ waを woん n/m

Bảng chữ cái tiếng Nhật Hiragana, giải pháp đọc, viết, học phát âm

Khi học tiếng Nhật việc học bảng vần âm tiếng Nhật Hiragana, các bạn sẽ được học biện pháp đọc, viết với phát âm cơ bản, đấy là bước trước tiên khi bắt đầu việc học tập tiếng Nhật. Ngẫu nhiên giáo trình hay phương pháp học liệu tiếng Nhật nào thì cũng đều yêu thương cầu các bạn phải tất cả hiểu biết nhất định về bảng chữ cái hiragana.

*

Thuộc ngay lập tức TOÀN BỘ BẢNG CHỮ CÁI giờ đồng hồ Nhật (Hiragana và Katakana) + kính chào hỏi với số đếm cơ bản


https://tamtaiduc.b-cdn.net/Tieng-nhat/Bang-chu-cai/TOÀN%20BỘ%20BẢNG%20CHỮ%20CÁI%20tiếng%20Nhật%20Hiragana%20và%20Katakana.mp4

Học giờ Nhật – học tập bảng chữ Hiragana trong 1 giờ cấp tốc nhớ, ghi nhớ lâu


https://tamtaiduc.b-cdn.net/Tieng-nhat/Bang-chu-cai/Học%20tiếng%20Nhật%20-%20Học%20bảng%20chữ%20Hiragana%20trong%201%20giờ%20nhanh%20nhớ,%20nhớ%20lâu.mp4

Học giờ đồng hồ Nhật online bảng vần âm tiếng Nhật HIRAGANA trong 17 phút – Đơn giản, dễ dàng hiểu, lưu giữ lâu


https://tamtaiduc.b-cdn.net/Tieng-nhat/Bang-chu-cai/Học%20tiếng%20Nhật%20online%20bảng%20chữ%20cái%20tiếng%20Nhật%20HIRAGANA%20trong%2017%20phút.mp4

Bắt đầu học tập tiếng Nhật cùng với 2 bảng vần âm – 15 phút học 2 bảng vần âm Hiragana và Katakana


https://tamtaiduc.b-cdn.net/Tieng-nhat/Bang-chu-cai/Bắt%20đầu%20học%20tiếng%20Nhật%20với%202%20bảng%20chữ%20cái%20-%2015%20phút%20học%202%20bảng%20chữ%20cái%20Hiragana%20và%20Katakana.mp4

Học bảng vần âm tiếng nhật Hiragana, Katakana trong 4H | học tiếng Nhật cho tất cả những người mới bắt đầu


https://tamtaiduc.b-cdn.net/Tieng-nhat/Bang-chu-cai/Học%20bảng%20chữ%20cái%20tiếng%20nhật%20Hiragana,%20Katakana%20trong%204H%20-%20Học%20tiếng%20Nhật%20cho%20người%20mới%20bắt%20đầu.mp4

Học viết – học âm phân phối đục, âm đục, âm ghép

1. Âm đục

•Âm đục: Thêm dấu 「〃」(gọi là tenten) vào bên trên bên phải các chữ cái hàng KA, SA, TA cùng HA.•Âm cung cấp đục: Thêm lốt 「○」(gọi là maru) vào phía trên bên phải những chữ mẫu của mặt hàng HA.

*
HàngÂm đục với âm phân phối đục
か、き、く、け、こが、ぎ、ぐ、げ、ご (ga, gi, gu, ge, go)
さ、し、す、せ、そざ、じ、ず、ぜ、ぞ (za, ji, zu, ze, zo)
た、ち、つ、て、とだ、ぢ、づ、で、ど (da, dzi, dzu, de, do)
は、ひ、ふ、へ、ほば、び、ぶ、べ、ぼ (ba, bi, bu, be, bo) ぱ、ぴ、ぷ、ぺ、 (pa, pi, pu, pe, po)

2.Trường âm

Người ta cần sử dụng 5 nguyên âm:あ、い、う、え、お(a, i, ư, ê, ô) trong tiếng Nhật để tạo nên trường âm. Trường âm là âm kéo dài, khi phát âm lên ta đang đọc kéo dài gấp đôi âm bình thường.Ví dụ; A thì bằng 1/2 giây. AA thì đã đọc nhân song thành 1 giây.

+ Hàngあcó trường âm là /aa/: cột a +あ

おかあさん(okaasan):mẹ ( fan khác).

+ Hàngいcó trường âm là /ii/: cột i +い

おにいさん(oniisan):anh trai ( fan khác).

+ Hàngうcó trường âm là/uu/: cột u +う

くうき(kuuko):không khí.

+ Hàngえcó trường âm là /ee/: cột e +えhoặc /ei/: cột e +い

おねえさん(oneesan: chị gái ( fan khác).

せんせい (sensei):thầy, cô giáo.

+ Hàngおcó ngôi trường âm là /oo/: cột o +おhoặc /ou/: cột o +う

とおか(tooka): ngày mùng 10; 10 ngày.

おとうさん(otousan): bố ( bạn khác).

3. Âm ghép

Âm ghép được tạo do 2 chữ cái ghép lại với nhau. Trong bảng vần âm của Nhật người ta sử dụng 3 vần âm ya (や)、yu (ゆ)、yo(よ)ghép vào những chữ cái thuộc cột i ( trừ chữ い ) để chế tạo ra thành âm ghép. Chữ ya, yu, yo cần phải viết nhỏ dại hơn , hoặc bằng 1/2 chữ loại đầu thuộc cột i đứng trước nó.

Cách đọc: ko đọc bóc biệt 2 chữ cái, nhưng mà đọc ngay tức thì với nhau phối hợp 2 chữ cái thành một âm.

Ví dụ:

きゃ gọi là kya , không hiểu là ki ya

ひょ phát âm là hyo, không đọc là hi yo

きゃkya きゅkyu きょkyoりゃrya りゅryu りょryo
しゃsha しゅshu しょshoぎゃgya ぎゅgyu ぎょgyo
ちゃchya ちゅchyu ちょchyoじゃjya じゅjyu じょjyo
にゃnya にゅnyu にょnyoびゃbya びゅbyu びょbyo
ひゃhya ひゅhyu ひょhyoぴゃpya ぴゅpyu ぴょpyo
みゃmya みゅmyu みょmyo

Cần giữ ý:Với các chữ しゃ (sha)、しゅ (shu)、しょ (sho)、ちゃ (cha)、ちゅ (chu)、ちょ (cho)、じゃ (ja)、じゅ (ju)、じょ (jo) khi phát âm sẽ yêu cầu bật hơi.

4. Âm ngắt

Âm ngắt là rất nhiều âm bao gồm âm っ- tsu nhỏ nối thân 2 phụ âm cùng nhau để chế tác một từ gồm nghĩa. Quy tắc đọc/ phiên âm khi gặp các chữ tất cả âm ngắt là gấp hai phụ âm ngay đằng sau âm ngắt (chỉ gấp rất nhiều lần phụ âm ngay sau nó mà lại không phiên âm っ- tsu).

Ví dụ:ざっし (zasshi): tạp chí

にっぽん(nippon): nhật bản

Một số phương pháp biến âm cơ bản

Dưới đây là một số quy tắc biến đổi âm trong giờ đồng hồ Nhật

(1) từ ghép tốt từ lặp: mặt hàng “ha” (ha hi fu he ho) thành hàng “ba” (ba bi bu be bo) vốn là âm đục của sản phẩm “ha”.

は ひ ふ へ ほ → ば び ぶ べ ぼ

Các bạn có thể thấy là âm đục có cách viết y nguyên chỉ thêm vào dấu nháy ký kết hiệu.

Ví dụ: 日 hi + 日 hi = 日々 hibi (ngày ngày)

(2) sản phẩm “ka” thì thành mặt hàng “ga”

か き く け こ → が ぎ ぐ げ ご

Ví dụ: 近頃 chika + koro = chikagoro (dạo này)

(3) mặt hàng “sa” thành mặt hàng “za”

さ し す せ そ → ざ じ ず ぜ ぞ

Ví dụ: 矢印 ya (mũi tên) + shirushi (dấu) = yajirushi中島 naka + shima = nakajima (tên người)

(4) sản phẩm “ka” nhưng được tiếp nối bởi một âm mặt hàng “ka” tiếp thì biến thành âm lặp (tsu nhỏ)

Ví dụ: 国旗 (quốc kỳ) koku + ki = kokki (こっき) chứ không cần thành kokuki (こくき)

(5) sản phẩm “ha” nhưng mà đi theo sau chữ “tsu” つ thì chữ “tsu” biến thành âm lặp (tsu nhỏ) còn hàng “ha” đã thành mặt hàng “pa”

は ひ ふ へ ほ → ぱ ぴ ぷ ぺ ぽ

Ví dụ: 活発(かつ+はつ)=かっぱつ, (katsu + hatsu = kappatsu) hoạt bát

Hàng “ha” nhưng đi sau âm lặp (chữ “tsu” nhỏ tuổi = “っ”) thì thành sản phẩm “pa”

Ví dụ: つけっぱなし

(6) mặt hàng “ka” nhưng đi sau “n” (ん) thì thành mặt hàng “ga”

Ví dụ: 賃金=ちんぎん

(7) mặt hàng “ha” đi sau “n” (ん) thì thường xuyên thành hàng “pa” (phần lớn) hoặc mặt hàng “ba” (ít hơn)

Ví dụ: 根本=こんぽん, kon + hon = kompon (căn bản)

(8) Âm “n” (ん) sinh hoạt ngay trước hàng “pa” hay hàng “ba” giỏi hàng “ma” thì đề xuất đọc là “m” thay bởi vì “n”

Ví dụ:

根本=こんぽん kompon

日本橋=にほんばし nihombashi

あんまり ammari

がんばって gambatte

Học bảng vần âm tiếng Nhật Hiragana qua hình ảnh

*
*
*
*
*

ÂM BÁN ĐỤC

*

ÂM ĐỤC

*
*
*
*

Bảng vần âm tiếng Nhật qua hình ảnh bảng PDF


HƯỚNG DẪN VIẾT BẢNG CHỮ CÁI TIẾNG NHẬT HIRAGANA

Khi tập viết chữ Hiragana chữ phải nằm gọn trong 1 ô vuông cùng chữ viết cũng cần phải phải cân đối trong ô vuông đó.

+ あ(a) >> phân phát âm là (a) giống như cách hiểu “tha thẩn”, “la cà”

+ い(i) >> phạt âm là (i) y như cách hiểu “đi thi”, “hòn bi”

+ う(u) >> vạc âm là (u) và (ư)

+ え(e) >> phát âm là (ê) giống hệt như cách phát âm “ê đê”, “bê tha”

+ お(o) >> vạc âm là (ô) y như cách hiểu “ chiếc xô”, “ô tô”

*

câu hỏi học bảng chữ cái tiếng Nhật Hiragana sẽ đặt nền móng vững chắc và kiên cố cho quá trìnhhọc giờ đồng hồ Nhật của bạn. Có vô cùng nhiều cá thể và lớp học đã chiếm hữu ra vài tháng trời chỉ để học bảng vần âm hiragana. Bởi thế là vượt lâu, bạn hoàn toàn rất có thể học được toàn cục bảng chữ này chỉ vào vài ngày, và buổi tối đa là 1 tuần. Một vài fan đã phản hồi rằng họ đang đọc được hết bảng chữ cái tiếng Nhật hiragana chỉ sau vài giờ đồng hồ thời trang bằng cách sử dụng phương thức học được shop chúng tôi giới thiệu sau đây.

*

Có một vài cơ chế cơ bản đểhọc trực thuộc bảng chữ cáihiraganamột cáchhiệu quả theo phương thức của cửa hàng chúng tôi mà bạn phải chú ý:

1. Biện pháp ghi nhớ:bảng vần âm tiếng Nhật hiraganatương đối dễ dàng và đơn giản (ít duy nhất là đối với Kanji), cáchghi nhớ dựa vào hình ảnh sẽ là một trong những biện pháp trả hảo. Mỗi chữ hiragana đang được hình tượng hóa bởi một hình ảnh nhất định. Hoàn toàn có thể một vài các bạn sẽ nghĩ vấn đề này hết sức mất thời gian, nhưng các bạn sẽ phải bất ngờ với công dụng mà cách thức này lấy lại.

*

2. Không viết ra:Trong thời đại này, phần nhiều việc tiếp xúc giữa người với những người đều được thực hiện bằng cách gõ bàn phím, nhu cầu viết tay đã sụt giảm rất nhiều. Việc học chữ hiragana cũng vậy, học thông qua việc “đọc” đã có công dụng hơn và nhanh hơn việc học bằng cách viết tay từ nhì đến bố lần.

3. Luyện tập:Khi học bất kỳ cái nào đó mới, bạn luôn luôn cần luyện tập. Lúc luyện tập, hãy cố gắng nhất hoàn toàn có thể gợi nhớ lại phần nhiều gì các bạn đã được học, ngay cả khi bạn nghĩ rằng mình cần thiết đưa ra câu trả lời. Các bạn càng nỗ lực, nỗ lực để lưu giữ ra một điều gì đó, cam kết ức não bộ sẽ tiến hành kích thích mạnh khỏe hơn và bạn sẽ ghi nhớ được bền hơn.

*
Tổng quan tiền bảng chữ cái tiếng Nhật Hiragana, Katakana

CÁCH PHÁT ÂM BẢNG CHỮ CÁI TIẾNG NHẬT HIRAGANA

Trước khi học đến cách đọc của hiragana, các bạn phải bước đầu từ bài toán học giải pháp phát âm nó. Bài toán phát âm liên quan trực tiếp nối kỹ năng nghe và nói.

Trước khi tham gia học cách hiểu tiếng Nhật, bọn họ cần bắt đầu từ việc học các phát âm từng âm tiết cơ bạn dạng trong bảng vần âm Hiragana. Phương pháp phát âm liên quan trực tiếp đến khả năng nghe cùng nói của bạn sau này. Và chỉ còn khi bọn họ phát âm đúng bọn họ mới có thể nghe với nói chủ yếu xác.

Hàng 1- Nguyên âm

Trong tiếng Nhật tất cả 5 nguyên âm cơ bản: あ (a), い (i), う (u), え (e), お (o). Đây là số 1 tiên và có thể nói là đặc biệt quan trọng nhất vào bảng chữ cái Hiragana. Về cơ bảng các nguyên âm này đều được đi kèm theo với các phụ âm khác.

*

い (i) bao gồm cách đọc tựa như như bí quyết phiên âm, nó vẫn được phạt âm là “i” tương tự như như giờ Việt. Tức là い (i) được phân phát âm tương đương với chữ “i” trong từ “xuyến chi” giỏi “hòn bi”. Chúng ta có thể nhận thấy những nét vào âm い khá giống với cách viết chữ “i” nên không nào? Đó là phương pháp để bạn ghi nhớ nguyên âm này đó.

あ (a) sẽ tiến hành phát âm khối lượng nhẹ hơn một chút. Trong Hiragana âm お (o) nhìn khá giống như あ (a), những bạn mới học tiếng Nhật sẽ khá dễ lưu giữ nhầm hai từ này. Một cách để phân biệt cũng như ghi nhớ chúng tốt hơn chúng ta hãy chú ý kỹ giải pháp viết của hai âm này. Với あ (a) bạn sẽ nhận thấy tất cả một hình tam giác nằm vị trí trung tâm từ, giúp chúng ta có thể liên tưởng đến chữ “A”, trong khi đó お (o) lại không có, nó chỉ bao gồm một hình trong nằm góc trái.

お (o) bao gồm cách phạt âm hơi lái chữ “ô” vào từ “ô tô” hoặc “phô bày”, nếu khi chúng ta viết chữ ra giấy bạn sẽ nhận thấy trong khi âm tiết này có hai chữ “o” lồng vào nhau. Đó bao gồm là phương pháp để bạn nhớ giỏi hơn

う (u) thì khi phát âm sẽ sở hữu khẩu hình mồm chữ u tuy nhiên âm bay ra thành tiếng lại là ư, nên khi nghe, う (u) sẽ sở hữu vẻ lai thân u và ư. Cùng với う (u) , bạn dễ ợt nhận thấy bao gồm một chữ “u” ở ngang xuất hiện thêm trong cách viết của âm tiết này.

え (e) cũng rất được phát âm giống như như う (u) , music được phát ra lai thân e với ê, giống hệt như chữ “ê” vào “con bê” hoặc “chê bai” vậy. Một số người học tập tiếng Nhật nói rằng họ ghi ghi nhớ chữ này bằng cách liên tưởng cho một bé chim tất cả lông mồng trên đầu.

Hàng 2: mặt hàng “k”

sản phẩm tiếng theo vào bảng vần âm tiếng Nhật Hiragana là mặt hàng ‘k”. Để phát âm sản phẩm này bạn chỉ việc ghép phụ âm “k” với những nguyên âm mặt hàng 1, bởi vậy ta được những từか(ka),(ki),く(ku),(ke),こ(ko).

Hàng 3: sản phẩm “s”

Hàng tiếp sau trong Hiragana là mặt hàng “s”. Giống như như “k”, “s” sẽ tiến hành kết hợp với các nguyên âm để tạo nên hàng này. Mặc dù nhiên, gồm một lưu lại ý nhỏ dại là sản phẩm “s” gồm một trường đúng theo ngoại lệ. Khi đi cùng với “i”, ta sẽ có cách phiên âm là “shi” tuy nhiên khi phát âm lại khá giống “she” trong giờ đồng hồ Anh.


Hàng 4: mặt hàng “t”

Hàng “t” là hàng máy tư họ cần học trong bảng vần âm tiếng Nhật Hiragana. Trong sản phẩm này bọn họ cũng gồm hai ngôi trường hợp nhất là ち (chi) với つ (tsu). Có nghĩa là khi đọc bọn họ không phối kết hợp “t” với những nguyên âm để được “ti” với “tu” mà họ sẽ được nhì chữ khác là ち (chi) cùng つ (tsu).

Như vậy, trong sản phẩm “t” bọn họ có: た(ta) – ち(chi) – つ(tsu) – て(te) – と(to). Lưu lại ý, mặc dù た; と được phiên âm là “ta” với “to”nhưng trên thực tế, bạn Nhật vạc âm nhì chữ này là “tha” với “tho”.

Hàng 5: hàng “n”

Hàng này không tồn tại trường hợp quan trọng đặc biệt nào, việc họ cần làm chỉ đơn giản là ghép “n” với các nguyên âm để tạo thành các âm mặt hàng “n” bao gồm: あ (na)- に (ni)- ぬ (nu)- ね (ne)- の (no).

Nếu các bạn đã học được bí quyết phát âm các các nguyên âm trong bảng hiragana, hãy chuyển sang phần tiếp theo, hướng dẫn về kiểu cách đọc của chúng.

Hàng 6: sản phẩm “h”

Hàng “h” vào Hiragana gồm một trường hợp đặc biệt. Lúc ghép “h” với “u” ta được “fu” mà chưa hẳn “hu”. Bọn họ được hàng “h” với những chữ: は (ha) – ひ (hi) – ふ (fu) – へ (he) – ほ (ho).

ふ (Fu); tuy vậy được phiên âm là “fu” mà lại khi nói, người ta hay phát âm chữ này lái thân “fu” cùng “hư”.

Hàng 7: sản phẩm “m”

Hàng “m” không có trường hợp quánh biệt, như vậy chúng ta được những chữ: ま(ma) – み(mi) – む(mu) – め(me) – も(mo).

Hàng 8: mặt hàng “y”

Điều quan trọng trong mặt hàng “y” là nó chỉ tất cả 3 chữ cái や(ya) – ゆ(yu) – よ(yo). Bên trên thực tế, trong giờ Nhật đã từng tồn tại “ye” với “yi”, nhưng bây chừ người Nhật sử dụng え (e) với い (i) vì gồm cách phát âm khá tương tự.

Hàng 9: hàng “r”

Kết đúng theo “r” cùng với 5 nguyên âm ta được các chữ sản phẩm “r”, bao gồm: ら(ra) – り(ri) – る(ru) – れ(re) – ろ(ro).

ら(ra);り (ri);る (ru);れ (re);ろ (ro) các chữ này phần đa thuộc sản phẩm “r” tuy thế khi nói tín đồ Nhật hay phát âm các âm sát với âm “l” hơn.

Hàng 10: sản phẩm cuối

Những chữ cái hàng 10 là nhóm sau cùng trong bảng chữ cái tiếng Nhật Hiragana, bao gồm わ (wa), を (wo) ( lúc phát âm tự này khá giống như giống お (o) tuy thế を chỉ được sử dụng làm trợ từ), với âm ん (n)) (là vần âm duy nhất chỉ có 1 ký từ bỏ là phụ âm).

ん có cha cách đọc tùy vào tường ngôi trường hợp:

ん được đọc là m khi nó đứng trước các phụ âm p; b; m. Ví dụ: えんぴつ (empitsu- bút chì).ん được đọc là ng lúc đứng trước những phụ âm: k; w; g. Ví dụ: こんかい (kongkai- lần này).Các trường đúng theo còn lại hầu hết ん phần nhiều được vạc âm là nCách gọi bảng vần âm tiếng Nhật

あ(a)– い(i) – う(u) –え(e) – お(o)

Đây là số 1 tiên, và cũng là hàng quan trọng nhất trongbảng vần âm tiếng Nhật hiragana. Nó quyết định cách phạt âm của tất cả các mặt hàng theo sau. Về cơ bản, các hàng sau đó đều sở hữu cách vạc âm là a-i-u-e-u đi kèm với các phụ âm khác nhau. Năm nguyên âm a-i-u-e-o sẽ tiến hành lặp lại liên tục, đề xuất ngay từ ban đầu, các bạn phải nắm rõ được bí quyết phát âm chuẩn xác của không ít nguyên âm này.

あ được vạc âm như là với chữ “a” vào từ “ba má” hay “cái ca”

*

Để ghi nhớ vần âm này, hãy quan sát vào cam kết tự “A” được lồng trong nó. Trong bảng hiragana, chữ お nhìn cũng khá giống cùng với あ, tuy thế lại không tồn tại ký tự “A” như trên, đây là cách mà chúng ta cũng có thể phân biệt chúng.

い được phạt âm như thể với “I” trong từ “hòn bi” tốt “xuyến chi”

*
Bảng chữ cái tiếng Nhật – い được phân phát âm kiểu như với “I” trong từ “hòn bi” tốt “xuyến chi”

Để ghi lưu giữ chữ này, hãy nghĩ mang đến hình hình ảnh hai bé lươn đặt cạnh nhau. Trong giờ Anh, bé lươn là “eel” cũng có thể có cách đọc tương tự với い.

う tất cả cách phạt âm như thể với “u” vào “thầy u” giỏi “xe lu”

*
Bảng vần âm tiếng Nhật – う bao gồm cách vạc âm như là với “u” vào “thầy u” hay “xe lu”

Trong ảnh, chúng ta có thể thấy một chữ “U” nằm theo chiều ngang được lồng vào, đây sẽ là cách để bạn ghi nhớ vần âm này.

え được phân phát âm là “ê”, giống như trong “con bê” giỏi “chê bai”

*
Bảng vần âm tiếng Nật – え được vạc âm là “ê”, giống như trong “con bê” tốt “chê bai”

Để ghi nhớ vần âm này, hãy can hệ đến hình ảnh một bé chim với lông mồng trên đầu.

お tất cả cách phạt âm giống với “ô” vào “cái ô” xuất xắc “phô bày”

*
Bảng chữ cái tiếng Nhật – お tất cả cách phát âm tương đương với “ô” trong “cái ô” tốt “phô bày”

Bạn có thể thấy nhì chữ “o” được lồng trong vần âm này không? Trong bộ gõ giờ đồng hồ Việt, chúng ta sẽ gõ chữ “o” nhị lần để sản xuất thành “ô”. Đây sẽ là cách giúp cho bạn ghi ghi nhớ chữ hiragana này.

か(ka) – き(ki) – く(ku) – け(ke) – こ(ko)

Hàng tiếp sau trong bảng chữ cái hiragana là hàng “K”. Chúng ta chỉ đề nghị ghép phụ âm “k” với các nguyên âm cơ phiên bản trong tiếng Nhật để sinh sản thành cách đọc ka-ki-ku-ke-ko. Trong hàng này, không có trường hợp quan trọng đặc biệt nào cả.

か là phương pháp ghép giữa “k” cùng với âm “あ”, ta phát âm là “ka”

*
Bảng chữ cái tiếng Nhật – か(ka) – き(ki) – く(ku) – け(ke) – こ(ko)

き là sự kết hợp của “k” với âm “い”, có cách đọc là “ki”

*
Học bảng chữ cái tiếng Nhật – き là sự phối kết hợp của “k” cùng với âm “い”, tất cả cách gọi là “ki”

Như trong ảnh, chữ き có hình ảnh tương đối giống như với cái chìa khóa, trong tiếng Anh hiểu là “key”.

く là phương pháp ghép giữa “k” cùng với âm “う”, khiến cho “ku”

*
Học đọc, phân phát âm bảng vần âm tiếng Nhật – く là cách ghép giữa “k” với âm “う”, tạo nên “ku”

Hãy thúc đẩy đến hình ảnh của mỏ chim, phạt ra music “ku ku, ku ku”

け là sự phối hợp của “k” với âm “え”, chế tạo thành “ke”

*
Bảng chữ cái tiếng Nhật – け là sự phối kết hợp của “k” cùng với âm “え”, sinh sản thành “ke”

Các bạn thấy đấy, chữ này kha khá giống với chiếc chum đúng không, mà lại trong giờ Anh, chum là “keg”.

*

さ(sa) – し(shi) – す(su) – せ(se) – そ(so)

Tiếp theo là mặt hàng “S– “. Gồm một trường hợp ngoại lệ trong mặt hàng này. Khi đi với nguyên âm “I”, ta sẽ sở hữu cách viết là “shi”, phân phát âm như là “she” (cô ấy) trong tiếng Anh. Trong sản phẩm này, ta đang học những chữ cái sa-shi-su-se-so.

さ là biện pháp ghép giữa “s” cùng với âm “あ”, ta gọi là “sa”

こ là cách ghép giữa “k” với “お”, chế tác thành “ko”

*
Chữ mẫu tiếng Nhật – さ là bí quyết ghép giữa “s” cùng với âm “あ”, ta đọc là “sa”

し là sự phối kết hợp của “sh” với âm “い”, bao gồm cách đọc là “shi”

*
Cách viết bảng vần âm tiếng Nhật – し là sự phối hợp của “sh” cùng với âm “い”, bao gồm cách phát âm là “shi”

Đây là trường hợp đặc biệt quan trọng đầu tiên bọn họ gặp trong bảng chữ cái hiragana. Thay do viết là “si”, ta vẫn viết là “shi”. Nhưng mà thỉnh thoảng, bạn sẽ vẫn có thể nhìn thấy cách viết “si” trong romaji.

す là cách ghép thân “s” với âm “う”, khiến cho “su”

*

せ là sự kết hợp của “s” cùng với âm “え”, sản xuất thành “se”

*

そ là phương pháp ghép thân “s” cùng với “お”, chế tạo thành “so”

た(ta) – ち(chi) – つ(tsu) –て(te) – と(to)

Đây là hàng thứ bốn trong bảng hiragana, mặt hàng “T-“. Trong hàng này, bạn sẽ thấy nghệ thuật ghi nhớ bởi hình hình ảnh đem lại hiệu quả rõ rệt. Tương đương với sản phẩm “S-“, mặt hàng “T-“ cũng có thể có các trường hợp quan trọng ở hai chữ ち(chi) cùng つ (tsu).

Như vậy, ở mặt hàng này, ta sẽ sở hữu được ta-chi-tsu-te-to.

た là biện pháp ghép giữa “t” cùng với âm “あ”, ta gọi là “ta”

*

た(ta) – ち(chi) – つ(tsu) –て(te) – と(to)

Đây là mặt hàng thứ tư trong bảng hiragana, hàng “T-“. Trong mặt hàng này, các bạn sẽ thấy chuyên môn ghi nhớ bằng hình ảnh đem lại kết quả rõ rệt. Kiểu như với mặt hàng “S-“, hàng “T-“ cũng đều có các ngôi trường hợp quan trọng đặc biệt ở hai chữ ち(chi) và つ (tsu).

Như vậy, ở mặt hàng này, ta sẽ sở hữu được ta-chi-tsu-te-to.

た là cách ghép giữa “t” cùng với âm “あ”, ta gọi là “ta”

*

Ta rất có thể nhận thấy, chữ “ta” viết bởi ký từ bỏ Latinh đã có được lồng ngay lập tức trong chữ hiragana.

ち là sự phối hợp của “ch” với âm “い”, gồm cách phát âm là “chi”

*

Dù cũng thuộc hàng T nhưng vần âm này sẽ tiến hành đọc là “chi”, chứ không hẳn là “ti”.

つ là biện pháp ghép giữa “ts” cùng với âm “う”, tạo nên “tsu”

*

Đây lại là một trong trường vừa lòng ngoại lệ khác, họ sẽ hiểu là “tsu” thay do “tu”.

て là sự phối kết hợp của “t” với âm “え”, tạo thành “te”

*

と là bí quyết ghép giữa “t” cùng với “お”, chế tác thành “to”

*

な(na) – に(ni) – ぬ(nu) – ね(ne) – の(no)

な là bí quyết ghép thân “n” cùng với âm “あ”, ta đọc là “na”

*

に là sự kết hợp của “n” với âm “い”, tất cả cách phát âm là “ni”

*

ぬ là cách ghép thân “n” với âm “う”, làm cho “nu”

*

Như trong ảnh, chữ cái này được hình tượng hóa bởi hình hình ảnh sợi mì, mà mì trong giờ Anh là “noodles”, có cách đọc của âm đầu tương đương với “nu”.

ね là sự kết hợp của “n” cùng với âm “え”, sản xuất thành “ne”

*

Chữ ね được hình ảnh hóa bằng con mèo, cùng trong tiếng Nhật, bé mèo là ねこ.

の là phương pháp ghép giữa “n” cùng với “お”, chế tạo ra thành “no”

*

は(ha) –ひ(hi) – ふ(fu) – へ(he) – ほ(ho)

は là biện pháp ghép thân “h” với âm “あ”, ta hiểu là “ha”

*

Ký từ bỏ “H” cùng “a” đã làm được lồng vào vào chữ cái.

ひ là sự phối kết hợp của “h” cùng với âm “い”, bao gồm cách đọc là “hi”

*

ふ là bí quyết ghép giữa “f/h” với âm “う”, tạo nên “fu”

*

へ là sự phối kết hợp của “h” với âm “え”, chế tạo ra thành “he”

*

ほ là biện pháp ghép giữa “h” cùng với “お”, tạo thành thành “ho”

*

ま(ma) – み(mi) – む(mu) – め(me) – も(mo)

ま là phương pháp ghép giữa “m” với âm “あ”, ta phát âm là “ma”

*

み là sự phối hợp của “m” cùng với âm “い”, gồm cách gọi là “mi”

*

む là biện pháp ghép giữa “m” với âm “う”, làm cho “mu”

*

め là sự phối kết hợp của “m” cùng với âm “え”, tạo ra thành “me”

*

Chữ め trong hình ảnh được hình tượng hóa bằng hình ảnh con mắt. Và trong tiếng Nhật, con mắt cũng được đọc là め (me).

も là biện pháp ghép giữa “m” cùng với “お”, tạo thành “mo”

*

や(ya) – ゆ(yu) – よ(yo)

Điều đặc biệt quan trọng ở hàng này là chỉ có 3 chữ cái: ya, yu, yo mà không tồn tại ye cùng yi. Thực tế, ye và yi đã có lần tồn tại, nhưng bây giờ người Nhật sẽ cần sử dụng えvàい sửa chữa thay thế do chúng bao gồm cách gọi khá tương tự.

や là bí quyết ghép giữa “y” cùng với âm “あ”, ta hiểu là “ya”

*

ゆ là giải pháp ghép giữa “y” cùng với âm “う”, khiến cho “yu”

*

よ là giải pháp ghép giữa “y” cùng với “お”, chế tác thành “yo”

*

ら(ra) – り(ri) – る(ru) – れ(re) – ろ(ro)

ら là phương pháp ghép giữa “r” cùng với âm “あ”, ta đọc là “ra”

*

り là sự phối kết hợp của “r” cùng với âm “い”, tất cả cách gọi là “ri”

*

る là biện pháp ghép thân “r” với âm “う”, làm cho “ru”

*

れ là sự phối hợp của “r” với âm “え”, tạo thành “re”

*

ろ là phương pháp ghép giữa “r” cùng với “お”, sản xuất thành “ro”

*

わ(wa) – を(wo) – ん(n)

Đây là nhóm ở đầu cuối trong bảng chữ cái, bao hàm わ, を(phát âm tương tự お nhưng lại chỉ được dùng làm trợ từ), với ん (là vần âm duy tốt nhất chỉ có 1 ký từ bỏ là phụ âm).

わ là phương pháp ghép thân “w” với âm “あ”, khiến cho “wa”

*

Chữ わ chú ý khá kiểu như với れ、ぬ、め và đặc trưng làね.

を là sự phối hợp của “w” với âm “お”, tạo nên thành “wo”

*

Âm “w” trong vần âm này được phạt âm cực kỳ nhẹ, gần như là giống với âm câm. Nên tại 1 mức độ nào đó, bạn cũng có thể phát âm nó giống như với お.

Xem thêm: Out Trình Nghĩa Là Gì ? Ý Nghĩa Trào Lưu Ao Trình Facebook Out Trình Nghĩa Là Gì Trên Facebook

ん chỉ tất cả cách gọi là âm “-n”. Đây là chữ cái tiếng Nhật nhất chỉ tất cả một phụ âm.