*
*
*
*
*
*
*
*

Một vật khối lượng (m) vẫn chuyển động tròn đều bên trên một quỹ đạo bán kính (r) với tốc độ góc (omega ). Lực hướng trung khu tác dụng vào vật là:


Một vật vẫn chuyển động tròn đều dưới tác dụng của lực hướng trung tâm F. Nếu bán kính quỹ đạo tăng gấp nhị lần so với trước và đồng thời giảm tốc độ cù còn một nửa thì so với ban đầu, lực hướng tâm:


Một vật nhỏ khối lượng (150 m g) chuyển động tròn đều bên trên quỹ đạo bán kính (1,5 m m) với tốc độ dài là (2 m m/s). Độ lớn lực hướng tâm gây nên chuyển động tròn của vật là:


Một vật nhỏ khối lượng (250 m g) chuyển động tròn đều bên trên quỹ đạo bán kính (1,2 m m). Biết vào (1) phút vật quay được (120) vòng. Độ lớn lực hướng tâm tạo ra chuyển động tròn của vật là:


Một ô tô có khối lượng (4) tấn chuyển động qua một chiếc cầu lồi có bán kính cong (100 m m) với tốc độ (72 m km/h). Áp lực của xe hơi nén lên cầu khi nó đi qua điểm cao nhất (giữa cầu) là:


Một ô tô có khối lượng (2,5) tấn chuyển động với tốc độ (54 m km/h) trải qua một cái cầu lồi có bán kính cong (1000 m m). Lấy (g = 10 m m/s^2). Áp lực của ô tô nén lên cầu khi xe hơi ở vị trí mà đướng nối trọng tâm quỹ đạo với ô tô tạo với phương thẳng đứng một góc (30^0)là:


Một vệ tinh nhân tạo có trọng lượng (100 m kg), được phóng lên tiến trình quanh Trái Đất ở độ cao (153 m km). Chu kì của vệ tinh hoạt động quanh Trái Đất là (5.10^3 ms) và nửa đường kính Trái Đất là (R = 6400 m km). Tính độ béo của lực phía tâm tác dụng lên vệ tinh?


Một vệ tinh nhân tạo nặng (20 m kg) cất cánh quanh Trái Đất ở độ dài (1000 m km), có chu kì là (24 m h) . Hỏi vệ tinh đó chịu lực lôi kéo có độ lớn bằng bao nhiêu? Biết nửa đường kính Trái Đất là (R = 6400 m km).

Bạn đang xem: Chọn biểu thức đúng về lực hướng tâm


Cho biết chu kì chuyển động của khía cạnh Trăng quanh Trái Đất là (27,32) ngày và khoảng cách từ Trái Đất mang đến Mặt Trăng là (3,84.10^8 m m). Hãy tính trọng lượng của Trái Đất. Trả thiết hành trình của mặt Trăng là tròn.


Một vệ tinh nhân tạo có khối lượng (100 m kg), được phóng lên hành trình quanh Trái Đất ở chiều cao mà tại kia nó tất cả trọng lượng 920 N. Chu kì của vệ tinh là (5,3.10^3 m s). Biết nửa đường kính Trái Đất là (R = 6400 m km). Khoảng cách từ mặt phẳng Trái Đất cho vệ tinh.


Một đồ vật có cân nặng (m = 20g) đặt ở mép một dòng bàn quay. Hỏi đề nghị quay bàn với tần số lớn số 1 là bao nhiêu để thiết bị không văng thoát khỏi bàn? cho biết thêm mặt bàn hình tròn, nửa đường kính (1m), lực ma ngay cạnh nghỉ cực đại bằng (0,08N).


Một vệ tinh nhân tạo có cân nặng (600 m kg) đang bay trên tiến trình quanh Trái Đất ở độ cao bằng nửa đường kính Trái Đất. Biết nửa đường kính của Trái Đất là (R = 6400 m km). đem (g = 9,8 m m/ ms^2). Xác định:


Một người buộc một hòn đá cân nặng (400g) vào đầu một sợi dây rồi con quay trong mặt phẳng thẳng đứng. Hòn đá vận động trên con đường tròn nửa đường kính (50cm) với tốc độ góc không đổi (8rad/s). Mang (g = 10m/s^2). Lực căng của gai dây sống điểm thấp nhất của hành trình là:


Một lò xo tất cả độ cứng (125N/m), chiều dài tự nhiên (40cm), một đầu giữ thắt chặt và cố định ở A, đầu kia đã nhập vào quả cầu khối lượng (10g) hoàn toàn có thể trượt không ma gần kề trên thanh nằm ngang. Thanh quay đầy đủ quanh trục (Delta ) thẳng đứng với vận tốc (360) vòng/phút. đem (pi ^2 = 10). Độ dãn của xoắn ốc gần nhất với mức giá trị nào sau đây?


Một vệ tinh nhân tạo bay xung quanh Trái Đất ở chiều cao h bằng nửa đường kính R của Trái Đất. Cho R = 6 400km và lấy g = 10m/s2. Hãy tính tốc độ và chu kì xoay của vệ tinh.

Xem thêm: Sách Bài Toán Thực Tế Lớp 2 Hay Và Phù Hợp Cho Trẻ, 1001 Bài Toán Tư Duy Lớp 2 Phần 1


Một xe pháo đua chạy quanh một đường tròn ở ngang, bán kính 500m. Gia tốc của xe ko đổi có độ to 50m/s. Trọng lượng xe là 1500kg. Độ béo của lực hướng trung khu của cái xe là :


Tại đa số khúc cua, những tay đua phải tiến hành động tác chuyên môn nghiêng xe cộ để tạo thành lực hướng trung tâm giữ mang đến xe vận động trên một cung tròn. Lực hướng chổ chính giữa trong trường vừa lòng này thiết yếu là:


Diễn viên xiếc (khối lượng tổng số là (60kg)) đi xe đạp trên vòng xiếc bán kính (6,4m.) đem (g = 10m/s^2). Để trải qua điểm tối đa mà ko rơi thì bạn đó cần đi với vận tốc tối thiểu bằng :


Một lò xo tất cả độ cứng (k), tất cả chiều dài tự nhiên (l_0) một đầu giữ thắt chặt và cố định ở A đầu kia tích hợp quả cầu trọng lượng (m) hoàn toàn có thể trượt không ma gần kề trên phương diện bàn ở ngang. Thanh (left( Delta ight)) quay phần lớn với tốc độ góc (omega ) quanh trục (left( Delta ight)) thẳng đứng. Tính độ dãn của lò xo khi :

(l_0 = 25cm,omega = 20pi left( rad/s ight),m = 5g;k = 100N/m.) lấy (pi ^2 = 10).

*


Một người buộc một hòn đá vào đầu một sợi dây rồi quay dây trong khía cạnh phẳng thẳng đứng. Hòn đá có khối lượng (0,4kg), vận động trên mặt đường tròn bán kính (0,5m) với vận tốc góc không thay đổi (8rad/s). Lấy (g = 10 m m/s^2). Hỏi trương lực của dây khi hòn đá sinh sống đỉnh của con đường tròn ?


Hai vệ tinh tự tạo I và II cất cánh quanh Trái Đất trên quỹ đạo tròn nửa đường kính lần lượt là (r) và (2r). Tốc độ của vệ tinh I là (v_1). Hỏi tốc độ (v_2) của vệ tinh II là bao nhiêu?