Khi tăng ánh sáng thì tỉ khối của hỗn hợp khí thu được so với H2 giảm. Phát biểu đúng về thăng bằng này là


Cho cân nặng bằng: 2SO2 (k) + O2 (k) ⇔2SO3 (k). Lúc tăng ánh sáng thì tỉ khối của các thành phần hỗn hợp khí đối với H2 giảm đi. Phát biểu đúng khi nói tới cân bằng này là


Cho những phát biểu sau:

(a) phản ứng thuận nghịch là phản ứng xảy ra theo 2 chiều ngược nhau.

Bạn đang xem: Cho cân bằng hóa học

(b) làm phản ứng bất thuận nghịch là làm phản ứng xẩy ra theo một chiều xác định.

(c) cân bằng hóa học là trạng thái cơ mà phản ứng đã xảy ra hoàn toàn.

(d) lúc phản ứng thuận nghịch đạt trạng thái cân bằng hóa học, lượng những chất sẽ không đổi.

(e) khi phản ứng thuận nghịch đạt trạng thái cân bằng hóa học, bội nghịch ứng ngừng lại.

Số vạc biểu không đúng là


Xét các hệ thăng bằng sau trong một bình kín:

(1) C (r) + H2O (k) CO(k) + H2 (k); ∆H> 0.

(2) teo (k) + H2O (k) CO2 (k) + H2 (k); ∆H

Chọn tóm lại đúng vào các kết luận sau


Có những phát biểu về thăng bằng hóa học:

1. Thăng bằng hóa học là một cân bởi bền.

2. Trường hợp phản ứng thuận tỏa nhiệt ( ∆ H

3. Giả dụ phản ứng thuận tỏa nhiệt thì làm phản ứng nghịch thu nhiệt.

4. Giả dụ trong phản nghịch ứng cơ mà số mol khí tham gia thông qua số mol khí chế tạo ra thành thì áp suất không tác động tới cân bằng hóa học.

5. Hằng số thăng bằng bị đổi khác khi nồng độ những chất núm đổi.

6. Vào biểu thức về hằng số cân nặng bằng xuất hiện nồng độ của toàn bộ các hóa học tham gia bội nghịch ứng.

Hãy chọn các phát biểu sai.


Xét các phản ứng sau:

1) CaCO3 (r)⇄CaO (r) + CO2 (k) ∆H > 0

2) 2SO2 (k) + O2 (k) ⇄2SO3 (k) ∆H

3) N2 (k) + 3H2 (k)⇄2NH3 (k) ∆H

4) H2 (k) + I2 (k) ⇄2HI (k) ∆H

Các phương án hạ nhiệt độ độ, tăng áp suất, tăng nồng độ hóa học tham gia phản bội ứng và sút nồng độ chất sản phẩm đều rất có thể làm cân bằng di chuyển theo chiều thuận đối với phản ứng nào?


Cho cân bằng hóa học: aA + bB ⇌pC + qD.

Ở 105oC, số mol hóa học D là x mol; làm việc 180oC, số mol chất D là y mol.

Biết x > y, (a + b) > (p + q), các chất trong thăng bằng trên đông đảo ở thể khí. Kết luận nào dưới đây đúng ?


Cho cân bằng: N2(k) + 3H2(k)⇔2NH3(k)

Khi tăng nhiệt độ thì tỉ khối của các thành phần hỗn hợp khí thu được đối với H2 giảm. Phát biểu đúng về cân đối này là


Cho những phát biểu sau:

1, phản nghịch ứng thuận nghịch là phản nghịch ứng xẩy ra theo 2d ngược nhau.

2, hóa học xúc tác làm cho tăng vận tốc phản ứng thuận với nghịch.

3, trên thời điểm cân đối trong hệ vẫn luôn có mặt các chất phản ứng và các sản phẩm.

4, khi phản ứng đạt trạng thái cân bằng hoá học, nồng độ những chất vẫn đang còn sự nạm đổi.

Xem thêm: Trong 1 Mol Bằng Bao Nhiêu Gam, Cách Tính Khối Lượng Mol Và Thể Tích Mol

5, khi phản ứng đạt trạng thái cân nặng thuận nghịch bởi hoá học, phản nghịch ứng giới hạn lại.

Các tuyên bố sai


Xét cân đối trong bình kín đáo có dung tích không đổi Xkhí ⇔2Ykhí

Ban đầu cho 1 mol khí X vào bình; khi đạt cân đối thì thấy:

- Ở 400C vào bình kín có 0,75mol X

- Ở 450C vào bình kín đáo có 0,65 mol X

Có các phát biếu sau :

(1) bội nghịch ứng thuận là phản ứng thu nhiệt

(2) khi tăng áp suất, cân bằng chuyển dời theo chiều nghịch

(3) Thêm tiếp Y vào hỗn hợp cân đối thì cân nặng bằng chuyển dời theo chiều nghịch

(4) Thêm xúc tác thích hợp vaò hỗn hợp cân bằng thì cân bằng vẫn không gửi dịch

Số tuyên bố đúng là:


Câu 11:


Cho cân đối sau trong bình kín: X(k) + 2Y(k) ⇄3Z(k) + T(k). Biết khi hạ nhiệt độ của bình thì tỉ khối tương đối của hỗn hợp so cùng với He là tăng lên. Phát biểu đúng khi nói đến cân bởi này là:


Câu 12:


Cho những cân bởi sau trong số bình riêng rẽ biệt:

H2 (k, không màu) + I2 (k, tím) ⇔2HI (k, không màu) (1)

2NO2 (k, nâu đỏ) ⇔N2O4 (k, ko màu) (2)

Nếu làm bớt thể tích bình cất của cả 2 hệ trên, so với thuở đầu thì màu sắc của


Câu 13:


Cho những cân bởi sau trong bình bí mật (giữ nguyên ánh nắng mặt trời và số mol những chất):

(I) 2HI (k) → H2 (k) + I2 (k)

(II) N2 (k) + 3H2 (k) → 2NH3 (k)

(III) PCl5 (k) → PCl3 (k) + Cl2 (k)

(IV) CaCO3 (r) → CaO (r) + CO2 (k)

(V) SO2Cl2 (k) → SO2 (k) + Cl2 (k)

(VI) N2O4 (k) → 2NO2 (k)

Khi tăng áp suất của hệ thì số cân bằng bị di chuyển theo chiều nghịch là


Câu 14:


Xét bội nghịch ứng tổng vừa lòng SO32SO2(k) + O2(k) ⇔2SO3(k)

Giải pháp nào tiếp sau đây không làm tăng năng suất của phản nghịch ứng?


Hỏi bài xích
*

Tầng 2, số đơn vị 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, tp Hà Nội, Việt Nam