Chất thoái hóa và hóa học khử

Cách xác minh chất khử, chất oxi hóa trong bội nghịch ứng hóa học hay, chi tiết

A. Phương thức & Ví dụ

Lý thuyết và cách thức giải


Nếu trong phản bội ứng tất cả chứa một hoặc các nguyên tố bao gồm số oxi hóa biến hóa thì phản ứng kia thuộc nhiều loại oxi hóa – khử

Liên quan: hóa học oxi hóa và chất khử

– chất oxi hóa là chất nhận e (ứng với số lão hóa giảm)

– hóa học khử là chất nhường e ( ứng với số lão hóa tăng)

Cần nhớ: khử cho – O nhận

tên của chất và tên quá trình ngược nhau

hóa học khử (cho e) – ứng với quá trình oxi hóa.

Bạn đang xem: Chất oxi hóa và chất khử

chất oxi hóa (nhận e) – ứng với quy trình khử.

Ví dụ minh họa

Ví dụ 1: mang lại phản ứng: Ca + Cl2 → CaCl2 .

Kết luận nào tiếp sau đây đúng?

A. Mỗi nguyên tử Ca nhấn 2e.

B. Từng nguyên tử Cl thừa nhận 2e.

C. Mỗi phân tử Cl2 nhường 2e.

D. Mỗi nguyên tử Ca nhịn nhường 2e.

Hướng dẫn:

Ca → Ca2++2e

Cl2 + 2.1e → 2Cl-

⇒ lựa chọn D

Ví dụ 2: Trong phản bội ứng: CaCO3 → CaO + CO2 , thành phần cacbon

A. Chỉ bị oxi hóa.

B. Chỉ bị khử.

C. Vừa bị oxi hóa, vừa bị khử.

D. Không biến thành oxi hóa, cũng không trở nên khử.

Hướng dẫn:

C+4 → C+4

⇒ chọn D

Ví dụ 3: Trong bội nghịch ứng: Cu + 2H2SO4(đặc, nóng) → CuSO4 + SO2 + 2H2 O, axit sunfuric

A. Là chất oxi hóa.

B. Vừa là chất oxi hóa, vừa là chất tạo môi trường.

C. Là chất khử.

D. Vừa là hóa học khử, vừa là chất tạo môi trường.

Hướng dẫn:

S+6 → S+4 ⇒ H2SO4 nhập vai trò là hóa học oxi hóa

Mặt không giống SO42- vào vai trò môi trường thiên nhiên để tao muối bột CuSO4

⇒ chọn B

Ví dụ 4. Trong bội nghịch ứng bên dưới đây, mục đích của H2S là :

2FeCl3 + H2S → 2FeCl2 + S + 2HCl

A. Hóa học oxi hóa. B. Hóa học khử. C. Axit. D. Vừa axit vừa khử.

Hướng dẫn:

Đáp án B

Ví dụ 5. Cho những phản ứng sau, bội nghịch ứng nào là phản nghịch ứng lão hóa – khử. Hãy xác minh chất khử, chất oxi hóa

a) 2KMnO4 + 16HCl → 5Cl2 + 2MnCl2 + 2KCl + 8H2O

b) BaO + H2O → Ba(OH)2

c) CuO + H2SO4 → CuSO4 + H2O

d) 2NaI + Cl2 → 2NaCl + I2

e) Br2 + 2KOH → KBr + KBrO + H2O

Hướng dẫn:

Phản ứng oxi hóa – khử là a, d, e vì có sự biến đổi số oxi hóa giữa những nguyên tố.

*

B. Bài xích tập trắc nghiệm

Câu 1. Cho những chất với ion sau : Zn ; Cl2 ; FeO ; Fe2O3 ; SO2 ; H2S ; Fe2+ ; Cu2+ ; Ag+. Số lượng chất với ion vừa vào vai trò chất khử, vừa nhập vai trò chất oxi hóa là :

A. 2. B. 8. C. 6. D. 4.

Câu 2. cho phản ứng: 4HNO3 quánh nóng + Cu → Cu(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O.

Trong phản nghịch ứng trên, HNO3 nhập vai trò là :

A. Hóa học oxi hóa. B. Axit.

C. Môi trường. D. Hóa học oxi hóa và môi trường.

Câu 3. Cho dãy các chất với ion : Cl2, F2, SO2, Na+, Ca2+, Fe2+, Al3+, Mn2+, S2-, Cl-. Số hóa học và ion vào dãy đều có tính oxi hoá và tính khử là :

A. 3. B. 4. C. 6. D. 5.

Câu 4. Trong bội nghịch ứng bên dưới đây, H2SO4 nhập vai trò là :

Fe3O4 + H2SO4 đặc → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O

A. Chất oxi hóa. B. Hóa học khử.

C. Chất oxi hóa với môi trường. D. Hóa học khử với môi trường.

Câu 5. Trong phản bội ứng bên dưới đây, chất bị oxi hóa là :

6KI + 2KMnO4 + 4H2O → 3I2 + 2MnO2 + 8KOH

A. KI. B. I2. C. H2O. D. KMnO4.

Câu 6. Xác định hóa học khử, chất oxi hóa và ngừng phương trình phản nghịch ứng sau:

MnO2 + HCl → MnCl2 + Cl2 + H2O

Câu 7. Trong bội phản ứng dưới đây, phương châm của HBr là gì ?

KClO3 + 6HBr → 3Br2 + KCl + 3H2O

A. Vừa là chất oxi hóa, vừa là môi trường.

B. Là hóa học khử.

C. Vừa là chất khử, vừa là môi trường.

D. Là chất oxi hóa.

Câu 8. Cho Cu tác dụng với dung dịch đựng H2SO4 loãng với NaNO3, mục đích của NaNO3 trong bội phản ứng là :

A. Chất xúc tác. B. Môi trường. C. Chất oxi hoá. D. Chất khử.

Câu 9. Xác định quá trình khử, quy trình oxi hóa và thăng bằng phản ứng sau :

Cu + HNO3 → Cu(NO3)2 + NO2 + H2O

Câu 10. Trong làm phản ứng dưới đây, sứ mệnh của NO2 là gì ?

2NO2 + 2NaOH → NaNO3 + NaNO2 + H2O

A. Chỉ bị oxi hoá.

B. Chỉ bị khử.

Xem thêm: Luyện Thi Thử Sat Trực Tuyến Hoàn Toàn Miễn Phí!, Thi Thử Sat Miễn Phí, Nhận Ngay Học Bổng 20%

C. Không bị oxi hóa, không xẩy ra khử.

D. Vừa bị oxi hóa, vừa bị khử.

Dạng 1: Xác định nhiều loại phản ứng hóa học

Dạng 3: Cách xác minh số oxi hóa của những nguyên tố

Dạng 4: Phương pháp cân bằng phản ứng thoái hóa khử

Dạng 5: Các dạng bài xích tập về lão hóa – khử

Dạng 6: Phương pháp bảo toàn electron

Dạng 7: Kim loại tính năng với axit

Giới thiệu kênh Youtube VietJack


Ngân hàng trắc nghiệm lớp 10 tại x-lair.com

Hơn 7500 câu trắc nghiệm Toán 10 bao gồm đáp án hơn 5000 câu trắc nghiệm Hóa 10 tất cả đáp án đưa ra tiếtGần 4000 câu trắc nghiệm đồ dùng lý 10 có đáp án