Điện li hay ion hóa là quá trình một nguyên tử hay phân tử tích một điện tích âm hay dương bằng phương pháp nhận thêm tốt mất đi electron để sinh sản thành các ion, thường đi kèm các biến đổi hóa học khác. Ion dương được chế tạo ra thành khi bọn chúng hấp thụ đủ năng lượng (năng lượng này phải lớn hơn hoặc bằng thế năng tác động của electron trong nguyên tử) để giải phóng electron, các electron được giải phóng này được call là đầy đủ electron từ do.

Bạn đang xem: Chất không điện li

Năng lượng quan trọng để xảy ra quá trình này hotline là năng lượng ion hóa. Ion âm được chế tác thành lúc một electron thoải mái nào kia đập vào một trong những nguyên tử mang điện th-nc ngay mau lẹ bị giữ gìn và thiết lập hàng rào vậy năng với nguyên tử này, bởi nó không thể đủ tích điện để thoát ra khỏi nguyên tử này nữa bắt buộc hình thành ion âm.

– Chất dẫn điện: axit, bazơ, muối làm việc dạng dung dịch hoặc lạnh chảy là các chất có công dụng dẫn điện.

– Chất không dẫn điện:

+ hóa học rắn khan (NaCl, NaOH,.. Rắn)

+ hỗn hợp rượu, đường, nước cất,…

* Nguyên nhân: Axit, bazơ, muối khi rã trong nước phân li ra các ion cần dung dịch của bọn chúng dẫn điện.

– Sự điện li: quá trình phân li các chất trong nước ra ion

Chất năng lượng điện li: Những hóa học tan trong nước phân li thành các ion.

Vậy axit, bazơ, muối bột là những chất năng lượng điện li.

2. Phương trình điện li:

– cùng với axit: phân li ra cation H+ và anion gốc axit

VD: HCl → H+ + Cl–

– cùng với bazơ: phân li ra cation kim loại và anion OH–

VD: NaOH → Na+ + OH–

– cùng với muối: phân li ra cation sắt kẽm kim loại và anion cội axit

VD: NaCl → Na+ + Cl–

Na2SO4 → 2Na+ + SO42- 

Lưu ý: Phương trình điện li phải bảo vệ cân bằng điện tích giữa 2 vế

II. Phân loại các chất điện li

1. Chất điện li mạnh:

– Khái niệm: Chất điện li mạnh là hóa học khi chảy trong nước, những phân tử hoà tan hầu như phân li ra ion.(Quá trình năng lượng điện li là không thuận nghịch)

– các chất năng lượng điện li mạnh:

+ những axít bạo phổi HCl, HNO3, H2SO4…

+ các bazơ mạnh: NaOH, KOH, Ba(OH)2, Ca(OH)2,…

+ số đông các muối.

– Phương trình năng lượng điện li: H2SO4 → 2H+ + SO42-

Al2(SO4)3 → 2Al3+ + 3SO42-

2. Hóa học điện li yếu:

– Khái niệm: Chất điện li yếu là hóa học khi tung trong nước, chỉ có 1 phần số phân tử hoà tung phân li ra ion, phần sót lại vẫn tồn tại dưới dạng phân tử vào dung dịch. (Quá trình phân li là thuận nghịch – tuân theo nguyên lý Lơ Sa-tơ-li-ê)

– các chất năng lượng điện li yếu:

+ các axít yếu: H2S , HClO, CH3COOH, HF, H2SO3, HNO2, H3PO4, H2CO3, …

+ Bazơ yếu: Mg(OH)2, Bi(OH)3…

– Phương trình năng lượng điện li: CH3COOH ⇔ CH3COO– + H+

Mg(OH)2 ⇔ Mg2+ + 2OH–

Lưu ý: Các hóa học AgCl, BaSO4, Fe(OH)2,… thường được xem là không tan trong nước. Mặc dù thực tế vẫn có sự tổ hợp một lượng cực kỳ nhỏ, và phần bị hòa tan rất có thể phân li đề nghị chúng vẫn được xếp vào những chât điện li.

B. Bài bác tập

1. Dạng 1: Xác định chất điện li và chất không năng lượng điện li, chất điện li mạnh bạo và hóa học điện li yếu.

VD: Nhóm chất nào tiếp sau đây chỉ gồm những chất năng lượng điện li mạnh?

A. HBr, Ba(OH)­2, CH3COOH B. HNO3, MgCO3, HF

C. HCl, H2SO4, KNO3 D. NaCl, H2S, (NH4)2SO4

Lời giải:

A. Sai vì CH3COOH là axit yếu, năng lượng điện li yếu.

B. Sai vì chưng HF là axit yếu, điện li yếu.

D. Sai vị H2S là axit yếu, năng lượng điện li yếu.

Đáp án C.

2. Dạng 2: Viết phương trình điện li.

VD: Phương trình điện li nào sau đây viết đúng?

A. 

*
B. 
*

C. 

*
D. 
*

Lời giải:

A và D sai vì H2SO4 và Na2S là chất điện li mạnh, cần sử dụng mũi tên →

C sai do H2SO3 điện li yếu, dùng mũi tên ⇔

Đáp án B.

3. Dạng 3: Tính độ đậm đặc ion trong dung dịch

a. Dung dịch hóa học điện li mạnh:

AxBy → xAy+ + yBx- 

1 mol → x mol y mol

1 M → x M y M

b. Độ điện li α:


α = Số phân tử điện li/ Số phân tử chất tan

= Số mol chất điện li/ Số mol chất hòa tan

= CM điện li/ CM chất tan

* α = 1 : chất điện li mạnh

* 0


AB ⇔ A+ + B–

Ban đầu: a (M) 0 0

Điện li: x x x

Cân bằng: a – x x x (M)

Độ điện li:

*

c. Những công thức trong dung dịch: 

* Khối lượng dung dịch: mdd = mct + mnước = Vdd.D

* Nồng độ % của dung dịch: 

*

* Nồng độ mol: 

*

VD: Hòa rã 14,2 gam Na2SO4 trong nước thu được hỗn hợp A cất số mol ion SO42- là

A. 0,1 mol B. 0,2 mol C. 0,3 mol D. 0,05 mol.

Lời giải:

Na2SO4 → 2Na+ + SO42-

*

*

Đáp án A.

VD: Trộn 50 ml dung dịch NaCl 2M cùng với 150 ml dung dịch BaCl2 x M thu đươc hỗn hợp mới gồm nồng độ ion Cl– 

*
là 1,1M. Giá trị của x là

A. 0,2  B. 0,3 C. 0,4  D. 0,5

Lời giải:

NaCl → Na+ + Cl–

BaCl2 → Ba2+ + 2Cl–

*

*
= frac0,1+0,3x0,05+0,15 = 1,1 Rightarrow x = 0,4" />. Đáp án C.

4. Dạng 4: Định luật bảo toàn điện tích

Nội dung định luật: Trong hỗn hợp chứa những chất năng lượng điện li, tổng số mol năng lượng điện dương luôn bằng tổng số mol điện tích âm.

nđiện tích dương  = n điện tích âm

VD: Một dung dịch chứa a mol Ca2+, b mol Mg2+, c mol Cl, d mol HCO3. Hệ thức tương tác giữa a, b, c, d là

A. 2a+2b = c-d. B. a+b = c+d. C. 2a+2b = c+d. D. a+b = 2c+2d.

Lời giải:

Theo định cách thức bảo toàn năng lượng điện ta có

*

⇒ Đáp án C.

5. Dạng 5: Định nguyên lý bảo toàn khối lượng

Theo ĐLBTKL: tổng khối lượng các chất rã = tổng khối lượng các ion vào dung dịch.

VD: Dung dịch A chứa những ion Al3+ = 0,6 mol, Fe2+ = 0,3 mol , Cl – = a mol, SO42- = b mol . Cô cạn dung dịch A thu được 140,7 gam . Quý giá của a cùng b theo lần lượt là

A. 0,6 ; 0,9 B. 0.9 ; 0,6 C.

Xem thêm: Trẻ Đổ Mồ Hôi Đầu - Cách Trị Đổ Mồ Hôi Đầu Ở Trẻ Em Cha Mẹ Nên Biết

 0,5 ; 0,3 D. 0,2 ; 0,3

Lời giải:

Áp dụng định luật bảo toàn điện tích: 3.0,6 + 2.0,3 = a + 2b (1)

Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng: 27.0,6 + 56.0,3 + 35,5.a + 96.b = 140,7 (2)