Bài viết giúp các em củng cố kiến thức về bội nghịch ứng xà chống hóa với biết cách xác minh các chỉ số hóa học béo: chỉ số axit, chỉ số xà chống hóa, chỉ số este...

Bạn đang xem: Chất béo tác dụng với naoh


Phản ứng xà chống hóa của chất béo. Xác định chỉ số hóa học béo.

1. Kỹ năng liên quan:

a. Bội phản ứng xà phòng chất hóa học béo:

- là bội phản ứng của chất phệ với hỗn hợp kiềm NaOH/KOH, sản xuất grixerol và hỗn hợp các muối Na/K. Hỗn hợp những muối này chính là xà phòng.

 

*

 - Là phản ứng không thuận nghịch.

b. Các chỉ số hóa học béo:

- Chỉ số axit: là số miligam KOH phải để trung hòa - nhân chính axit béo thoải mái có vào 1g hóa học béo.

- Chỉ số xà phòng hóa: là số miligam KOH buộc phải để xà chống hóa glixerit và trung hòa axit béo tự do thoải mái trong 1g chất béo.

- Chỉ số este: là số miligam KOH đề nghị để xà phòng hóa glixerit của 1 g chất béo, là hiệu số giữa chỉ số xà chống hóa và chỉ số axit.

- Chỉ số I2: là số miligam I2 có thể cộng với 100g chất lớn không no.

Cùng theo dõi bài bác giảng chi tiết của Thầy Nguyễn Hoàng Lâm - cô giáo trường THPT yên Hoà – cg cầu giấy - giáo viên giỏi và lừng danh luyện thi thpt quốc gia.


2. Ví dụ như minh họa:

Ví dụ 1:

Khi xà chống hóa 2,52g chất khủng A cần 90ml hỗn hợp KOH 0,1M. Phương diện khác, xà chống hóa trọn vẹn 5,04g chất béo A nhận được 0,53g glixerol. Tra cứu chỉ số axit còn chỉ số xà phòng hóa.

Lời giải:

Có: mKOH = 0,09.0,1.56.1000= 504 mg

=> Chỉ số xà phòng hóa: = 200 mg.

Phản ứng xà phòng hóa:

(RCOO)3C3H5 + 3KOH ---> C3H5(OH)3 + 3RCOOK

nKOH= 3nglixerol = 3.(frac0,5392)

=> mKOH = nKOH.56

=> số miligam KOH đề nghị để xà phòng hóa 1g chất béo = (fracm_KOH5,04)= (frac3.0,53.56.100092.5,04)= 192 mg


=> chỉ số este của mẫu mã chất phệ = chỉ số xà phòng hóa - chỉ số axit

=> chỉ số axit = chỉ số xà chống hóa - chỉ số este = 200 - 192 = 8 mg

 

Ví dụ 2:

Để trung hòa - nhân chính lượng axit thoải mái có trong 14g một mẫu hóa học béo, bắt buộc 15ml dung dịch KOH 0,1M. Tính chỉ số axit của mẫu hóa học béo.

Lời giải:

mKOH= 15.0,1.56= 84 mg

=> số miligam KOH cần dùng để làm trung hòa lượng axit tự do thoải mái trong 1g mẫu mã chất to là: 84/14 = 6 mg

=> chỉ số axit của mẫu chất phệ là: 6

Ví dụ 3:

Để trung hòa 10g một hóa học béo có chỉ số axit là 5,6 đề xuất dùng bao nhiêu gam NaOH?

Lời giải:

Mẫu hóa học béo tất cả chỉ số axit là 5,6 => Ta có:

Cứ trung hòa - nhân chính 1g hóa học béo buộc phải 5,6 mgKOH=> tương ứng với 4mg NaOH

Vậy: th-nc 10g chất to ----------------------------------- 40mg = 0,04g NaOH

=> cần 0,04g NaOH.

Ví dụ 4: 

xà phòng hóa 1kg chất béo tất cả chỉ số axit là 2,8 nên dùng 350 ml dung dịch KOH 0,1M. Trọng lượng glixerol nhận được là bao nhiêu?

Lời giải:

cách 1: 

nKOH = 0,35.1 = 0,35 mol => mKOH = 0,35.56.1000=19600 mg

 => chỉ số xà phòng hóa của mẫu mã chất béo là: = 19,6 mg


=> chỉ số este = chỉ số xà chống hóa – chỉ số axit = 19,6 – 2,8 = 16,8mg

(RCOO)3C3H5 + 3KOH --- C3H5(OH)3 + 3RCOOK (1)

1g 16,8mg

1kg 16,8g

=> nglixerol = (frac13.n_KOH)(1) = (frac16,83.56)= 0,1 mol

=> mglixerol = 9,2 g

cách 2: 

KOH + RCOOH  RCOOK + H2O (1)

3KOH + (R"COO)3C3H5  3R"COOK + C3H5(OH)3 (2)

 nKOH (1) = 

*
 = 0,05 mol

=> nKOH (2) = 0,35 - 0,05 = 0,3 mol

=> nC3H5(OH)3 = 

*
 nKOH (2) = 0,1 mol

=> mC3H5(OH)3 =9,2 gam

3. Bài bác tập trường đoản cú giải:

Bài 1:Để xà phòng hóa 10kg chất béo có chỉ số axit bằng 7, fan ta mang đến chất béo đó tính năng với dung dịch cất 1,42kg NaOH. Sau bội nghịch ứng hỗn hợp được trung hòa - nhân chính vừa đủ vày 500ml dung dịch HCl 1 M.

a. Tính trọng lượng glixerol và trọng lượng xà chống nguyên hóa học thu được.

b. Tìm cân nặng phân tử trung bình của những axit béo, hiểu được axit béo tự do cũng đó là axit đã tạo nên chất béo.

Xem thêm: Công Thức Sin Cos Tan Cotan, Các Công Thức Lượng Giác Toán 10 Đầy Đủ Nhất

Bài 2: Xà phòng hoá 1 kg chất béo bao gồm chỉ số axit bằng 7, chỉ số xà chống hoá 200.Khối lượng glixerol chiếm được là bao nhiêu?


Bài 3: Một các loại mỡ chứa 70% triolein và 30% tristearin về khối lượng. Tính cân nặng xà phòng thu được khi xà chống hoá trọn vẹn 100kg hóa học mỡ đó bằng NaOH.

Bài 4: Một nhiều loại mỡ đựng 40% triolein, 20% tripanmitin, 40% tristearin. Xà phòng hoá trọn vẹn m gam mỡ bụng trên bằng NaOH nhận được 138 gam glixerol. Cực hiếm của m?

Bài 5: Để xà phòng hoá 35kg triolein đề nghị 4,939 kg NaOH chiếm được 36,207 kg xà phòng. Khẳng định chỉ số axit của chủng loại chất bự trên. 

Các em download thêm BTTN về phản bội ứng xà chống hóa chất bự và khẳng định chỉ số chất to tại trên đây :)

Chúc các em học tập vui với x-lair.com :)

Luyện bài xích tập trắc nghiệm môn Hóa lớp 12 - coi ngay


*
*
*
*
*
*
*
*

*
*

Gửi phản bội hồi Hủy

Bình luậnsiêng đề được thân mật


bài viết mới nhất


*

Gửi bài xích tập - có ngay lời giải!
*

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2021