Câu hỏi:Chất béo là trieste của axit bự với chất nào sau đây?

A.Etanol.

B.Etylen glicol.

C.Glixerol.

D.Metanol.

Bạn đang xem: Chất béo là trieste của

Lời giải:

Đáp án đúng:C.Glixerol.

Giải thích:

Chất bự là trieste của glixerol với axit béo, gọi phổ biến là triglixerit xuất xắc là triaxylglixerol.

Hãy cùng Toplời giải kiếm tìm hiểu chi tiết hơn về chất mập qua nội dung bài xích viết dưới đây nhé.

I. Khái niệm, phân loại và cấu tạo của chất béo

1. Khái niệm

Lipit (chất béo) là những hợp chất hữu cơ có trong tế bào sống, không hòa tan trong nước nhưng tan trong số dung môi hữu cơ ko phân cực như: ete, cloroform, xăng dầu.

2. Phân loại

- Lipit bao gồm chất béo, sáp, steroit, photpholipit… hầu hết bọn chúng đều là các este phức tạp.

+ Chất béo: là trieste của glixerol với những axit béo, là các axit monocacboxylic bao gồm số chẵn nguyên tử C (thường từ 12C đến 24C) không phân nhánh, được gọi bình thường là triglixerit.

+ Sáp: là este của monoancol cao (≥ C16) với axit béo (≥ C16).

+ Steroit là este của monoancol mà lại gốc hidrocacbon gồm 4 vòng có chung cạnh với axit béo.

+ Photpholipit là este của glixerol chứa 2 gốc axit lớn và 1 gốc photphat hữu cơ.

3. Cấu tạo

- Lipit là este của glixerol với các axit béo xuất xắc gọi là glixerit.

*
Chất béo là trieste của axit mập với chất như thế nào sau đây" width="186">

Hoặc C3H5(OCOR)3(khi R1≡ R2≡ R3)

- Các axit béo vào thành phần chất béo, thường:

+) Có mạch cacbon không nhánh.

+) Tổng số nguyên tử cacbon là số chẵn (16,18,...).

- Chất béo chứa các gốc axit béo no (mỡ động vật) thường ở dạng rắn, còn chất béo chứa các gốc axit ko no (dầu thực vật) ở dạng lỏng.

- Chất béo ko tan vào nước, nhẹ hơn nước, nhưng tung được trong các dung môi hữu cơ như benzen, rượu,...

- Chất béo động vật: Glixerit của axit no panmitic, stearic đề nghị ở thể rắn.

- Chất béo thực vật: Glixerit của axit chưa no oleic cần ở thể lỏng.

- Một số chất béo thường gặp:

+) Axit panmitic: C15H31COOH

+) Axit stearic: C17H35COOH

+) Axit oleic: C17H33COOH (có 1 nối đôi)

+) Axit linoleic: C17H31COOH (2 nối đôi)

+) Axit linolenoic: C17H29COOH (3 nối đôi)

II. Tính chất vật lý


1. Trạng thái tự nhiên

- Chất bự là thành phần thiết yếu của mỡ động vật và dầu thực vật.

- Sáp điển hình là sáp ong.

- Steroit và photpholipit tất cả trong cơ thể sinh vật.

2. Tính chất vật lý

- những triglixerit chứa chủ yếu các gốc axit béo no thường là chất rắn ở nhiệt độ phòng, như mỡ động vật.

- các triglixerit chứa chủ yếu những gốc axit bự không no thường là chất lỏng ở nhiệt độ phòng cùng được gọi là dầu, thường gồm nguồn gốc thực vật hoặc từ động vật tiết lạnh như dầu cá…

- Chất bự nhẹ hơn nước với không rã trong nước, tan trong các dung môi hữu cơ không phân cực như benzen, xăng, ete…

III. Tính chất hóa học

Chất béo gồm đầy đủ các tính chất của este.

1. Phản ứng thủy phân trong môi trường axit

- khi đun rét với nước có xúc tác axit, chất mập bị thủy phân tạo ra glixerol và các axit béo:

*
Chất to là trieste của axit khủng với chất làm sao sau đây (ảnh 2)" width="617">

trong công nghiệp, phản ứng trên được tiến hành vào nồi hấp ở 220oC và 25 atm.

2. Phản ứng xà chống hóa

khi đun lạnh với dung dịch kiềm (NaOH hoặc KOH) thì tạo ra glixerol và hỗn hợp muối của các axit béo. Muối natri hoặc kali của những axit béo đó là xà phòng.

*
Chất khủng là trieste của axit to với chất nào sau đây (ảnh 3)" width="618">

Phản ứng của chất khủng với dung dịch kiềm được gọi là phản ứng xà chống hóa. Phản ứng xà chống hóa xảy ra nhanh hơn phản ứng thủy phân trong môi trường axit với không thuận nghịch.

- Chỉ số xà phòng hóa:là số mg KOH dùng để xà phòng hóa hoàn toàn 1 gam lipit (tức là để trung hòa axit hình thành từ sự thủy phân 1 gam lipit).

- Chỉ số axit:số mg KOH dùng để trung hòa axit tự vì chưng có trong 1 mg lipit.

3. Phản ứng hiđro hóa

- Lipit lỏng có gốc axit là ko no, để chuyển thành lipit rắn, ta mang đến tác dụng với H2 có niken làm xúc tác vào nồi hấp.

*
Chất béo là trieste của axit to với chất làm sao sau đây (ảnh 4)" width="616">

- Để đánh giá mức độ ko no của lipit, người ta dùng:

Chỉ số iot:là số gam iot có thể cộng vào 100 gam lipit.

4. Phản ứng oxi hóa

Nối đôi C = C ở gốc axi ko no của chất khủng bị oxi hóa chậm bởi oxi bầu không khí tạo thành peoxit, chất này bị phân hủy thành những sản phẩm giữ mùi nặng khó chịu. Đó là nguyên nhân của hiện tượng dầu mỡ để thọ bị ôi.

IV. Vai trò của chất béo

1. Phương châm của chất khủng trong cơ thể

- Chất khủng là thức ăn quan trọng của con người.

- vào cơ thể người, chất phệ là nguồn cung cấp và dự trữ năng lượng.

- Chất nhỏ xíu còn là nguyên liệu tổng hợp một số chất cần thiết mang lại cơ thể.

- Đảm bảo sự vận chuyển cùng hấp thụ các chất hài hòa được vào chất béo.

2. Ứng dụng của chất to trong công nghiệp

- Là nguồn dinh dưỡng quan trọng của bé người.

Xem thêm: Definition Of Whole Number S And Integers, What Are Whole Numbers

- Là nguyên liệu để tổng hợp một số chất khác cần thiết đến cơ thể.

- trong công nghiệp, một lượng lớn chất bự dùng để sản xuất xà phòng cùng glixerol. Sản xuất một số thực phẩm khác như mì sợi, đồ hộp,…