*

Dưới đây là Công thức kết cấu của hóa học béo được Mobitool soạn giúp các bạn học sinh biết viết công thức cấu trúc của chất béo cũng giống như phân loại được chất béo, trường đoản cú đó hoàn toàn có thể vận dụng làm những dạng bài tập thắc mắc trắc nghiệm kim chỉ nan chất béo. Rèn luyện kĩ năng làm bài bác tập, học tập xuất sắc hơn. Mời chúng ta tham khảo.

Bạn đang xem: Chất béo công thức

Bạn vẫn xem: Công thức kết cấu của chất bự – bí quyết của hóa học béo


Khái niệm Chất béo là trieste của glixerol với axit béo

Axit béo: các axit béo thông thường sẽ có trong chất bự là

axit stearic (CH316COOH),

axit panmitic (CH314COOH),

axit oleic (cis−CH37CH=CH7COOH).

Công thức kết cấu của chất béo

*

trong kia R1, R2, R3 là gốc hiđrocacbon, rất có thể giống nhau hoặc không giống nhau.

Các axit to thường gặp

+ Axit béo no:

C17H35 – COOH: axit stearic. M = 284 g/mol

C15H31 – COOH: axit panmitic. M = 256 g/mol

+ một số loại không no:

C17H33 – COOH: axit oleic. M = 282 g/mol

(cis – CH37CH = CH7COOH)

C17H31 – COOH: axit linoleic. M = 280 g/mol

(cis – CH34CH = CH – CH2 – CH = CH 7COOH).

Một số ví dụ về chất béo

(C17H31COO)3C3H5 trilinolein (trilinoleoylglixerol).

(C17H35COO)3C3H5: tritearylglixerol (tritearin)

(C15H31COO)3C3H5: tripanmitoylglixerol (tripanmitin)

(C17H33COO)3C3H5: trioleoylglixerol (triolein)

Bài tập áp dụng liên quan

Câu 1: tất cả bao nhiêu trieste của glyxerol cất đồng thời 3 gốc axit C17H35COOH, C17H33COOH, C17H31COOH?

A. 2.

Article post on: x-lair.com

Liên quan:

B. 3.

C. 4.

D. 5.

Câu 2. Cho công thức hóa học của những chất: (1) C3H5(OCOC4H9)3, (2) (C17H31COO)3C3H5, (3) C3H5(OOCC17H35)3, (4) C3H5(COOC17H33)3. Cách làm của lipit là?

A. (1), (3)

B.(2), (3)

C.(2), (3), (4)

D.(1), (3), (4)

Câu 3. từ 2 axit phệ là axit stearic, axit panmitic với glixrol có thể tạo được từng nào triglixerit?

A. 5

Article post on: x-lair.com


B. 6

C. 3

D. 4

Câu 4. Glyxerol cùng axit béo C17H35COOH hoàn toàn có thể tạo được về tối đa bao nhiêu este nhiều chức?

A. 2.

B. 3.

C. 4.

D. 5.

Câu 5. trong các công thức sau, cách làm nào không hẳn là công thức của hóa học béo?

Article post on: x-lair.com

A. (C4H9COO)3C3H5

B. (C17H35COO)3C3H5

C. (C15H31COO)3C3H5

D. (C17H33COO)3C3H5

Câu 6. Cho 0,1 mol tristearin ((C17H35COO)3C3H5) tác dụng hoàn toàn với dung dịch NaOH dư, đun nóng, thu được m gam glixerol. Quý hiếm của m là

A. 24,4 gam.

B. 9,2 gam.

C. 13,8 gam.

D. 27,6 gam.

Câu 7. Phát biểu nào tiếp sau đây không đúng ?

A. Chất lớn không rã trong nước.

B. Dầu ăn và dầu mỏ tất cả cùng nguyên tố nguyên tố.

C. Phân tử chất béo chứa team chức este.

D. Chất khủng còn có tên là triglixerit.

…………………………………….

Mời những bạn tìm hiểu thêm tài liệu liên quan:

Khi thủy phân chất béo trong môi trường xung quanh kiềm thì thu được muối bột của axit mập và200 câu trắc nghiệm triết lý Este – LipitLý thuyết hóa 12 chương 2: Cacbonhiđrat tương đối đầy đủ nhất

Trên trên đây VnDoc đã ra mắt Công thức kết cấu của chất to tới các bạn đọc. Để có công dụng cao rộng trong kì thi, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tư liệu Thi thpt non sông môn Toán, Thi THPT quốc gia môn Hóa học, Thi THPT tổ quốc môn đồ gia dụng Lý, mà VnDoc tổng hợp với đăng tải.

Xem thêm: 35/ Đặc Điểm Nào Sau Đây Không Đúng Khi Nói Về Mắt Viễn Thị ?

Từ khóa search kiếm : c3h5(oocc17h35)3, (c17h31coo)3c3h5 thương hiệu là gì, công thức cấu tạo của hóa học béo, ctct hóa học béo, ctct của chất béo, công thức cấu tạo chung của hóa học béo, chất béo ctct, m của (c17h33coo)3c3h5, công thức của hóa học béo, ctct chung của chất béo, chất to công thức cấu tạo, công thức kết cấu của glixerol, tristearin, bí quyết chung của chất béo, khái niệm chất béo, cách làm của axit stearic, axit oleic công thức, chất béo, công thức cấu trúc của axit oleic, “thuỷ phân tripanmitin ((c15h31coo)3c3h5) trong dung dịch naoh chiếm được muối gồm công thức,” hóa học x gồm công thức (c17h35coo)(c17h33coo)(c17h31coo)c3h5, bí quyết axit panmitic, công thức cấu trúc của axit stearic, thủy phân este trong môi trường xung quanh axit, c17h33coo3c3h5, hóa học nào sau đây tính năng với hỗn hợp naoh hình thành glixerol, cách làm của axit oleic, stearic acid là gì, cho ch2 cho, site:xfaster.info, bài tập trắc nghiệm este, định hướng vật lý 12 trắc nghiệm, axit stearic công thức, cooh,

Article post on: x-lair.com


Bạn vẫn đọc nội dung bài viết từ thể loại Hóa học trên website https://x-lair.com.