Dưới đây là tổng hợp kiến thức về cấu trúc, cách làm bài tập về câu bị động (Passive voice) và ví dụ minh hoạ về câu bài tập

Câu thụ động (Passive voice) là gì?


*

Câu tiêu cực (Passive Voice)được hiểu dễ dàng và đơn giản câu được dùng khi muốn nhấn mạnh vấn đề đến đối tượng người dùng (ở đó là tân ngữ O) chịu ảnh hưởng tác động của hành vi hơn là bạn dạng thân hành động đó.Bạn vẫn xem: bài xích tập câu bị đông trong tiếng anh lớp 9

Ví dụ về câu bị động:

"Tôi nạp năng lượng táo."là câu chủ động

I eat an apple.

Bạn đang xem: Câu bị động lớp 9

Tôi là công ty từ, là đơn vị của hành động

Táo là đối tượng người dùng được tác động

Ở câu bị động hay passive voice: quả táo bị cắn dở được nhất bạo gan và được chuyển nên quản lý ngữ

Khi kia câu tiêu cực được viết lại thành:

Quả táo được nạp năng lượng bởi tôi.

An táo bị cắn is eaten by me.


*

Thời (thì) của hễ từ sinh sống câu bị động (Passive voice)phải tuân theo thời của động từ nghỉ ngơi câu chủ động.

Cấu trúc câu bị động(Passive voice)

Câu chủ động

S1

V

O

Câu bị động

S2

TO BE

PII

(Chủ ngữ + dạng của động từ “to be” + Động từ làm việc dạng phân từ bỏ 2)

Dưới đây là công thức đưa từ câu dữ thế chủ động (active voice) sang câu thụ động (passive voice) tổng quát


*

Công thức đưa từ câu dữ thế chủ động (active voice) quý phái câu thụ động (passive voice) chi tiết cho từng thì

Công thức gửi câu chủ động sang câu bị động(Passive voice)các bàn sinh hoạt theo bảng tiếp sau đây nhé!

Thì

Chủ động

Bị động

Hiện tại đơn

S + V(s/es) + O

S + am/is/are + P2

Hiện tại tiếp diễn

S + am/is/are + V-ing + O

S + am/is/are + being + P2

Hiện tại hoàn thành

S + have/has + P2 + O

S + have/has + been + P2

Quá khứ đơn

S + V(ed/Ps) + O

S + was/were + P2

Quá khứ tiếp diễn

S + was/were + V-ing + O

S + was/were + being + P2

Quá khứ hoàn thành

S + had + P2 + O

S + had + been + P2

Tương lai đơn

S + will + V-infi + O

S + will + be + P2

Tương lai hoàn thành

S + will + have + P2 + O

S + will + have + been + P2

Tương lai gần

S + am/is/are going to lớn + V-infi + O

S + am/is/are going to lớn + be + P2

Động từ khuyết thiếu

S + ĐTKT + V-infi + O

S + ĐTKT + be + P2

Dưới đó là cách chuyển từ thể dữ thế chủ động sang thể thụ động cho 12 dạngthì trong giờ Anh.

Chú ý: Câu chủ động ở dạng thì nào, chúng ta chia cồn từ “to be” theo đúng dạng thì đó.

Chúng ta vẫn bảo đảm an toàn nguyên tắc công ty ngữ số nhiều, đụng từ khổng lồ BE được phân tách ở dạng số nhiều...

Ví dụ về câu bị động và câu chủ động (passive voice)

Weplanteda treein the garden.(Chúng tôi đã trồng một cái cây ở trong vườn.)

S1 V O

A treewasplantedin the garden (by us).(Một cái cây được trồng ở trong vườn (bởi họ).) lưu ý: “By us” có thểbỏ đi trong câu.

S2 be V (PII)

Nếu là nhiều loại động từ có 2 tân ngữ, mong mỏi nhấn mạnh tay vào tân ngữ nào fan ta chuyển tân ngữ kia lên cai quản ngữ nhưng thông thường chủ ngữ phù hợp của câu bị động(Passive voice) là tân ngữ con gián tiếp.

Ví dụ về câu bị động:

Trong câu nhà động này có hai tân ngữ là him với a book

I gave him a book = I gave a book to lớn him = He was given a book (by me).

Lưu ý về chủ từ trong câu thụ động (passive voice)

1.Nếu S vào câu dữ thế chủ động là: they, people, everyone, someone, anyone, etc

Những công ty từ (S) này khi chuyển sang câu tiêu cực (passive voice)

=> bọn chúng được vứt đi trong câu bị động(Passive voice)

Ví dụ về công ty từ trong câu nhà động:

Someone stole my motorbike last night.

(Ai đó mang trộmxe đồ vật của tôiđêm qua)

➤ My motorbike was stolen last night.

(Xe đồ vật của tôiđã bị rước trộmđêm qua.)

2.Nếu là người hoặc vật dụng trực tiếp khiến ra hành vi thì cần sử dụng 'by', tuy thế gián tiếp khiến ra hành động thì cần sử dụng 'with'

Cách biến hóa câu chủ động (active voice) sang trọng câu tiêu cực (passive voice)


*

Ví dụ vận dụng với cồn từ "buy" (mua) đang giúp chúng ta có mẫu nhìn chi tiết về việc chuyển sang câu bị động

Dạng thì

Thể công ty động

Thể bị động

Dạng nguyên mẫu

Buy ( Mua)

Bought

Dạng lớn + verd

To Buy

To be bought

Dạng V-ing

Buying

Being bought

Dạng V3/V-ed

Thì bây giờ đơn

Buy

Am/is/are bought

Thì bây giờ tiếp diễn

Am/is/are buying

Am/is/are being bought

Thì bây giờ hoàn thành

Have/has bought

Have/has been bought

Thì hiện nay tại chấm dứt tiếp diễn

Have/ has been buying

Have/has been being bought

Thì vượt khứ đơn

bought

Was/ were bought

Quá máy tiếp diễn

Was/were buying

Was/were being bought

Quá khứ hoàn thành

Had bought

Had been bought

Quá khứ kết thúc tiếp diễn

Had been buying

Had been being bought

Tương lai đơn

Will buy

Will be bought

Tương lai tiếp diễn

Will be writing

Will be being bought

Tương lai trả thành

Will have bought

Will have been bought

Tương lai xong xuôi tiếp diễn

Will have been buying

Will have been being bought

Các bước đổi khác từ câu chủ động sang câu bị đông(Passive voice)

Bước 1:Xác định tân ngữ vào câu dữ thế chủ động (Active voice), chuyểntân ngữ thành nhà ngữ câu bị động(Passive voice)

Bước 2:Xác định thì (tense) vào câu dữ thế chủ động rồi hoạt động từ về thể bị động như khuyên bảo ở trên.

Bước 3:Chuyển đổi nhà ngữ vào câu chủ động thành tân ngữ thêm“by”phía trước.

Những nhà ngữ ko xác định chúng ta cũng có thể bỏ qua như: by them, by people….


*

Ví dụ về câu hỏi chuyển câu chủ động sang câu bị động:

My father waters this flower every morning.

➤This flower is watered (by my father) every morning.

John invited Fiona lớn his birthday các buổi party last night.

➤ Fiona was invented khổng lồ John's birthday tiệc ngọt last month

Her mother is preparing the dinner in the kitchen.

➤ The dinner is being prepared (by her mother) in the kitchen.

Phân biệt cách dùng by và with trong câu bị động


Nếu là người hoặc đồ gia dụng trực tiếp khiến ra hành động thì cần sử dụng ‘by’, con gián tiếp tạo ra hành vi thì dùng ‘with’

Ví dụ:

The rabbit was shot with the gun.

(Dùng with chính vì gum không phải là nhà từ trực tiếp gây ra hành vi trong câu, nó chỉ con gián tiếp qua tay người thợ săn)

The rabbit was shot by the hunter.

(Dùng by chính vì hành động bắn được gây nên trực tiếp bởi người săn - hunter)

Lưu ý khi đưa sang câu bị động (Passive voice):

1.Những nội cồn từ (Động từ không yêu mong 1 tân ngữ nào) khôngđược phép đưa sang câu bị động

Ví dụ:My leg hurts.


2.Khủ ngữ chịu trách nhiệm chính cho hành vi cũng ko được gửi thành câu bị động(Passive voice)

The UStakes charge

(Nước Mỹ dấn lãnh trách nhiệm)

Nếu là tín đồ hoặc đồ gia dụng trực tiếp khiến ra hành vi thì sử dụng by nhưng nếu là đồ dùng gián tiếp khiến ra hành động thì sử dụng with.

The bird was shot with the gun.The bird was shot by the hunter.

3. Khổng lồ be/to get + P2 trọn vẹn không mang nghĩa tiêu cực mà sở hữu 2 nghĩa:

Chỉ trạng thái, tình huống mà công ty ngữ đang gặp phải.

Could you please check my mailboxwhile I am gone.

Hegot lostin the maze of the town yesterday.

Chỉ câu hỏi chủ ngữ tự làm cho lấy

The little boygets dressedvery quickly.

- Could I give you a hand with these tires.

- No thanks, Iwill be donewhen I finish tightening these bolts.

4. Các sự thay đổi về thời cùng thể đều nhằm mục tiêu vào đụng từ khổng lồ be, còn phân từ bỏ 2 giữ lại nguyên.

to be made of:Được làm bởi (Đề cập đến cấu tạo từ chất làm đề xuất vật)

Ví dụ: This tableis made ofwood

to be made from:Được tạo sự từ (đề cập cho việc nguyên vật liệu bị thay đổi khỏi trạng thái thuở đầu để tạo sự vật)

Ví dụ: Paperis made fromwood

to be made out of:Được làm bởi (đề cập mang lại quá trình tạo nên sự vật)

Ví dụ: This cakewas made out offlour, butter, sugar, eggs and milk.

to be made with:Được có tác dụng với (đề cập mang đến chỉ một trong các nhiều làm từ chất liệu làm đề nghị vật)

Ví dụ: This soup tastes good because itwas made witha lot of spices.

5. Phân biệt 2 đụng từ marry và divorce vào 2 thể câu chủ động và câu bị động.

Khi không tồn tại tân ngữ thì bạn Anh ưa cần sử dụng get maried với get divorced trong dạng informal English.

Lulu và Joegot mariedlast week. (informal)

➤ Lulu & Joemarriedlast week. (formal)

After 3 very unhappy years theygot divorced. (informal)

➤ After 3 very unhappy years theydovorced. (formal)

Saumarrydivorcelà một tân ngữ thẳng thì không có giới từ:To mary / divorce smb

Shemarried a builder.

Andrewis going khổng lồ divorce Carola

To be/ get married/ khổng lồ smb(giới từ bỏ “to” là bắt buộc)

Shegot married khổng lồ her childhood sweetheart.

Hehas been married khổng lồ Louisafor 16 years and he still doesn’t understand her.

Dạng đặc biệt trong câu bị động(Passive voice)


1. Câu Bị động (Passive voice) với những động từ có 2 tân ngữ

Một số đông từ được theo sau nó bởi hai tân ngữ như:

give(đưa),lend(cho mượn),send(gửi),show(chỉ),buy(mua),make(làm),get(cho), …

Thì ta sẽ có 2 câu bị động(Passive voice)

Ví dụ 1 về câu bị động với đụng từ 2 tân ngữ

I gavehiman apple.(Tôiđã mang lại anh ấymột trái táo.)

O1 O2

➤ An táo bị cắn was given lớn him.(Một quả táođã đượctrao đến anh ta.)

➤ He was given an hãng apple by me.(Anh tađã được tôi traocho một quả táo)

Ví dụ 2:He sendshis relative a letter.

➤ His relativewas senta letter.

➤ A letterwas sentto his relative (by him)

2. Câu tiêu cực (Passive voice) của những động trường đoản cú tường thuật

Các hễ từ trần thuật gồm: assume, believe, claim, consider, expect, feel, find, know, report, say, …

S: chủ ngữ; S': nhà ngữ bị động

O: Tân ngữ; O': Tân ngữ bị động

Câu chủ động

Câu bị động

Ví dụ

S + V + THAT + S' + V' + …

Cách 1: S + BE + V3/-ed + lớn V'

People say that he is very rich.→ Heis said khổng lồ bevery rich.

Cách 2: It + be + V3/-ed + THAT + S' + V'

People say that he is very rich.→It's said thathe is very rich.

Câu nhờ vả với các động từhave, get, makecó thể được đảo qua câu bị động(Passive voice) cùng với cấu trúc

3. Câu dữ thế chủ động (active voice) là câu nhờ vào vả

Câu chủ động

Câu bị động

Ví dụ

… have someone + V (bare) something

…have something + V3/-ed (+ by someone)

Thomas has his son buy a cup of coffee.→ Thomashasa cup of coffeeboughttby his son.(Thomas nhờ nam nhi mua 1 ly cà phê)

… make someone + V (bare) something

… (something) + be made + to lớn V + (by someone)

Suzy makes the hairdresser cut her hair.→ Her hair is made lớn cutby the hairdresser.(Suzy nhờ thờ làm cho tóc chỉnh lại mái tóc)

… get + someone + to V + something

… get + something + V3/-ed + (by someone)

Shally gets her husband to clean the kitchen for her.→ Shallygetsthe kitchencleanedby her husband.(Shally nhờ ck dọn giúp bên bếp)

4.Câu chủ động (Passive voice) là câu hỏi

- Thể tiêu cực của câu hỏi Yes/No

Câu nhà động

Câu bị động

Ví dụ

Do/does + S + V (bare) + O …?

Am/ is/ are + S' + V3/-ed + (by O)?

Do you clean your room?→Isyour roomcleaned(by you)?(Con vẫn dọn phòng không đấy?)

Did + S + V (bare) + O…?

Was/were + S' + V3/-ed + by + …?

Can you bring your notebook khổng lồ my desk?→ Can you notebookbe broughtto my desk?(Em có thể mang vở lên nộp đến tôi không?)

modal verbs + S + V (bare) + O + …?

modal verbs + S' + be + V3/-ed + by + O'?

Can you move the chair?→ Can the chairbe moved?(Chuyển mẫu ghế đi được không?)

have/has/had + S + V3/-ed + O + …?

Have/ has/ had + S' + been + V3/-ed + by + O'?

Has she done her homework?→Hasher homeworkbeen done(by her)?(Con bé xíu đã có tác dụng bài tập xong xuôi chưa?)

5. Câu thụ động (Passive voice) với các động tự chỉ quan liêu điểm, ý kiến

Một số đụng từ chỉ quan tiền điểm chủ kiến thông dụng là:think/say/suppose/believe/consider/report…(nghĩ rằng/nói rằng/cho rằng/tin rằng/xem xét rằng/thông báo rằng….)

Ví dụ:

People think he stole his mother’s money. (Mọi bạn nghĩ anh ta lấy cắp chi phí của mẹ anh ta.)

➤It is thoughtthat he stole his mother’s money.

➤He is thought lớn have stolenhis mother’s money.

6. Câu Bị động (Passive voice) với các động từ chỉ giác quan

Các động từ giác quan liêu là các động từ chỉ nhận thức của con người như:see (nhìn), hear (nghe), watch (xem), look (nhìn), notice (nhận thấy), ….

S + Vp + Sb + Ving.(nhìn/xem/nghe… ai kia đang làm cho gì)Ai đó tận mắt chứng kiến người khác làm những gì và chỉ thấy một trong những phần của hành vi hoặc 1 hành vi đang diễn ra bị 1 hành động khác xen vào.

Ví dụ:

- He watched them playing football.(Anh ta nhìn thấy họ đang đá bóng.)

➤ Theywere watched playingfootball.(Họ được nhìn thấy vẫn đá bóng.)

Cấu trúc : S + Vp + Sb + V.(nhìn/xem/nghe ai đó làm cho gì)Ai đó chứng kiến người khác làm cái gi từ đầu mang lại cuối.

Ví dụ:

-I heard her cry.(Tôi nghe thấy cô ấy khóc.)

➤Shewas heard to cry.(Cô ấy được nghe thấy là đã khóc.)

7. Câu dữ thế chủ động là câu mệnh lệnh

- Thể khẳng định:

Chủ động:V + O + …Bị Động:Let O + be + V3/-ed

Ví dụ: Put your pen down → Let your penbe putdown. (Bỏ cây cây viết xuống)

- Thể che định:

Chủ động:Do not + V + O + …Bị động:Let + O + NOT + be + V3/-ed

Ví dụ: vị not take this item. → Let this itemnot be taken. (Không lấy sản phẩm này)

Một số lỗithường mắc phải khi viết câu bịđộng

Trong lúc học câu bị động, các em thường gặp lỗi khi chuyển đổi câu, viết lại câu trong các trường phù hợp sau:

Tân ngữ của câu chủ động là một cụm giới từ phải được chuyển đổi thành chủ ngữ của câu bị động.

Eg: They must take care of books borrowed from the library. ( Active )

Trong trường hợp này học sinh thường nhầm lẫn và xác định không đúng tân ngữ của câu chủ động.

Trong ví dụ này các em sẽ xác định “books borrowed” làm chủ ngữ mang đến câu bị động

=> Books borrowed must be taken care of from the library. (Passive).

Trong câu này chuyển đổi không đúng bởi vì “from” là một giới từ nối “books borrowed” và “the library”, theo văn phạm thì “cụm giới từ” thường không tách rời nhau.

Để chuyển đổi đúng, ta phải lấy cụm giới từ “books borrowed from the library” làm chủ ngữ mang lại câu bị động.

Ta phải viết: Books borrowed from the library must be taken care of.

Không dùng tân ngữ là một “cụm trạng từ chỉ khu vực chốn” ở câu chủ động để đổi thành chủ ngữ ở câu bị động.

Eg: Jack felled a tree in the garden. ( Active )

Tôi thấy học sinh thường chuyển đổi như sau: A tree in the garden was felled by Jack. ( không đúng )

Ta phải đổi: A tree was felled in the garden by Jack. ( Pasive ) – (Đúng)

Chú ý: Cụm trạng từ chỉ khu vực chốn luôn luôn phải được đặt liền sát trước By+O ở câu bị động.

Trường hợp câu có đại từ quan liêu hệ:

Đối với thể loại này rất phức tạp, các em thường khó hiểu và ko biết phải làm như thế nào đến đúng?

Thường các tài liệu chỉ có đáp án mà ko có công thức chuyển đổi, đường chứng minh để dẫn đến kết quả thì lại không có.

Trong quá trình giảng dạy, tôi đã giúp học sinh tìm cách giải như sau:Eg: I’ve just received the letter which he sent me yesterday.(Active)Đây là câu chủ động có sử dụng đại từ quan tiền hệ “Which” đóng vai trò làm tân ngữ, chúng ta tiến hành như sau:-Trước hết chúng ta tách câu phức ở bên trên thành nhị câu đơn.I’ve just received the letter(a). He sent me the letter yesterday(b).– Đổi nhì câu (a), (b) sang trọng bị động:

The letter has just been received(a). The letter was sent to me yesterday(b).

-Cuối cùng dùng đại từ quan hệ “Which để nối câu (a),(b) thành một câu, ta có đáp án đúng như sau:

The letter which was sent to me yesterday has just been received.(Passive)

Cần phân biệt giữa đại từ đóng vai trò tân ngữ và cụm trạng từ chỉ thể cách khi xác định tân ngữ ở các câu chủ động.

Ở trường hợp này nếu học sinh dịch không đúng không chính xác thì sẽ xác định tân ngữ của câu chủ động sai.Eg: A machine could bởi this much more easily.(Active).( trong ví dụ này, cụm trạng từ chỉ thể cách “this”: việc này, điều này,…..). Ta có đáp án đúng: This could be done much more easily by a machine. (Passive)Trái lại, học sinh thường xác định tân ngữ ở câu chủ động ko đúng đề xuất các em thường chuyển là: This much more easily could be done by a machine.

Cần đặt đúng vị trí các trạng từ ở câu bị động:Phần này lúc làm bài các em thường lúng túng không biết đặt ở đâu, đặt vòa vị trí nào cho đúng?Vị trí các trạng từ thường được đặt như sau:– Trạng từ chỉ sự hoạt động thường được đặt giữa Be + P2.– Trạng từ chỉ khu vực chốn thường được đặt trước By + O.– Trạng từ chỉ thời gian thường được sau By + O.Eg 1:They often clean the classroom in the morning.(Active)The classroom is often cleaned in the early morning. (Passive – đúng)Có trường hợp một số học sinh không nắm được quy tắc bên trên sẽ làm:The classroom is cleaned often in the early morning. (Passive – sai)Eg 2:Miss Hoa is building this restaurant in the park. (Active)This restaurant is being built in the park by Miss Hoa. (Passive – đúng)Adv of placeMột số học sinh vì không nắm được quy tắc trên đã đặt trạng từ không đúng vị trí:This restaurant is being built by Miss Hoa in the Park.(Passive – sai)Tương tự quy tắc trên đối với trạng từ chỉ thời gian.

Khi chủ ngữ của câu chủ động là: Noone, Nobody,…– lúc đổi lịch sự bị động ta phải dùng thể phủ định.

Xem thêm: Review Sữa Rửa Mặt Khổ Qua Soherbs, Sữa Rửa Mặt Khổ Qua Soherbs (Chính Hãng)

Eg: Noone swept this street last week. (Active)This street wasn’t swept last week. (Passive – đúng)Học sinh ko hiểu cách dùng Noone, Nobody (mặc dù nó dùng với câu khẳng định tuy nhiên diễn tả ý phủ định), các em vẫn chuyển như sau:This street was swept last week. (Passive – sai)Chú ý: lúc câu chủ động, chủ ngữ vẫn dùng Noone, Nobody như trên nhưng mà tân ngữ đứng sau động từ là tiếng “anything” thì đổi sang câu bị động ta phải chuyển “anything” => “nothing”.Eg: Noone can vị anything unless the police arrive. (Active) Nothing can be done unless the police arrive. (Passive – đúng)(Nothing dùng vào câu khẳng định)

Cần phân biệt ngữ cảnh để chọn câu bị động:– Đối với một số động từ như: enjoy, advoid, admit, finish, deny + V-ing (Active)/ being + P2.– khi làm bài tập nếu học sinh không phân biệt ngữ cảnh câu dẫn thì dễ nhầm lúc chọn đáp án, thường chọn sang trọng dạng chủ động.Eg: The children…………..to the zoo.A.were enjoyed taken C. Enjoyed being takenB.were enjoyed taking D. Enjoyed taking( Đáp án C là đúng )

Lưu ý động từ “get” nhiều lúc được cố thế mang lại động từ “to be” trong câu bị động:Eg: Lots of postmen …………….by dogs.A. Bite B. Bit C. Get bitten D. Bitting

Tránh nhầm lẫn lúc dùng giới từ “by” hoặc “with”:– Đối với dạng bài tập trắc nghiệm về chọn giới từ vào câu bị động, học sinh cần chú ý giới từ “by” dùng để chỉ người gây ra tác nhân đối với hành động.Eg: A tuy nhiên can be sung ……………….her.A. With B. By C. In D. For( Đáp án B là đúng )– Giới từ “with” đi với từ dùng để chỉ phương tiện, công cụ.Eg: A letter is written ……………….a pen.A. By B. In C. For d. With( Đáp án B là đúng – học sinh thường chọn nhầm đáp án A ).