x-lair.com ra mắt đến các em học sinh lớp 10 bài viết Xét tính chẵn lẻ của hàm số, nhằm mục đích giúp các em học giỏi chương trình Toán 10.

*Bạn đang xem: Cách xét tính chẵn lẻ của hàm số

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Nội dung bài viết Xét tính chẵn lẻ của hàm số:Xét tính chẵn lẻ của hàm số. Phương pháp: Để xét tính chẵn lẻ của hàm số y = f(x) ta tiến hành các bước như sau: tìm kiếm tập xác minh D của hàm số và xét xem D bao gồm là tập đối xứng giỏi không. Nếu D là tập đối xứng thì so sánh f(x) với f(x) (x bất kể thuộc D). Nếu f(-x) = f(x) f là hàm số chẵn. Nếu như f(-x) = f(x), thì f là hàm số lẻ. Chú ý. Tập đối xứng là tập toại nguyện điều kiện: ví như D cơ mà f(-x) = f(x) thì f là hàm số ko chắn không lẻ. Các ví dụ rèn luyện kĩ năng. Ví dụ như 1. Xét tính chẵn lẻ của các hàm số sau: Hàm số f(x) = y tất cả TXĐ D = R đề nghị hàm số lẻ. Hàm số f(x) = x – x có TXĐ D = R đề xuất f(-x)= f(x) yêu cầu hàm số chẵn. Hàm số f(x) = x + x + 1có TXĐ D = R cần hàm số không chẵn không lẻ. Hàm số f(x) có TXĐ D = IR -1. Ta tất cả hàm số không chắn ko lẻ.Ví dụ 4. Tìm đk của m nhằm hàm số y = m(m – 1)x + x + mx + m là hàm số chẵn. Hàm y tất cả tập xác minh là R cần hàm số chẵn. Lấy ví dụ 5: tìm kiếm m thì hàm số f(x) = x là hàm số lẻ. Lời giải: Hàm số gồm tập khẳng định là D = R vì vậy theo đề bài, ta có f(-x) = -f(x), nghĩa là vấn đề đó xảy ra khi m = 1. Bài tập trắc nghiệm. Câu 1. Mang đến hàm số y = f(x) khẳng định trên tập D. Mệnh đề nào tiếp sau đây đúng? A. Ví như f(x) không là hàm số lẻ thì f(x) là hàm số chẵn. B. Ví như f(-x) = -f(x), thì f(x) là hàm số lẻ. C. Đồ thị hàm số lẻ dấn trục tung có tác dụng trục đối xứng. D. Nếu f(x) là hàm số lẻ thì f(-x) = -f(x). A không đúng vì có những hàm số ko chẵn, ko lẻ. B sai vày f(x) = 0 thì f(-x) = -f(x) nhưng lại f(x) cũng chính là hàm số chẵn. C sai do đồ thị hàm số lẻ nhận nơi bắt đầu tọa độ làm trung ương đối xứng. đến đồ thị hàm số y = f(x) như hình vẽ. Tóm lại nào vào các kết luận sau là đúng?Câu 3. A. Đồng trở nên trên R. B. Hàm số chẵn. C. Hàm số lẻ. D. Cả cha đáp án mọi sai. Lời giải. Lựa chọn B. Đồ thị hàm số đối xứng qua trục Oy yêu cầu hàm số đã cho rằng hàm số chẵn. Hàm số y = x – x + 3 là A. Hàm số vừa chẵn, vừa lẻ. B. Hàm số không chẵn, không lẻ. C. Hàm số lẻ. D. Hàm số chẵn. Vậy hàm số đã chỉ ra rằng hàm số chẵn. Hàm số nào sau đó là hàm số lẻ? đến hàm số y = f(x) = 3x – 4x + 3. Trong những mệnh đề sau, mệnh đề làm sao đúng? A. Y = f(x) là hàm số chẵn. B. Y = f(x) là hàm số lẻ. C. Hàm số không tồn tại tính chẵn lẻ. D.

Xem thêm: Tải Game Vạn Kiếm Android - Download Tải Game Vấn Kiếm

Y hàm số vừa chẵn vừa lẻ.