Công thức tính khối lượng riêng, trọng lượng riêng chính Xác

Khối lượng riêng là gì ? Trọng lượng riêng là gì ? bí quyết tính cân nặng riêng, trọng lượng riêng ra sao là hồ hết mạch kiến thức THPT Sóc Trăng sẽ share cùng quý thầy cô và chúng ta học sinh qua nội dung bài viết sau đây. Hãy share để tất cả thêm nguồn tư liệu có ích nhé !

I. LÝ THUYẾT CHUNG


1. Khối lượng riêng là gì ?

Bạn sẽ xem: công thức tính trọng lượng riêng, trọng lượng riêng chính Xác

Khối lượng riêng biệt (tiếng Anh là Density), hay nói một cách khác là mật độ khối lượng, là 1 trong đặc tính về mật độ cân nặng trên một đơn vị chức năng thể tích của vật chất đó. Đây là đại lượng đo bằng thương số giữa khối lượng (m) của một đồ dùng làm bằng chất kia (nguyên chất) với thể tích (V) của vật.

Bạn đang xem: Cách tính trọng lượng riêng


2. Trọng lượng riêng là gì ?

Trọng lượng riêng tiếng Anh là Specific Weight, là trọng lượng của một mét khối đồ vật chất. Trọng lượng riêng KHÁC khối lượng riêng.Trọng lượng riêng = Khối lượng riêng rẽ x 9,81Đơn vị đo trọng lượng riêng rẽ là N/m³

II. CÔNG THỨC TÍNH KHỐI LƯỢNG RIÊNG, TRỌNG LƯỢNG RIÊNG

1. Bí quyết tính khối lượng riêng

*

Khối lượng riêng biệt của một chất trong thiết bị được xác định bằng trọng lượng của tiện thể tích vô cùng bé dại nằm tại vị trí đó và phân tách cho thể tích vô cùng nhỏ này.

Đơn vị của cân nặng riêng là kilogam bên trên mét khối (kg/m3) (theo hệ đo lường chuẩn chỉnh của quốc tế). Hình như còn có đơn vị là gam bên trên centinmet khối (g/cm3).

Người ta tính trọng lượng riêng của một đồ dùng nhằm xác định các chất kết cấu nên trang bị đó, bằng cách đối chiếu hiệu quả của những chất đã được xem trước kia với bảng cân nặng riêng.

Công thức tính cân nặng riêng

Khối lượng riêng = trọng lượng : Thể tích

D = m/V

Trong đó: D là cân nặng riêng (kg/cm3), m là khối lượng của trang bị (kg) và V là thể tích (m3).

Trong trường hợp hóa học đó là đồng chất thì trọng lượng riêng tại những vị trí gần như giống nhau với tính bằng cân nặng riêng trung bình.

Công thức tính cân nặng riêng trung bình

Khối lượng riêng vừa đủ của một đồ vật thể ngẫu nhiên được tính bằng cân nặng chia cho thể tích của nó, thường kí hiệu là ρ 

ρ = m/V

2. Bí quyết tính trọng lượng riêng

Trọng lượng riêng của thiết bị thể được xem bằng công thức:

Trọng lượng riêng biệt = Trọng lượng : Thể tích

d= P/V

Trong đó:

d là trọng lượng riêng biệt (N/m³)P là trọng lượng (N)V là thể tích (m³)

III. SỰ KHÁC NHAU GIỮA KHỐI LƯỢNG RIÊNG VÀ TRỌNG LƯỢNG RIÊNG

Trọng lượng riêng rẽ là trọng lượng của một mét khối thứ chất. Trọng lượng riêng rẽ KHÁC trọng lượng riêng.Sự khác biệt thể hiện vì chưng công thức: Trọng lượng riêng = Khối lượng riêng rẽ x 9,81 (Đơn vị đo trọng lượng riêng rẽ là N/m³).

IV: BÀI TẬP VỀ KHỐI LƯỢNG RIÊNG, TRỌNG LƯỢNG RIÊNG

Bài 1: Một vỏ hộp sữa ông lâu có khối lượng 0.397 kg, thể tích 0.32 m3. Xác định trọng lượng riêng của sữa cất trong hộp.

Lời giải:

Ta tất cả m = 0.397 kg, V = 0.00032 m3

=> cân nặng riêng của sữa là D = m/V = 0.397/0.00032 = ≈ 1240.6 (kg/m3)

Bài 2: Biết 10 lít cat có khối lượng 15 kg

1. Tính thể tích của 1 tấn cát

2. Tính trọng lượng của một đống cat 3m3

Lời giải:

1. Khối lượng riêng của cát: D=m/V=15/0.01=1500 (kg/m3)

Thể tích 1 tấn mèo : V=m/V=1000/1500=0.667 (m3)

2. Trọng lượng 1 đống cat 3m3: P=d x V = 10 x 1500 x 3 = 45000 N

Bài 3:

Một lượng cát rất có thể tích 80 cm3 có khối lượng là 1,2 kg.

a) Tính trọng lượng riêng của khối cát

b) Tính trọng lượng riêng của khối cát

Đáp án

Theo đề bài xích ta có:

V= 80 cm3 = 0,00008 m3

m = 1,2 kg

Khối lượng riêng rẽ của khối cát là: D = m/V = 1,2/0,00008 = 15.000 kg/m3

Trọng lượng riêng biệt của khối mèo là: d = Dx 10 = 15.000 x 10 = 150.000 N/m3 

Bài 4: Hãy tính khối lượng của một khối đá. Biết khối đá đó bao gồm thế tích là 0,5m3.Hướng dẫn

Dựa vào bảng ta có khối lượng riêng của đá là 2600kg/m3.

Vậy 0,5m3 đá có cân nặng là: 2600.0,5 = 1300kg.

Bài 5: Hãy tra cứu cách khẳng định trọng lượng riêng biệt của chất làm trái cản.Dụng cụ bao gồm có:

– Một quả cân 200g mà ta buộc phải đo trọng lượng riêng biệt của hóa học làm nó, gồm một sợi bỏ ra buộc vào trái cân.

– Một bình phân chia độ bao gồm GHĐ 250m3, mồm rộng đế rất có thể cho lọt quá cân nặng vào trong bình. Bình chứa khoáng 100 m3 nước.

– Một lực kế có GHĐ tối thiểu 2,5N.

Hướng dẫn

Ta làm cho theo quá trình sau:

– Thả chìm quả cân vào bình chia độ. Trả sử nước dâng lên đến mực 120m3.

Vậy thể tích quả cân 200g là:

V = 120 – 100 = 20(m3)= 0,00002(m3).

– Treo quả cân vào lực kế ta xác định được trọng lượng của quả cân là 2N (do p = 10m = 10 . 0,2 = 2N).

Vậy trọng lượng riêng biệt của chất làm quả cân nặng (200g) là:

d = P/V = 2/0,00002 = 100000 (N/m3).

Bài 6: Hãy tính trọng lượng của một loại dầm sắt tất cả thế tích 40dm3.Hướng dẫn

Tra bảng, ta thấy fe có khối lượng riêng là D = 7800kg/m3 cùng V = 40dm3 = 0,04 m3

Tính trọng lượng dầm sắt:

Ta có: D = m/V suy ra m = D.V

Hay m = 7800.0,04 = 312 (kg)Bài 7: Một hộp sữa ông thọ có khối lượng 397g và có thề tích 320cm2 Hãy tính cân nặng riêng của sữa trong hộp theo đơn vị kg/ m3.Hướng dẫn

Ta có: 397g = 0,397kg.

320cm3 = 0,00032m3

Khối lượng riêng rẽ của sữa trong hộp là:

m 0,397 . 3

D = m/V = 0,397 / 0,00032 = 1240kg/m3.

Bài 8: Biết 10 lít cat có cân nặng 15kg.a) Tính thể tích của 1 tấn cát.

b) Tính trọng lượng của một đống cat 3cm3.

Hướng dẫn

a) Ta có: 10/ 15kg (1tấn = 1000kg; 1lít = 1 dm3)

Thế tích của một tấn cát: V = (1000 . 10)/15 = 666,7(1) = 0,667(m3)

b) Trọng lượng của đống cat là 45.000N.

Bài 9: 1kg kem giặt VISO rất có thể tích 900cm3. Tính khối lượng riêng của kem giặt VISO và đối chiếu với khối lượng riêng của nước.Hướng dẫn

Ta có: 1 cm3 – 0,001m3.

Khối lượng riêng biệt của kem giặt VISO là:

D = 1/0,0009 = 1111,1 (kg/m3)

So sánh với khối lượng riêng của nước thì cân nặng riêng của kem giặt VISO mập hơn.

Xem thêm: Bảng Tuần Hoàn Nhóm A Học - Bảng Tuần Hoàn Các Nguyên Tố Hóa Học

Bài 10: từng hòn gạch men hai lỗ có trọng lượng 1,6kg.Hòn gạch có thể tích 1.200cm3. Mồi lỗ rất có thể tích 192 cm3. Tính khối lượng riêng với trọng lượng riêng của gạch.