Căn bậc 2 và căn bậc 3 là bài trước tiên trong công tác đại số toán lớp 9, đó là nội dung quan trọng đặc biệt vì những dạng toán về căn bậc hai và căn bậc cha thường xuất hiện trong các đề thi tuyển sinh vào lớp 10.

Bạn đang xem: Cách tính căn bậc 2 lớp 9


Để giải những dạng bài tập về căn bậc 2, căn bậc 3 thì những em cần nắm vững phần nội dung kim chỉ nan cùng những dạng bài tập về căn bậc 2 và bậc 3. Nội dung bài viết dưới phía trên sẽ hệ thống lại các dạng toán về căn bậc 2 cùng căn bậc 3 hay gặp để những em rất có thể nắm vững nội dung này.


A. Kỹ năng cần nhớ về căn bậc 2 căn bậc 3

I. Căn bậc 2

1. Căn bậc 2 là gì?

- Định nghĩa: Căn bậc nhì của một số không âm a là số x làm sao cho x2 = a.

- Số dương a bao gồm đúng nhị căn bậc hai là nhị số đối nhau: Số dương kí hiệu là  , số âm kí hiệu là 

*
.

- Số 0 có đúng một căn bậc nhì là chủ yếu số 0, ta viết 

*

- với số dương a, số  là căn bậc hai số học tập của a. Số 0 cũng là căn bậc nhị số học tập của 0.

2. Tính chất của căn thức bậc 2

a)  có nghĩa lúc A ≥0.

b) 

*

 •

*

 • 

*
 
*

e) 

*
 
*

f) 

*
 
*

II. Căn bậc 3

1. Căn bậc là gì?

- Định nghĩa: Căn bậc cha của một trong những a là số x sao để cho x3 = a.

2. Tính chất của căn bậc 3

- phần lớn số a đề gồm duy nhất một căn bậc 3.

 • 

*
 có nghĩa lúc A>0

- Giải bất phương trình để tìm cực hiếm của biến

 Ví dụ: Tìm giá trị của x để biểu thức sau bao gồm nghĩa

1.

 * phía dẫn:  có nghĩa khi (5-2x)≥0

⇔ 5 ≥ 2x ⇔ x ≤ 

*

2. 

* hướng dẫn:  có nghĩa khi (3x-12)≥0

⇔ 3x ≥ 12 ⇔ x ≥ 4

3. 

* hướng dẫn:  có nghĩa khi x2 > 0 ⇔ x > 0

4. 

*

* hướng dẫn: căn thức tất cả nghĩa khi

*

⇔ 3x - 6 • Dạng 2: Rút gọn gàng biểu thức cất căn thức

* Phương pháp

- vận dụng hằng đẳng thức để rút gọn: 

*

 vì 

*

2. 

*

* phía dẫn: 

- Ta có: 

*

- vị

*

Dạng 3: tiến hành phép tính rút gọn gàng biểu thức

* Phương pháp

- Vận dụng các phép biến hóa và để nhân tử chung

 Ví dụ: Rút gọn các biểu thức sau

1. 

*

* phía dẫn:

- Ta có: 

*

 = 

*

 

*

2. 

*

* phía dẫn:

- Ta có: 

*

 

*

 

*

• Dạng 4: Giải phương trình tất cả chứa căn thức

 + Dạng: 

*
 (nếu B>0).

 + Dạng: 

*
 (nếu B là 1 biểu thức cất biến)

 + Dạng: 

*

 + Dạng: , ta đem đến dạng phương trình đựng dấu giá trị tuyệt đối:  

*

° Trường đúng theo 1: nếu như B là một vài dương thì: 

*

° Trường hợp 2: Nế B là 1 trong biểu thức chứa vươn lên là thì: 

*

 Ví dụ: Giải phương trình sau

1. 

*

* phía dẫn: Để căn thức bao gồm nghĩa khi x ≥ 0

 

*

- Kết luận: x=4 là nghiệm

2. 

*

* hướng dẫn: Để căn thức tất cả nghĩa lúc x ≥ 1, ta có

 

*

 

*

• Dạng 5: chứng minh các đẳng thức

* Phương pháp:

- thực hiện các phép biến hóa đẳng thức cất căn bậc 2

- vận dụng phương pháp chứng minh đẳng thức A = B

+ chứng minh A = C và B = C

+ biến hóa A về B hoặc B về A (tức A = B)

* Ví dụ: Chứng minh đẳng thức

1. 

*

* phía dẫn:

- Ta có: 

*

 = 

*

- Vậy ta có điều cần chứng minh

2. 

*

* phía dẫn:

- Ta có: 

*

*

- cố vào vệt trái ta có:

*

- Ta được điều cần chứng minh.

C. Bài bác tập về Căn bậc 2, Căn bậc 3

* bài bác 2 (trang 6 SGK Toán 9 Tập 1): So sánh:

a) 2 cùng √3; b) 6 với √41; c) 7 với √47

* lời giải bài 2 trang 6 SGK Toán 9 Tập 1:

a) Ta có: 2 = √4 mà 4 > 3 ⇒ √4 > √3 (Định lý)

- Kết luận:

*

b) Ta có: 6 = √36 mà 36 47 ⇒ √49 > √47

- Kết luận: 

*

* bài bác 4 (trang 7 SGK Toán 9 Tập 1): Tìm số x không âm, biết:

a) b)

c)

*

- vị x ≥ 0 bắt buộc bình phương nhì vế ta được: x = 72 ⇔ x = 49

- Kết luận: x = 49

c)

*
c)
*
d)
*

* lời giải bài 6 trang 10 SGK Toán 9 Tập 1:

a) Điều kiện khẳng định cả  là 

*

b) Tương tự: -5a ≥ 0 ⇔ a ≤ 0

c) Tương tự: 4 – a ≥ 0 ⇔ -a ≥ -4 = > a ≤ 4

d) Tương tự: 3a + 7 ≥ 0 ⇔ 3a ≥ -7 ⇔ a ≥ -7/3.

Xem thêm: Tất Cả Các Con Vật Bằng Tiếng Việt ❤️ Đọc 1001 Tên Động Vật, Các Con Vật Bằng Tiếng Anh

Bài 7 (trang 10 SGK Toán 9 Tập 1): Tính:

a) b)

*
c) d)

* giải thuật bài 7 trang 10 SGK Toán 9 Tập 1:

a) Ta có:

*
*
 

b) Ta có: 

*

c) Ta có:

*

d) Ta có:

*

* bài bác 8 (trang 10 SGK Toán 9 Tập 1): Rút gọn những biểu thức sau:

a) b)

c) 

*
 với a≥0. D) với a* giải thuật bài 8 trang 10 SGK Toán 9 Tập 1:

a)

*
(vì
*
 do
*
)

b)

*
 (vì √11 - 3 > 0 vày 3 = √9 mà lại √11 > √9)

c) 2√a2 = 2|a| = 2a với a ≥ 0

d)

*
 (vì a 0)

* bài xích 9 (trang 11 SGK Toán 9 Tập 1): Tìm x biết:

a)

*
b)
*
c)
*
d)
*

* lời giải bài 9 trang 11 SGK Toán 9 Tập 1:

a) 

*
 
*

b)

*
 
*

c) 

*
 
*
 
*

d) 

*
 
*
 
*

* bài 10 (trang 11 SGK Toán 9 Tập 1): Chứng minh:

a)

*

b)

*

* giải mã bài 10 trang 11 SGK Toán 9 Tập 1:

a) Ta có: VT = (√3 - 1)2 = (√3)2 - 2√3 + 1 = 3 - 2√3 + 1 = 4 - 2√3 = VP

⇒ (√3 - 1)2 = 4 - 2√3 (đpcm)

b) Ta có: 

*
 
*
 

 

*
*
 
*
 = VP (đpcm).

* bài bác 14 (trang 11 SGK Toán 9 Tập 1): Phân tích thành nhân tử:

a) x2 – 3. B) x2 – 6 c) x2 + 2√3 x + 3. D) x2 - 2√5 x + 5

* lời giải bài 14 trang 11 SGK Toán 9 Tập 1:

a) x2 - 3 = x2 - (√3)2 = (x - √3)(x + √3)

b) x2 - 6 = x2 - (√6)2 = (x - √6)(x + √6)

c) x2 + 2√3.x + 3 = x2 + 2√3.x + (√3)2 = (x + √3)2

d) x2 - 2√5.x + 5 = x2 - 2√5.x + (√5)2 = (x - √5)2

* bài bác 67 (trang 36 SGK Toán 9 Tập 1): Hãy tìm 

*
;
*
;
*
;
*
;
*

* giải mã bài 67 trang 36 SGK Toán 9 Tập 1:

- Ta có:

*

- Ta có:

*
 
*

- Ta có:

*
 
*

- Ta có:

*
 
*

- Ta có:

*
 
*

* lưu lại ý: Bạn có thể tìm những căn bậc bố ở trên bằng laptop bỏ túi với ghi nhớ một trong những lũy thừa bậc 3 của các số 3 = 8; 33 = 27; 43 = 64; 53 = 125; 63 = 216; 73 = 343; 83 = 512; 93 = 729;