Cách chế tác thành hình trụ: lúc quay hình chữ nhật một vòng quanh một cạnh thắt chặt và cố định ta được hình trụ

*

Hình 2.Cách chế tạo thành hình trụ

Cách sản xuất thành hình nón: khi quay hình tam giác vuông một vòng xung quanh một cạnh góc vuông thắt chặt và cố định ta được hình nón

*

Hình 3.Cách tạo thành hình nón

Cách chế tạo thành hình cầu:Khi tảo nửa hình tròn một vòng quanh mặt đường kính cố định và thắt chặt ta được hình cầu

*

Hình 4.Cách chế tạo ra thành hình cầu

Tóm lại: Khối tròn luân chuyển được chế tạo ra thành khi quay một hình phẳng quanh một đường thắt chặt và cố định (trục quay) của hình

II - HÌNH CHIẾU CỦA HÌNH TRỤ, HÌNH NÓN, HÌNH CẦU

1. Hình trụ

*

Hình 5. Hình tròn và các hình chiếu của hình trụ

Hình chiếuHình dạngKích thước
ĐứngHình chữ nhậtd, h
BằngHình trònd
CạnhHình chữ nhậtd, h

Bảng 1. Hình chiếu, bản thiết kế và kích thước của hình trụ

2. Hình nón

*

Hình 6. Hình nónvà các hình chiếu của hình nón

Hình chiếuHình dạngKích thước
ĐứngTam giác când, h
BằngHình trònd
CạnhTam giác când, h

Bảng 2. Hình chiếu, bề ngoài và kích cỡ của hình nón

3. Hình cầu

*

Hình 7.


Bạn đang xem: Cách tạo khối tròn xoay


Xem thêm: Part Of The Bts Army? Time To Fall In Love With Bt21 (@Bt21_) · Twitter

Hình cầuvà các hình chiếu của hình cầu

Hình chiếuHình dạngKích thước
ĐứngHình trònd
BằngHình trònd
CạnhHình trònd

Bảng 3. Hình chiếu, ngoại hình và kích cỡ của hình cầu