Giới từ bỏ IN ON AT được sử dụng rất thông dụng trong anh văn giao tiếp và văn phạm giờ anh với gây khá nhiều nhầm lẫn cho người sử dụng. 


Trong nội dung bài viết này bọn họ cùng tìm kiếm hiểu chi tiết cách cần sử dụng "IN, ON, AT" để chúng ta không còn hoảng loạn khi sử dụng các giới từ "in, on, at" này.

Bạn đang xem: Cách sử dụng in on at


1. Bí quyết dùng giới tự IN, ON, AT để chỉ thời gian

Sử dụng "In": vào … (khoảng thời hạn dài)

- Ta đặt "in" trước những từ chỉ thời gian dài như: năm, tháng, tuần, mùa, …

in 1993 (vào năm 1983)in 1980s (vào trong thời điểm của thập niên 80)in February (vào mon hai)in this week (trong tuần này)in Summer (vào mùa hè)

*

giải pháp dùng giới từ bỏ IN ON AT trong giờ đồng hồ anh

Sử dụng "On": vào … (ngày trong tuần)

- Ta đặt "on" trước đầy đủ từ chỉ những ngày trong tuần, hoặc một thời gian nào đó.

on Sunday (vào ngày nhà nhật)on Monday (vào ngày sản phẩm bảy)on this occasion (nhân thời gian này)on this opportunity (nhân thời cơ này)

Sử dụng "At" : vào khoảng … (giờ, khoảnh khắc)

- Ta để "at" trước từ bỏ chỉ mốc thời hạn rất ngắn rõ ràng như giờ đồng hồ giấc vào ngày.

at 2 o’clock (vào cơ hội 2 giờ)at that moment (vào dịp đó)at that time (vào cơ hội đó)at dawn (bình minh)at present (hiện tại)


2. Giải pháp dùng giới từ IN, ON, AT nhằm chỉ địa điểm chốn

Sử dụng "in": sinh hoạt … (trong một chỗ nào đó)

- Ta đặt "in" trước tự chỉ quanh vùng địa lý rộng lớn lớn, hoặc trường đoản cú chỉ địa chỉ lọt lòng, ngơi nghỉ trong lòng một chiếc gì đó.

in the bed (ở bên trên giường)in a box (ở trong một cái hộp)in this house (ở trong căn nhà này)in the street (ở trên tuyến đường phố)in new york (ở New York)in Vietnam (ở Việt Nam)in Asia (ở châu Á)

Sử dụng "on": nghỉ ngơi … (trên mặt một cái gì đó)

- Ta để "on" trước từ chỉ đồ vật để chỉ vị trí tiếp xúc xung quanh phẳng của dụng cụ đó.

on this table (ở trên cái bàn này)on this surface (ở cùng bề mặt phẳng này)on this box (ở trên loại hộp này)

Sử dụng "at": làm việc … (nơi nào kia không vắt thể)

- Ta đặt "at" trước từ chỉ xứ sở để chỉ vị trí một giải pháp chung chung.

at school (ở trường)at the office (ở văn phòng)at trang chủ (ở nhà)at work (ở vị trí làm việc)

3. Bài xích tập thực hiện IN ON AT

Bài tập 1: Hoàn thành những câu sau với in, on, at.

1. Mary wants to lớn live and work.........New York.2. My mother is working.........the farm.3. I am standing.........the crossroad. I don’t know whether to turn left, turn right or go straight on.4. .........university, he was an excellent student.5. My grandparents live.........456 Mountain Street.........Australia.6. There is a funny cartoon.........TV now.7. At present, I am.........home while my friends are.........school.8. Everyone, xuất hiện your book.........page 123 and we start the lesson.

Bài tập 2: Hoàn thành những câu sau với in, on, at.

This is Jenny’s room. It is very nice & clean. She often spends a lot of time (1).........her bedroom but now she is not (2).........home. (3).........this room, she puts her bed (4).........the left, the sofa (5).........the right and the yellow carpet (6).........the center. She studies (7).........her table, between the bed & the sofa. (8).........this table, there is a máy tính xách tay and a phone. She stores her study materials (9).........the máy tính but she also uses it to watch films & listen to music. (10).........the wall, she hangs a clock, a picture và a shelf. It looks so great!

Bài tập 3: Hoàn thành những câu sau cùng với giới trường đoản cú in, on, at.

1. I was born June 16th. I was born.........1949. I am a . I work.........a big hospital. I go lớn work.........5:00 a.m. 

2. Hi, I am an . I go to lớn work.........the morning. I start work 11:00 a.m. I was born.........April 10th. 

3. Howdy! I was born.........July 2nd, 1978. I am a . I work.........the farm everyday. I milk the cows.........the morning. I milk the cows.........6:00 a.m.

4. Hey, I am a . I was born.........August 1st. I was born.........1991. I go khổng lồ practice.........7:00 a.m.

Xem thêm: Toán Lớp 8: Hệ Thống Kiến Thức Toán Lớp 8 Năm 2020, Tổng Hợp Kiến Thức Toán 8

5. I was born.........1992. I go khổng lồ work.........night. I go lớn work 10:00 p.m. I work at night because I lượt thích to take pictures of the stars. I am a 

Đáp án:

Bài tập 1:

1. In 2. On 3. At 4. At. 5. At - in 6. On 7. At - in 8. On

Bài tập 2:

1. In 2. at 3. In 4. On 5. On 6. In 7. At 8. On 9. In 10. On

Bài tập 3:

1. In - in - at 2. In - on 3. On - on - in - at 4. On - in - at 5. In - at


Hy vọng cùng với phần hướng dẫn chi tiết cách cần sử dụng In On At ở trên các bạn đã hiểu rõ cách sử dụng 3 giới từ phổ biến này. Hầu như góp ý với thắc mắc những em hãy vướng lại nhận xét dưới bài viết để 

*
 ghi nhận với hỗ trợ, chúc những em học tập tốt.