Because và Because of là 2 nhiều từ được sử dụng rất liên tiếp và phổ cập trong giờ Anh. Vậy thì để cố kỉnh rõ cấu tạo because cùng because of, biện pháp sử dụng cũng tương tự cách biệt lập giữa chúng, xin mời các bạn cùng hiểu bài dưới nhé.

Bạn đang xem: Cách sử dụng because of


*

Cấu trúc giải pháp dùng because với because of


Cấu trúc phương pháp dùng Because cùng Because of

Because và Because of là gì

Because và Because of đều tức là bởi vì, được áp dụng trong mệnh đề vì sao – kết quả. Mặc dù 2 từ này còn có cách sử dụng khác nhau.

Because

Because là 1 trong những từ nối cùng được trình bày bằng kết cấu S + V

Cấu trúc

BECAUSE+ S +V+O

Ex: I will not go to school because it’s raining.

=> Tôi sẽ không còn đi học bởi vì trời vẫn mưa

(nguyên nhân: trời vẫn mưa => kết quả: không đi học)

You didn’t pass the exam because you hadn’t study hard.

Because of

Because of là 1 trong những giới từ cùng nó được biểu thị dưới dạng Ving hoặc cụm danh từ (Noun Phrase)

Cấu trúc

BECAUSE OF+N/Noun Phrase /V-ing

Ex:She moved khổng lồ London because of her job

=> Cô ấy đã dịch chuyển đến Luân Đôn bởi vì công việc.

We can’t go home because of the rain.

=> công ty chúng tôi không thể về nhà được chính vì trời mưa.


Cách biến đổi Because – Because of

Chúng ta hãy nhờ rằng sau Because là 1 trong mệnh đề với sau Because of sẽ là danh từ bỏ hoặc các danh từ. Tuy nhiên trong một vài trường hợp nhằm rút gọn gàng câu và giảm đi sự vấn đề của câu họ cần đổi khác Because thanh lịch Because of.

Lưu ý rằng trường hợp sau Because có to be hoặc there thì nên bỏ nó đi, kế tiếp tiếp tục xét các trường hợp:

TH1: Hai công ty ngữ tương tự nhau

Bỏ nhà ngữ nghỉ ngơi mệnh đề BecauseThêm ing vào rượu cồn từ

Ex: Because nam is tall, he can reach the book on the shelf.

=> Because of being tall, nam giới can reach the book on the shelf.

(Ở trên đây hai nhà ngữ Nam và he cùng chỉ một bạn nên ta lược vứt đi chủ ngữ sinh hoạt mệnh đề Because gửi sang Because of, sau Because of là 1 trong những danh từ hay 1 cụm danh từ, các động từ, bọn họ thêm ing vào đụng từ be

–> Being)

TH2: Tân ngữ trong mệnh đề cất Because là một trong những danh từ

Bỏ đi công ty ngữSử dụng danh từ

Ex: Because there was a wind, we are glad

=> Because of the wind, we are glad.– sau thời điểm bỏ “there”, bỏ “to be” (was) chỉ từ lại danh từ chúng ta chuyển đổi theo công thức.

TH3:Tân ngữ bao gồm tính tự đứng trước danh từ

Đưa tính từ bỏ lên trước danh từBỏ đi các phần không nên thiết

Ex: Because the wind is strong, she is scare.

=> Because of the strong wind, she is scare.( Tính tự Strong bửa nghĩa mang lại wind, chúng ta đưa strong lên trước wind để tạo nên cụm danh tính)TH4: Một tính từ

Đổi tính từ thành danh từ

Ex: Because it is sunny, the sky is nice.

=> Because of the sun, the sky is nice.

TH5: biện pháp chuyển về dạng sở hữu

Dùng danh tự dạng sở hữu

Ex: Because I was sad, I don’t want to lớn have dinner.

=> Because of my sadness, I don’t want lớn have dinner.Because he acted badly, I don’t like him.

=> Because of his bad action,I don’t lượt thích him. (trạng từ biến thành tính từ)

Chúng ta chuyển về dạng sở hữu khớp ứng với chủ ngữ của bàiCó thể đưa về dạng danh tính hoặc đổi trạng từ thành tính tự đứng trước danh từ.

TH6: Đây là bí quyết làm đúng cho nhiều phần trường hợp

Cách này là cách làm chỉ thực hiện khi bọn họ không thể chuyển đổi được bằng những cách trên và đúng cho nhiều phần các ngôi trường hợp. Tuy nhiên công ty chúng tôi không khuyến khích bởi khi làm bài bạn vẫn ăn điểm nhưng sẽ không được reviews cao.

Chúng ta dùng các “the fact that ” đặt trước mệnh đề ước ao chuyển

Ex: Because he is tall, he can reach the book on the shelf.

=> Because of the fact that he is tall, he can reach the book on the shelf.

=> ĐỪNG QUÊN TÌM HIỂU: cách dùng Because of và Despite

Bài tập

I. Viết lại câu làm thế nào để cho nghĩa không đổi

1.Viet can’t drive because of his blindness.

2. Salim didn’t go lớn work yesterday because she was sick.

3. Because I worked hard, I succeeded in my test.

4. My sister couldn’t do the exam because it was very difficult.

5. They arrived so late because of the bad traffic.

II. Chọn câu trả lời đúng nhất

1. I miss Lan so much ____________ we didn’t see her for a long time. (because/because of)

2. ____________ the weather was so cold, they stayed home. (because/because of)

3. I was late for the important meeting _______________ the heavily traffic. (because/because of)

4. My grandfather retired in 2010 ___________ his health was ill. (because/because of)

5. Tony had to lớn stay in hospital ___________ his broken leg. (because/because of)

Đáp án

I. Viết lại câu nghĩa ko đổi.

1.Viet can’t drive because of his blindness.

➔ Viet can’t drive because he is blind.

2. Salim didn’t go to work yesterday because she was sick.

➔ Salim didn’t go to lớn work yesterday because of her sickness.

3. Because I worked hard, I succeeded in my test.

➔ Because of my hard – working, I succeeded in my test.

4. My sister couldn’t bởi vì the exam because it was very difficult.

➔ My sister couldn’t vì chưng the exam because of difficulty.

5. They arrived so late because of the bad traffic.

➔ They arrived so late because the traffic was bad.

Xem thêm: Về Đặc Trưng Của Nhà Nước Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, Please Wait

II. Chọn câu trả lời đúng

1. Because vì kế tiếp là 1 mệnh đề S + V

2. Because vì tiếp đến là 1 mệnh đề S + V

3. Because of vì kế tiếp là 1 các danh từ

4. Because vì kế tiếp là 1 mệnh đề S + V

5. Because of vì tiếp nối là 1 cụm danh từ

Chúng ta vừa kiếm tìm hiểu ngừng kiến thức ngữ pháp giờ anh về cấu trúc Because với Because of. Cách sử dụng tương tự như cách chuyển đổi giữa Because với Because of. Chúc bàn sinh hoạt tập thật giỏi và làm bài xích tập ăn điểm cao.