The First Shots: The Epic Rivalries và Heroic Science Behind the Race lớn the Coronavirus Vaccine Brendan Borrell


Bạn đang xem: Cách gọi tên phức chất

*

The Science of Time Travel: The Secrets Behind Time Machines, Time Loops, Alternate Realities, and More! Elizabeth Howell
*

*

*

*

Braiding Sweetgrass: Indigenous Wisdom, Scientific Knowledge và the Teachings of Plants Robin Wall Kimmerer
Every Deep-Drawn Breath: A Critical Care Doctor on Healing, Recovery, và Transforming Medicine in the ICU Wes Ely
The Brilliant Abyss: Exploring the Majestic Hidden Life of the Deep Ocean, và the Looming Threat That Imperils It Helen Scales
Quarantine Life from Cholera to COVID-19: What Pandemics Teach Us About Parenting, Work, Life, and Communities from the 1700s to lớn Today Kari Nixon


Xem thêm: Bách Khoa Computer - Chi Nhánh Gò Vấp Phường 4 Gò Vấp Hồ Chí Minh

Phức hóa học - chất hóa học ( học hỏi )

1. Chương 5 – Phức chất________________________________________________________________177CHƯƠNG 5 - PHỨC CHẤT5.1. KHÁI NIỆM5.1.1. Ion phứcTrong phân tử hợp hóa học trung hoà, theo ý niệm của hoá trị cổ điển(Hoá trị của một yếu tắc là tài năng của một nguyên tử của nguyên tố đó cóthể kết hợp với bao nhiêu nguyên tử của nhân tố khác) thì các nguyên tử đãbão hoà hoá trị hotline là phân tử trung hoà, ko thể phối kết hợp thêm nguyên tử củabất kỳ nguyên tố nào nữa, như SO2, SO3, KCl, H2SO4 ... Nhưng cũng đều có nhữnghợp hóa học được xem là bão hoà hoá trị như HgI2, KI, CuSO4, NH3 ... Lại phản bội ứngvới nhau tạo thành hợp hóa học mới.Ví dụ: HgI2 + 2KI → K2Trong dung dịch nước hợp chất này điện ly:K2 2K++ 2-Hoặc : CuSO4 + 4NH3 → SO4và SO4 → 2++ SO42-Những ion 2-, 2+và phần nhiều ion giống như được sản xuất thànhbằng cách phối hợp các ion hay nguyên tử kim loại hoặc không kim loại với cácphân tử trung hoà hoặc những anion điện thoại tư vấn là ion phức.Ví dụ: Pb4++ 6Cl-= 2-5.1.2. Phức chấtPhức chất là phần đông hợp hóa học hoá học nhưng phân tử gồm chứa ion phức dươnghoặc âm có công dụng tồn trên trong dung dịch, cũng như tồn tại trong tinh thể, kếthợp với các ion trái dấu (gọi là mong ngoại).Ví dụ: Cl35.1.3. Ion trung trung khu (ký hiệu là M)Trong ion phức gồm một ion hay 1 nguyên tử trung hoà chiếm phần vị trí trungtâm điện thoại tư vấn là ion trung trọng điểm hay nguyên tử trung chổ chính giữa hoặc hotline là chất tạo phức.Ví dụ: trong 2-nguyên tử trung trung ương là Hg2+5.1.4. Phối tử (ký hiệu là L)Trong ion phức gồm có ion (anion) hay hầu như phân tử trung hoà liênkết trực tiếp xung quanh, liền kề ngay nguyên tử trung tâm hotline là phối tử.Những phối tử là anion thường chạm mặt như F-, Cl-, I-, OH-, CN-, SCN-, NO2-,S2O32-, C2O42-... Hầu hết phối tử là phân tử thường chạm mặt như H2O, NH3, Co, NO,pyriđin (C5H5N), etylenđiamin (H2N-CH2-CH2-NH2) ...Ví dụ: 2-: I-là phối tử