Trả lời câu hỏi 1 bài 4 trang 43 SGK Toán 8 Tập 2

Trả lời câu hỏi 1 bài xích 4 trang 43 SGK Toán 8 Tập 2. Trong các bất phương trình sau,

Xem giải thuật
Bạn đang xem: Cách giải bất phương trình lớp 8

Trả lời thắc mắc 2 bài bác 4 trang 44 SGK Toán 8 Tập 2

Trả lời câu hỏi 2 bài xích 4 trang 44 SGK Toán 8 Tập 2. Giải những bất phương trình sau:

Xem giải thuật


Trả lời thắc mắc 3 bài bác 4 trang 45 SGK Toán 8 Tập 2

Trả lời thắc mắc 3 bài xích 4 trang 45 SGK Toán 8 Tập 2. Giải các bất phương trình sau (dùng phép tắc nhân):

Xem lời giải


Trả lời câu hỏi 4 bài bác 4 trang 45 SGK Toán 8 Tập 2

Trả lời thắc mắc 4 bài bác 4 trang 45 SGK Toán 8 Tập 2. Phân tích và lý giải sự tương đương...

Xem giải thuật


Trả lời thắc mắc 5 bài xích 4 trang 46 SGK Toán 8 Tập 2

Trả lời câu hỏi 5 bài 4 trang 46 SGK Toán 8 Tập 2. Giải bất phương trình

Xem lời giải


Trả lời câu hỏi 6 bài xích 4 trang 46 SGK Toán 8 Tập 2

Trả lời câu hỏi 6 bài xích 4 trang 46 SGK Toán 8 Tập 2. Giải bất phương trình: -0,2x-0,2>0,4x-2.

Xem lời giải


bài xích 19 trang 47 sgk toán 8 tập 2

Giải bài bác 19 trang 47 SGK Toán 8 tập 2. Giải các bất phương trình theo quy tắc gửi vế:

Xem giải mã


Bài 20 trang 47 sgk toán 8 tập 2

Giải bài đôi mươi trang 47 SGK Toán 8 tập 2. Giải những bất phương trình (theo quy tắc nhân):

Xem giải thuật


bài xích 21 trang 47 sgk toán 8 tập 2

Giải bài bác 21 trang 47 SGK Toán 8 tập 2. Lý giải sự tương tự sau:

Xem giải mã


bài xích 22 trang 47 sách giáo khoa toán 8 tập 2

Giải bài bác 22 trang 47 SGK Toán 8 tập 2. Giải các bất phương trình và trình diễn tập nghiệm bên trên trục số:

Xem lời giải


bài xích 23 trang 47 sgk toán 8 tập 2

Giải bài xích 23 trang 47 SGK Toán 8 tập 2. Giải các bất phương trình và màn biểu diễn tập nghiệm trên trục số:

Xem giải mã


bài 25 trang 47 sgk toán 8 tập 2

Giải bài bác 25 trang 47 SGK Toán 8 tập 2. Giải các bất phương trình

Xem giải thuật


bài 26 trang 47 sgk toán 8 tập 2

Giải bài bác 26 trang 47 SGK Toán 8 tập 2. Hình mẫu vẽ sau trình diễn tập nghiệm của bất phương trình nào? (kể cả bất phương trình gồm cùng tập nghiệm)

Xem giải mã


bài xích 27 trang 48 sgk toán 8 tập 2

Giải bài 27 trang 48 SGK Toán 8 tập 2. Đố. đánh giá xem giá trị x = -2 bao gồm là nghiệm của bất phương trình sau không:

Xem lời giải


bài 28 trang 48 sgk toán 8 tập 2

Giải bài bác 28 trang 48 SGK Toán 8 tập 2. Mang đến bất phương trình x2 > 0

Xem giải mã


bài 29 trang 48 sgk toán 8 tập 2

Giải bài xích 29 trang 48 SGK Toán 8 tập 2. Tìm x sao cho:

Xem giải thuật


bài xích 30 trang 48 sgk toán 8 tập 2

Giải bài bác 30 trang 48 SGK Toán 8 tập 2. Một người dân có số tiền không thực sự 70 000 đồng có 15 tờ giấy bội nghĩa với hai loại mệnh giá: nhiều loại 2000 đồng và các loại 5000 đồng. Hỏi tín đồ đó tất cả bao nhiêu

Xem giải thuật


bài 31 trang 48 sgk toán 8 tập 2

Giải những bất phương trình và màn trình diễn tập nghiệm trên trục số:

Xem giải mã


*
*

Liên hệ | chính sách

*Xem thêm: Hướng Dẫn Chọn Mua Audio Interface Là Gì ? Audio Interface Là Gì

*

Đăng ký kết để nhận giải mã hay và tài liệu miễn phí

Cho phép x-lair.com nhờ cất hộ các thông tin đến bạn để cảm nhận các giải thuật hay cũng như tài liệu miễn phí.