Khi xử lý các bài bác tập giám sát và đo lường hóa học hữu nhưng lại đề bài xích cho tên đúng theo chất. Cũng tương tự giải quyết các bài tập định hướng về hợp hóa học hữu cơ. Học sinh cần rứa chắc tên gọi của hợp chất, trường đoản cú đó có thể biết được đặc thù đặc trưng của bọn chúng để xử lý bài tập


 CÁCH GỌI TÊN HỢP CHẤT HỮU CƠ

I. LÝ THUYẾT CẦN NHỚ

1. Tên gọi thông thường.

Bạn đang xem: Cách đọc tên các hợp chất hữu cơ

Không tuân thủ theo đúng quy tắc kỹ thuật nào, thường xuất hiện thêm từ xưa và bắt nguồn từ nguyên liệu hoặc thương hiệu nhà chưng học search ra, hoặc một vị trí nào đó trong đặc thù của hợp chất đó.

Ví dụ: Axitfomic (axit kiến); olefin (khí dầu); axit axetic (axit giấm),…

2. Danh pháp hợp lý

Gọi theo phù hợp chất dễ dàng nhất, các hợp hóa học khác được xem là dẫn xuất của chúng, ở đó nguyên tử H được sửa chữa thay thế bằng các gốc hữu cơ. 

Ví dụ:

CH3 - OH : rượu metylic (cacbinol)

CH3 - CH2 - OH : rượu etylic (metyl cacbinol)

3. Danh pháp quốc tế:

Gọi theo quy cầu của Liên đoàn quốc tế hoá học kim chỉ nan và ứng dụng (IUPAC).

a) dựa vào bộ form C phát xuất từ các hiđrocacbon no mạch thẳng. Những hợp hóa học cùng loại (cùng hàng đồng đẳng), cùng nhóm chức thì gồm đuôi tương tự nhau.

Cụ thể:

Hiđrocacbon no (ankan) bao gồm đuôi an:

Ví dụ:

CH3 - CH2 - CH3 : propan

Hiđrocacbon gồm nối đôi (anken) tất cả đuôi en:

Ví dụ:

CH2 = CH - CH3 : propen

Hiđrocacbon có nối tía (ankin) tất cả đuôi in:

Ví dụ:

CH = C - CH3 : propin

Hợp hóa học anđehit có đuôi al:

Ví dụ:

CH3 - CH2 - cho : propanal

Hợp chất rượu có đuôi ol:

Ví dụ:

CH3 - CH2 - CH2 - OH : propanol

Hợp chất axit hữu cơ gồm đuôi oic:

Ví dụ:

CH3 - CH2 - COOH : propanoic.

Hợp chất xeton bao gồm đuôi ion:

- Để chỉ số nguyên tử cacbon có trong mạch chính, tín đồ ta dùng những phần nền (phần đầu) sau:


Số ng.tử C

Phần nền

1

meta

2

eta

3

propa

4

buta

5

penta

6

hexa

7

hepta

8

octa

9

nona

10

đeac

………

………..


b) Tên của nhóm thế.

Cần chú ý rằng, vào hoá hữu cơ, toàn bộ những nguyên tử không giống hiđro (như Cl, Br, …) hoặc team nguyên tử (như - NO2, - NH2,…, những gốc hiđrocacbon CH3 -, C2H5 -,…) hầu như được coi là nhóm thế.

- điện thoại tư vấn tên thành phần hoặc tên đội thế.

- call tên cội hiđrocacbon đều xuất phát từ tên hiđrocacbon khớp ứng với phần đuôi khác nhau.

+ gốc hiđrocacbon no hoá trị 1 điện thoại tư vấn theo tên của ankan tương ứng bằng cách thay đuôi -an bởi đuôi -yl và được gọi phổ biến là cội ankyl.

Ví dụ:

CH3 - : metyl, C2H5 - : etyl,…

+ cội hiđrocacbon chưa no hoá trị 1 gồm đuôi -enyl đối với anken, đuôi -nyl so với ankin với đuôi đienyl so với đien. 

Ví dụ:

CH2 = CH -: etilenyl (thường điện thoại tư vấn là cội vinyl)

CH º C -: axetilenyl tốt etinyl.

+ nơi bắt đầu hoá trị 2 tạo ra thành khi bóc tách 2 nguyên tử H khỏi 1 nguyên tử C hoặc bóc tách nguyên tử O khỏi anđehit xuất xắc xeton. Gốc hoá trị 2 có đuôi từ -yliđen.

Ví dụ:

CH3 -CH2 -CH = : propyliđen.

c) các bước gọi thương hiệu hợp chất hữu cơ phức tạp:

- cách 1:

Chọn mạch C chính.

Đó là mạch C dài nhất hoặc ít C nhưng không nối đôi, nối ba, team thế, nhóm chức, …


- cách 2 :

Đánh số thứ tự những nguyên tử C (bằng chữ số ả rập) trong mạch chính xuất phát từ phía gần nhóm chức, nối đôi, nối ba, team thế, mạch nhánh.

Quy tắc tiến công số. Ưu tiên đánh chu kỳ lượt theo đồ vật tự.

Nhóm chức → nối đôi →nối cha → mạch nhánh.

Đối cùng với hợp hóa học tạp chức thì ưu tiền lần lượt: Axit → anđehit → rượu.

- cách 3: Xác định các nhóm nuốm và địa chỉ của chúng trên mạch C chính.

- bước 4: Gọi tên.

+ Trước tiên gọi tên các nhóm thay và địa chỉ của bọn chúng trên mạch C chính, cuối cùng gọi thương hiệu hợp hóa học với mạch C chính.

Chú ý: Mạch cacbon đề xuất liên tục, không tồn tại nguyên tố khác chen vào giữa, ví dụ so với chất 

+ Nếu có tương đối nhiều nhóm chũm giống nhau thì gộp bọn chúng lại với thêm từ bỏ đi (2), tri (3), tetra (4), penta (5),…

+ Theo quy tắc: số lượng chỉ vị trí của nhóm thế đặt trước tên thường gọi của nó, số lượng chỉ vị trí nối đôi, nối cha và team chức (ở mạch C chính) đặt ở phía sau.

Ví dụ: call tên các hợp chất sau.

Chú ý: hiện nay cũng trường tồn một cách gọi thương hiệu là đặt vị trí của nối đôi, nối ba, nhóm chức làm việc phía trước thương hiệu gọi.


Ví dụ:

CH2 = CH2 : 2-buten ;

CH2 = CH - CH = CH2 : 1,3 - butađien ;…

d ) cho tên gọi, viết bí quyết cấu tạo:

Việc thứ nhất là phụ thuộc đuôi của tên thường gọi để xác minh chất ứng với mạch cacbon chính.

Ví dụ: Viết CTCT của rất nhiều chất có tên sau:

+ 1, 1, 2, 2 – tetracloetan

Ta đi trường đoản cú đuôi an (hiđrocacbon no) → etan (có 2C), tetraclo (có 4 clo gắng ở các vị trí 1, 1, 2, 2).

Xem thêm: Giáo Án Ngữ Văn 9 Hoàng Lê Nhất Thống Chí Hồi Thứ Mười Bốn (Trích)

Do đó CTCT: CHCl2 - CHCl2.

+ 1 - clo , 2 , 3 – đimetylbutan

Cl – CH2 – CH – CH – CH3

CH3 CH3

 

Tải về

Luyện bài tập trắc nghiệm môn Hóa lớp 9 - xem ngay