Kiến thức hóa vô cơ giỏi hữu cơ cũng đều rất đa dạng. Mong xử lý xuất sắc một bài xích tập hóa, nên nắm được phương trình hóa học. Do vậy, loài kiến Guru gửi đến những em Từ điển phương trình hóa học hóa vô sinh 11 tương đối đầy đủ nhất.

Bạn đang xem: Các phương trình hóa học

*

Từ điển phương trình hóa học

I. Trường đoản cú điển phương trình hóa học: Chương Sự năng lượng điện li

Để thực hiện giỏi các phương trình chất hóa học ở chương sự điện li, các em nên nắm được:

- phản nghịch ứng trung hòa (giữa axit và bazơ) tạo thành muối và nước.

- Điều khiếu nại để xẩy ra phản ứng hội đàm ion trong dung dịch hóa học điện li: sản phẩm tạo thành sau bội nghịch ứng yêu cầu có:

+ chất kết tủa.

+ chất khí.

+ hóa học điện li yếu hèn (H2O, CH3COOH,...).

- Bảng tính tan: Nắm được xem tan khi các ion kết phù hợp với nhau. Ví dụ:

+ một trong những kết tủa tốt gặp: BaSO4, BaCO3, BaSO3, CaCO3, AgCl, PbS, FeS, Fe(OH)2, Fe(OH)3, ....

+ một số chất khí giỏi gặp: CO2 (khi CO32- hoặc HCO3- kết phù hợp với H+), SO2 (khi SO32- hoặc HSO3- kết hợp với H+), H2S (khi S2- hoặc HS- kết hợp với H+),...

+ một vài muối tan: muối bột của Na+, K+, NH4+, Li+, NO3-, CH3COO-,...

II. Tự điển phương trình hóa học: Chương Nitơ – Photpho

1. Nitơ

N2 vừa gồm tính khử (khi chức năng với kim loại và hiđro), vừa có tính oxi hóa (khi chức năng với oxi). Nitơ được điều chế trong phòng thử nghiệm từ muối hạt amoni nitrit (NH4NO2).

2. Amoniac cùng muối amoni:

1.

2.(sản phẩm ra đời khói trắng, dùng để nhận biết NH3)

Amoniac tất cả tính khử dạn dĩ (do yếu tố Nitơ bao gồm số oxi hoá -3 vào phân tử) và gồm tính bazơ yếu

Muối amoni hầu như dễ bị phân hủy vì chưng nhiệt, tùy vào cội axit tạo thành mà thành phầm sinh ra sẽ khác nhau.

3. Axit nitric cùng muối nitrat:

Đối với những chất đã tại mức oxi hóa cao nhất, HNO3 có tính axit như HCl hay H2SO4 loãng. Bên cạnh ra, HNO3 còn có tính oxi hóa bạo dạn (do nguyên tố N +5), đưa những chất lên mức oxi hóa tối đa của nó.

Sản phẩm khử của HNO3 không phải H2 mà lại là các sản phẩm khử khác của Nitơ như: NO2 (nếu là HNO3 đặc), NO, N2O, N2, NH4NO3 (nếu là HNO3 loãng):

Các sắt kẽm kim loại khi phản bội ứng cùng với HNO3 đặc sản phẩm khử hiện ra là NO2 (khí màu nâu đỏ), còn HNO3 loãng hình thành nhiều thành phầm khử khác.

+ Đối với các kim một số loại trung bình, yếu hèn như Fe, Cu, Ag thành phầm khử là NO (khí không màu, hóa nâu trong không khí).

+ Đối với những kim loại bạo gan như Al, Mg, Zn ngoại trừ NO còn tồn tại các sản phẩm khử khác N2O, N2, NH4NO3.

+ Đối với những chất chưa đạt tới oxi hóa cao nhất như FeO, Fe(NO3)2 sẽ sở hữu được phản ứng oxi hóa – khử với HNO3 (NaNO3 với H2SO4 gồm vai trò như HNO3):

Ngoài chức năng với kim loại, HNO3 còn công dụng được với những phi kim (P, C, S,...) và những hợp chất khác.

Hỗn phù hợp HNO3 và HCl với tỉ lệ thành phần 1:3 (nước cường toan) đã hòa tung được các kim một số loại quý như Pt, Au.

Tất cả muối hạt nitrat đều tan, có xẩy ra phản ứng hiệp thương ion trong dung dịch với các muối khác:

Ngoài ra, các muối nitrat đều phải sở hữu xảy ra phản bội ứng nhiệt phân. Thành phầm của phản nghịch ứng còn tùy thuộc theo gốc kim loại tạo thành.

+ kim loại trước Mg: sản phẩm là muối hạt nitrit và khí O2:

+ kim loại từ Mg → Cu: thành phầm sinh ra oxit tương ứng, khí NO2 với O2.

+ sắt kẽm kim loại sau Cu: thành phầm là kim loại, khí NO2 và O2.

4. Photpho:

Photpho vừa tất cả tính thoái hóa (khi tác dụng với kim loại, xuống đến mức oxi hóa -3), gồm tính lão hóa (khi tác dụng với các chất có tính lão hóa như O2, Cl2, ... Số oxi hóa tăng lên +3, +5).

5. Axit photphoric cùng muối photphat:

Axit photphoric là axit bố nấc, tất cả độ bạo phổi trung bình.

Trong phòng phân tích Axit photphoric được điều chế bằng cách cho P tác dụng với HNO3 đặc:

Trong công nghiệp, Axit photphoric được pha chế từ quặng apatit hoặc quặng photphoric:

Muối photphat và nhận biết ion photphat bằng dung dịch AgNO3:

11.

6. Phân bón hóa học:

*

Từ điển phương trình hóa học

III. Trường đoản cú điển phương trình hóa học: Chương Cacbon – Silic

1. Cacbon:

Cacbon vừa gồm tính oxi hóa, vừa gồm tính khử, dẫu vậy tính khử đặc thù hơn.

2. Hợp chất của cacbon:

1.

2. ZnO + co Zn + CO2

3.CuO + teo Cu + CO2

4. Fe2O3 + 3CO 2Fe + 3CO2

5. Co + Cl2COCl2 (photgen)

6. CO2 + H2O H2CO3

7. CO2 + H2 teo +H2O

8.

CO vừa gồm tính khử, vừa tất cả tính oxi hóa.

CO2 là oxit axit, tất cả phản ứng với các kim một số loại khi ở ánh nắng mặt trời cao yêu cầu không cần sử dụng CO2 nhằm dập tắt những đám cháy Al, Mg, Zn, K. CO2 phản nghịch ứng với dung dịch bazơ tạo thành muối cacbonat cùng hiđrocacbonat.

9. FeCO3 FeO + CO2 (không tất cả O2)

10. 4FeCO3 2Fe2O3 + 4CO2 (có O2)

18. CO2 + CaO CaCO3 + H2O

19. 2CO2 + Ca(OH)2 Ca(HCO3)2

20. NaHCO3 + HCl NaCl + H2O + CO2

21. NaHCO3 + NaOH Na2CO3 + H2O

22. 2FeCl3 + 3Na2CO3 + 3H2O 2Fe(OH)3 + 3CO2 + 6NaCl

23. 2AlCl3 + 3Na2CO3 + 3H2O 2Al(OH)3 + 3CO2 + 6NaCl

24. 2NaHCO3 Na2CO3 + H2O + CO2

25. Na2CO3+ Ba(OH)2 BaCO3 + 2NaOH

Muối cacbonat cùng hiđrocacbonat là muối bột của axit yếu. Muối cacbonat có môi trường xung quanh bazơ yếu.

3. Silic với hợp chất:

6. SiO2 +NaOHđặc rét Na2SiO3 + H2O

7. Na2SiO3 + 2HCl 2NaCl + H2SiO3

8. SiO2 + HF → SiF4↑ + 2H2O.

9. SiO2 + CaO CaSiO3

Silic là phi kim hoạt động hóa học yếu hơn C.

Silic đioxit là oxit axit, không tan trong nước, công dụng với dung dịch kiềm với oxit bazơ chế tác muối silicat.

Xem thêm: Quay Đầu Thi Tự Luận Môn Toán Math, Học Môn Toán

*

Từ điển phương trình hóa học

Với các phương trình hóa học trên đây, kiến Guru ao ước rằng để giúp ích các em xuyên thấu trong quá trình học tập.