Bài tập phương trình chất hóa học lớp 10 về halogen là một phần kiến thức rất đặc biệt trong công tác Hóa học lớp 10. Sau đây, con kiến Guru giới thiệu tới các em học sinh phần bắt tắt triết lý và cách thức giải, ví dụ minh họa kèm bài tập vận dụng để triển khai bài tập phương trình chất hóa học lớp 10 về halogen.

Bạn đang xem: Các phương trình hóa học lớp 10

I. định hướng và cách thức giải Phương trình hóa học lớp 10 về halogen.

- rứa rõ đặc thù vật lý đặc trưng và đặc điểm hóa học của các halogen cùng hợp chất của chúng.

+ Halogen là các phi kim điển hình. Tính oxi hoá giảm dần đi từ F đến I. Các halogen đứng trước vẫn đẩy halogen lép vế nó thoát khỏi dung dịch muối halogen.

+ F trong tất cả các hợp chất chỉ có số oxi hoá 1 vì gồm độ âm điện béo nhất. Những nguyên tố halogen còn lại còn có các số oxi hoá +1, +3, +5, +7.

+ Tính khử của HX tăng vọt từ HF cho HCl đến HBr mang đến HI.

+ Tính axit của hỗn hợp HX tăng vọt từ HF đến HCl đến HBr đến HI.

+ Tính axit của HXO4 giảm dần từ bỏ HClO4 mang đến HBrO4 đến HIO4 .

II. Lấy một ví dụ minh họa phương trình hóa học lớp 10 về halogen.

Ví dụ 1. cân bằng những phản ứng lão hóa – khử bên dưới đây:

a) Cl2 + Ca(OH)2 → CaCl2 + Ca(OCl)2 + H2O

b) KClO3 + HCl → KCl + Cl2 + H2O

c) KOH + Cl2 → KCl + KClO3 + H2O

d) Cl2 + SO2 + H2O → HCl + H2SO4

e) Fe3O4 + HCl → FeCl2 + FeCl3 + H2O

f) CrO3 + HCl → CrCl3 + Cl2 + H2O

Hướng dẫn:

a) 2Cl2 + 2Ca(OH)2 → CaCl2 + Ca(OCl)2 + 2H2O

b) KClO3 + 6HCl → KCl + 3Cl2 + 3H2O

c) 6KOH + 3Cl2 → 5KCl + KClO3 + 3H2O

d) Cl2 + SO2 + 2H2O → 2HCl + H2SO4

e) Fe3O4 + 8HCl → FeCl2 + 2FeCl3 + 4H2O

f) 2CrO3 + 12HCl → 2CrCl3 + 3Cl2 + 6H2O

Ví dụ 2: xong xuôi các phương trình chất hóa học theo sơ đồ vật sau (ghi rõ điều kiện phản ứng).

Hướng dẫn:

a)

1. MnO2 + 4HCl → MnCl2 + Cl2 + 2H2O2. Cl2 + SO2 + 2H2O → 2HCl + H2SO43. 2Na + 2HCl → 2NaCl + H24. 2NaCl + 2H2O → H2 ↑ + 2NaOH + Cl25. Cl2 + 2NaOH → NaCl + NaClO + H2O

b)

1. Fe + HCl → FeCl2 + H22. FeCl2 + NaOH → Fe(OH)2 + NaCl3. Fe(OH)2 + 2HCl → FeCl2 + 2H2O4. 2FeCl2 + Cl2 → 2FeCl35. FeCl3 + 3AgNO3 → Fe(NO3)3 + 3AgCl

III. Bài bác tập trắc nghiệm phương trình chất hóa học lớp 10 về halogen.

Câu 1. Viết phương trình chất hóa học của bội nghịch ứng tiến hành các đổi khác dưới đây, ghi tên những chất và điều kiện của phản ứng.

Đáp án:

(1 ) Cl2 + 2NaOH → NaCl + NaClO + H2O

(2) NaClO + 2HCl → NaCl + Cl2 + H2O

(3) Cl2 + Ca(OH)2 rắn → CaOCl2 + H2O

(4) CaOCl2 + 2HCl → CaCl2 + Cl2 + H2O

(5) 3Cl2 + 6KOH → 5KCl + KClO3 + 3H2O

(6) KClO3 +6HCl → 3Cl2 + KCl + 3H2O

Câu 2. Ta triển khai sục khí Cl2 vào dung dịch KOH đặc, nóng, dư. Dung dịch thu được có các chất thuộc hàng nào?

A. KCl, KClO3, Cl2.

B. KCl, KClO3, KOH, H2O.

C. KCl, KClO, KOH, H2O.

D. KCl, KClO3.

Đáp án: B

3Cl2+ 6 KOH → 5KCl + KClO3 + 3H2O

Câu 3. Ta tiến hành sục khí Cl2 vào hỗn hợp KOH loãng, nguội, dư. Dung dịch thu được có những chất thuộc dãy nào?

A. KCl, KClO3, Cl2.

B. KCl, KClO3, KOH, H2O.

C. KCl, KClO, KOH, H2O.

D. KCl, KClO3.

Đáp án: C

Cl2+ 2 KOH → KCl + KClO + 3H2O

Câu 4. Cho các chất sau: Zn (2), KOH (1), Zn (2), Ag (3), Al(OH)3 (4), KMnO4 (5), K2SO4 (6). Axit HCl tác dụng được với những chất:

A. (1), (2), (4), (5).

B. (3), (4), (5), (6).

C. (1), (2), (3), (4).

D. (1), (2), (3), (5).

Đáp án: A

HCl + KOH → KCl + H2O

Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2

Al(OH)3 + 3HCl → AlCl3 + 3H2O

2KMnO4 + 16HCl → 5Cl2 + 2KCl + 2MnCl2 +8 H2O

Câu 5. Cho các chất sau : Zn (1), CuO (2), Ag (3), Al(OH)3 (4), KMnO4 (5), FeS (6), MgCO3 (7), AgNO3 (8), MnO2 (9), PbS (10). Axit HCl không công dụng được với những chất :

A. (1), (2).

B. (3), (4).

C. (5), (10).

D. (3), (10).

Đáp án: D

Ag lép vế H2 trong dãy vận động hóa học → không công dụng được cùng với axit HCl với H2SO4 loãng.

PbS ko phản ứng bởi vì là muối ko tan trong axit.

FeS cũng là muối ko tan cơ mà tan được trong axit.

*Một số để ý về muối bột sunfua

- muối sunfua tan trong nước: K2S, Na2S, (NH4)2S, BaS,…

- muối hạt sunfua không tan vào nước nhưng tan trong HCl, H2SO4 loãng: ZnS, FeS, MnS,…

- muối bột sunfua không tan trong nước với không rã trong HCl, H2SO4 loãng: PbS, CuS, Ag2S, CdS, SnS, HgS…

- muối bột sunfua không tồn trên trong nước: MgS, Al2S3, …

Câu 6. Cho các phản ứng:

(1) O3 + hỗn hợp KI →

(2) F2 + H2O -to→

(3) MnO2 + HCl quánh -to→

(4) Cl2 + hỗn hợp H2S →

Những bội nghịch ứng nào tạo thành đơn chất?

A. (1), (2), (3).

B. (1), (3), (4).

C. (2), (3), (4).

D. (1), (2), (4).

Đáp án: A

(1) O3 + 2KI + H2O → I2 + O2 + 2KOH

(2) 2F2 + 2H2O -to→ O2 + 4HF

(3) MnO2 + 4HCl sệt -to→ Cl2 + MnCl2 + 2H2O

(4) 4Cl2 + H2S + 4H2O → H2SO4 + 8HCl

Câu 7. Cho sơ đồ đưa hóa:

Fe3O4 + hỗn hợp HI (dư) → X + Y + H2O

Biết X và Y là sản phẩm sau cùng của quá trình chuyển hóa. Các chất X cùng Y là :

A. Fe cùng I2.

B. FeI3 và FeI2.

C. FeI2 với I2.

D. FeI3và I2.

Đáp án: C

Fe3O4 + 8HI → 3FeI2 + I2 + 4H2O

Câu 8. Cho sơ đồ:

Viết những phản ứng xảy ra theo sơ thiết bị trên cùng với X là NaCl.

Xem thêm: Chu Vi Hình Bình Hành - Công Thức Tính Diện Tích Hình Bình Hành

Đáp án:

2NaCl (đp)→ 2Na + Cl2

2Na + Cl2 → 2NaCl

2Na + 2H2O → 2NaOH + H2

Cl2 + H2 → 2HCl

NaOH + HCl → NaCl + H2O

2NaOH + H2SO4 → Na2SO4 + 2H2O

2HCl + Ba(OH)2 → BaCl2 + 2H2O

Na2SO4 + BaCl2 → BaSO4↓ + 2NaCl

Kiến Guru mong muốn thông qua bài viết này, các em học sinh sẽ nắm vững kiến thức về đặc điểm đặc trưng của các halogen và hợp chất. Kề bên đó, những em cũng đã biết đến và ghi nhớ nhiều dạng, nhiều bài tập phương trình hóa học lớp 10 về halogen.