Hóa cơ học 11 là một trong những phần kiến thức trọng trung tâm trong công tác Hóa học cung cấp 3. định hướng xoay quanh công ty đề này còn có tính vận dụng cao, là căn nguyên để học giỏi mảng Hóa hữu cơ lớp 12. Những em hãy thuộc x-lair.com Education hiểu ngay nội dung bài viết bên dưới đây để ôn tập về triết lý cơ bạn dạng và những phương trình Hóa cơ học 11 thường gặp.

Bạn đang xem: Các phương trình hóa học 11


Khái quát lác về Hóa cơ học 11

Khái niệm

Hợp chất hữu cơ được tư tưởng là các hợp hóa học của cacbon (trừ oxit của cacbon, muối hạt cacbua, muối hạt cacbonat, muối xianua).

Phân loại những hợp chất hữu cơ

Trong chương trình Hóa cơ học 11, hợp hóa học hữu cơ sẽ được phân nhiều loại thành 2 nhóm, đó chính là hiđrocacbon với dẫn xuất của hidrocacbon.

Hidrocacbon là các loại hợp chất hữu cơ đơn giản và dễ dàng nhất. Trong yếu tắc phân tử chỉ chứa hai nguyên tố là cacbon cùng hidro.

Hidrocacbon mạch hở:Hidrocacbon no: AnkanHidrocacbon không no tất cả một nối đôi: AnkenHidrcacbon ko no bao gồm hai nối đôi: AnkadienHidrocacbon mạch vòng:Hidrocacbon no: XicloankanHidrocacbon mạch vòng: Aren

Dẫn xuất của hidrocacbon là những hợp hóa học mà trong phân tử của chất này ngoài C, H ra còn có một số hay nhiều nguyên tố khác ví như O, N, S, halogen…

Dẫn xuất halogen: R – X (R là cội hidrocacbon)Hợp chất cất nhóm chức: – OH – : ancol; – O – : ete; – COOH: axit…

Bảng Tuần Hoàn các Nguyên Tố chất hóa học Lớp 8, 9, 10 bí quyết Đọc và Mẹo ghi nhớ Nhanh

Bảng Hóa Trị Lớp 8 Về các Nguyên Tố hóa học Thường chạm mặt Và bài xích Ca Hóa Trị


giải pháp Viết Phương Trình chất hóa học Oxi Hóa Khử từ bỏ A Đến Z

Đặc điểm chung

Hợp chất hữu cơ độc nhất thiết phải gồm sự góp khía cạnh của 2 nguyên tố chính là C với H. Quanh đó ra, hợp hóa học hữu cơ có thể chứa những nguyên tố khác như O, N, P, halogen… Liên kết đa số có trong hợp chất hữu cơ là links cộng hóa trị.Các hợp hóa học hữu cơ đa số đều dễ cất cánh hơi, dễ dàng cháy cũng giống như kém bền cùng với nhiệt.Các phản nghịch ứng trong hoá học hữu cơ thường chậm và không trả toàn. Phần nhiều phản ứng này thường xảy ra trong đk phải đun nóng với có những chất xúc tác.

Các phương trình trong công tác Hóa cơ học 11

Dưới đây là một số phương trình chất hóa học trong công tác Hóa cơ học 11 mà các em yêu cầu thuộc nằm lòng.

Ankan

Phản ứng thế của ankan

eginaligned&circ CH_4+Cl_2xrightarrowánh sángCH_3Cl+HCl\&circ CH_3-CH_3+Cl_2xrightarrowánh sángCH_3-CH_2Cl+HClendaligned
Phản ứng bóc tách và oxi hóa của ankan
eginaligned&circ CH_3-CH_3xrightarrowt^oCH_2=CH_2+H_2\&circ C_4H_10xrightarrowcrackingCH_4+C_3H_6\&circ 2CH_4xrightarrow1500^oCC_2H_2+3H_2\&circ CH_4+O_2xrightarrowt^oHCHO+H_2O\endaligned
Phản ứng điều chế ankan
eginaligned&circ CH_3CHOONa+NaOHxrightarrowt^oCH_4+Na_2CO_3 ext (phản ứng sút mạch cacbon)\&circ Al_4C_3+12H_2O o 3CH_4+4Al(OH)_3endaligned

Anken

Phản ứng cộng vào liên kết đôi
eginaligned&circ CH_2=CH_2+H_2xrightarrowt^oCH_3-CH_3\&circ CH_2=CH-CH_3+H_2xrightarrowt^oCH_3-CH_2-CH_3\&circ CH_3=CH-CH_2+HCl o CH_3-CHCl-CH_3\&circ nCH_2=CH_2xrightarrowt^o, xt, psout ( CH_2-CH_2sout ) _n\&circ nCH_3=CH-CH_2xrightarrowt^o, xt, psout ( CH(CH_3)-CH_2sout ) _n\&circ 3CH_2=CH_2+2KMnO_4+4H_2O o 3HOCH_2-CH_2OH+2KOH+2MnO_2\endaligned
Phản ứng điều chế anken
eginaligned&circ C_2H_2+H_2 xrightarrowt^oC_2H_4\&circ CH_3-CH_2OHxrightarrow170^oCCH_2=CH_2+H_2O\endaligned

Ankin

Phản ứng cộng của ankin
CHequiv CH+H_2 xrightarrowt^oCH_2=CH_2
Phản ứng trùng thích hợp của ankin
eginaligned&footnotesizecirc extPhản ứng Đime hóa\&2CH equiv CH xrightarrowt^o CHequiv C-CH=CH2\&footnotesizecirc extPhản ứng Trime hóa\&3CH equiv CH xrightarrow600^oC C_6H_6\&footnotesizecirc extPhản ứng Polime hóa\&nCHequiv CH xrightarrowxt, t^o, p sout ( CH equiv CH sout ) _n\endaligned
Phản ứng cố kỉnh của ankinAnkin + AgNO3: Dẫn khí axetilen vào dung dịch các thành phần hỗn hợp AgNO3/NH3 chiếm được kết tủa màu sắc vàng.


CHequiv CH+2AgNO_3+2NH_3 o CAgequiv CAg+2NH_4NO_3
Phản ứng pha trộn ankin
eginaligned&footnotesizecirc extNhiệt phân metan\&2CH_4xrightarrow1500^oCC_2H_2+3H_2\&footnotesizecirc extThủy phân CaC_2 ext (có trong đất đèn)\&CaC_2+H_2O o Ca(OH)_2+C_2H_2\endaligned

Ankađien

Phản ứng cùng của ankađien
eginaligned&circ CH_2=CH-CH=CH_2+2H_2xrightarrowt^oCH_3-CH_2-CH_2-CH_3\&circ CH_2=CH-CCH+H_2xrightarrowt^oCH_2=CH-CH=CH_2\&circ CH_2=CH-CH=CH_2+Br_2xrightarrow-80^oCCH_2Br-CHBr-CH=CH_2\&circ CH_2=CH-CH=CH_2+Br_2xrightarrow-80^oCCH_2Br-CH=CH-CH_2Br\endaligned
Phản ứng pha trộn ankađien
eginaligned&circ nCH_2=CH-CH=CH_2 xrightarrowxt, t^o, p sout ( CH_2-CH=CH-CH_2sout ) _n\&circ CH_3-CH_2-CH_2-CH_3 xrightarrowt^oCH_2=CH-CH=CH_2+2H_2\endaligned

Benzen

Phản ứng thay của benzen
*

Phản ứng pha trộn benzen
*

Stiren

Sitren vừa có tính chất giống anken (nối song ở nhánh), vừa có tính chất giống benzen (có vòng thơm).

Phản ứng cộng của stiren
*

Phản trùng hợp của stiren
*

Ancol

Phản ứng đặc thù của ancol

eginaligned&circ 2C_2H_5OH+2Na o 2C_2H_5ONa+H_2\&circ 2C_3H_5(OH)_3+Cu(OH)_2 o _2Cu+2H_2O\&circ C_2H_5OHxrightarrow170^o CC_2H_4+H_2O\&circ C_2H_5OH+HClxrightarrowt^oC_2H_5Cl+H_2O\&circ C_2H_5OH+CuOxrightarrowt^oCH_3CHO+Cu+H_2O\&circ CH_3OH+C_2H_5OH xrightarrow140^o CC_2H_5OCH_3+H_2O\&circ C_2H_6O+3O_2 xrightarrowt^o2CO_2+2H_2O\endaligned
Phản ứng pha chế ancol
eginaligned&circ C_2H_4+H_2O xrightarrowH^+C_2H_5OH\&circ C_6H_12O_6 xrightarrowt^o2C_2H_5OH+2H_2Oendaligned

Phenol

Phản ứng đặc thù của phenol
*

Phản ứng pha trộn phenol

Anđehit

Phản ứng đặc thù của anđehit
eginaligned&circ CH_3CHO+H_2 xrightarrowt^oC_2H_5OH\&circ CH_3CHO+2AgNO_3+3NH_3+H_2O o CH_3COONH_4+2Ag+2NH_4NO_3\&circ 2CH_3CHO+O_2 xrightarrowt^o2CH_3COOH\endaligned
Phản ứng pha trộn anđehit
eginaligned&circ CH_4+O_2xrightarrowt^oHCHO+H_2O\&circ C_2H_4+O_2xrightarrowt^oCH_3CHO\&circ C_2H_2+H_2OxrightarrowH_2SO_4CH_3CHO\&circ C_2H_5OH+CuOxrightarrowt^oCH_3CHO+Cu+H2Oendaligned

Xeton

Phản ứng đặc thù của xeton
eginaligned&circ CH_3COCH_3+H_2 xrightarrowt^o CH_3CHOHCH_3\&circ CH_3CHOHCH_3+CuO xrightarrowt^o CH_3COCH_3+Cu+H_2Oendaligned
Phản ứng pha chế xeton

Axit hữu cơ

Axit hữu cơ hay là axit yếu. Tuy nhiên, phần lớn axit này vẫn có tương đối đầy đủ các tính chất hóa học của một axit và một vài tính hóa học khác.


eginaligned&ull CH_3COOH+Na o CH_3COONa+12H_2\&ull CH_3COOH+NaOH o CH_3COONa+H_2O\&ull 2CH_3COOH+CaCO_3 o (CH_3COO)_2Ca+CO_2+H_2O\&ull 2CH_3COOH+MgO o (CH_3COO)_2Mg+H_2O\&ull CH_3COOH+C_2H_5OH xrightarrowt^oCH_3COOC_2H_5+H_2O\&ull CH_3OH+CO xrightarrowt^oCH_3COOH\&ull C_2H_5OH+O_2 xrightarrowmen giấmCH_3COOH+H_2O\&ull 2CH_3CHO+O_2 xrightarrowt^o2CH_3COOH\&ull 2CH_3CH_2CH_3CH_2+5O_2xrightarrowt^o4CH_3COOH+2H_2Oendaligned

Học livestream trực tuyến đường Toán – Lý – Hóa – Văn cải tiến vượt bậc điểm số 2022 – 2023 trên x-lair.com Education

x-lair.com Education là nền tảng học tập livestream trực tuyến Toán – Lý – Hóa – Văn uy tín và chất lượng bậc nhất Việt Nam dành riêng cho học sinh trường đoản cú lớp 8 tới trường 12. Với ngôn từ chương trình đào tạo và giảng dạy bám tiếp giáp chương trình của Bộ giáo dục và Đào tạo, x-lair.com Education sẽ giúp các em đem lại căn bản, bứt phá điểm số và cải thiện thành tích học tập.


Định cơ chế Tuần trả Là Gì? triết lý Về Sự đổi mới Đổi Tuần trả Tính Chất của các Nguyên Tố Hóa Học

Tại x-lair.com, những em sẽ được huấn luyện và đào tạo bởi các thầy cô thuộc đứng đầu 1% giáo viên dạy xuất sắc toàn quốc. Các thầy cô đều sở hữu học vị từ bỏ Thạc Sĩ trở lên với hơn 10 năm tởm nghiệm đào tạo và có tương đối nhiều thành tích xuất dung nhan trong giáo dục. Bằng cách thức dạy sáng sủa tạo, ngay sát gũi, những thầy cô sẽ giúp các em tiếp thu kiến thức và kỹ năng một cách mau lẹ và dễ dàng.

x-lair.com Education còn có đội ngũ nuốm vấn học tập chuyên môn luôn theo sát quy trình học tập của các em, hỗ trợ các em câu trả lời mọi thắc mắc trong quá trình học tập và cá nhân hóa lộ trình học hành của mình.

Với vận dụng tích hợp tin tức dữ liệu cùng nền tảng gốc rễ công nghệ, mỗi lớp học của x-lair.com Education luôn bảo đảm đường truyền ổn định chống giật/lag về tối đa với chất lượng hình ảnh và âm thanh tốt nhất.

Nhờ nền tảng gốc rễ học livestream trực con đường mô bỏng lớp học offline, các em có thể tương tác thẳng với giáo viên thuận lợi như khi tham gia học tại trường.

Khi thay đổi học viên tại x-lair.com Education, các em còn nhận được các sổ tay Toán – Lý – Hóa “siêu xịn” tổng hợp toàn cục công thức và văn bản môn học tập được soạn chi tiết, góc cạnh và chỉn chu giúp các em học tập và ghi nhớ con kiến thức thuận tiện hơn.

Xem thêm: Khoa Đông Phương Học Đại Học Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn Hà Nội


lý thuyết Ankan: Định Nghĩa, đặc thù Vật Lý, đặc điểm Hóa học Ankan

x-lair.com Education cam đoan đầu ra 7+ hoặc tối thiểu tăng 3 điểm cho học viên. Nếu không đạt điểm số như cam kết, x-lair.com vẫn hoàn trả những em 100% học phí. Những em đừng chậm tay đăng ký kết học livestream trực tuyến Toán – Lý – Hóa – Văn lớp 8 – lớp 12 năm học tập 2022 – 2023 tại x-lair.com Education ngay lúc này để được hưởng mức ngân sách học phí siêu ưu đãi lên đến 39% bớt từ 699K chỉ còn 399K.