bài bác giảng Định luật pháp tuần hòan, hệ thống tuần hòan những nguyên tố chất hóa học và kết cấu nguyên tử 10 16 0


Bạn đang xem: Các nhóm nguyên tố hóa học

những công thức sinh học tập và phương thức nhận dạng các phép lai và phương pháp giải những phép lai 5,569 4
Ứng dụng technology tin học và toàn đạc năng lượng điện tử chỉnh lý bạn dạng đồ địa chính tờ số 31 phường quang đãng trung –thành phố thái nguyên – tỉnh thái nguyên
Ứng dụng công nghệ tin học với toàn đạc điện tử chỉnh lý bạn dạng đồ địa chính tờ số 31 phường quang quẻ trung –thành phố thái nguyên – tỉnh giấc thái nguyên 212 0
hiệu quả kinh doanh - Xâydựng Khu sinh thái bãi dài – Phú Quốc quá trình 1 trên khu bãi Dài 8 Cô 123 20,000 5,000


Xem thêm: " Ore Là Gì ? Nghĩa Của Từ Ore

Bảng một vài nguyên tố hóa học Hóa trị một số trong những nhóm nguyên tử thương hiệu Ntố KHHH NT khối Hóa trị team nguyên tử ( gốc axit) Kí hiệu cùng Hóa trị PTK Hiđro H 1 I ( PK) Hiđroxit -OH ( I ) 17 Heli He 4 Khí thảng hoặc Nitrat -NO 3 ( I ) 62 Liti Li 7 I ( KL ) Clorua -Cl ( I ) 35,5 Beri Be 9 II ( KL ) Cacbonat =CO 3 ( II ) 60 Bo B 11 III( PK) HiđroCacbonat -HCO 3 ( I ) 61 Cacbon C 12 IV,II( PK) Sunfat =SO 4 ( II ) 96 Nitơ N 14 I → V( PK) HiđroSunfat -HSO 4 ( I ) 97 Oxi O 16 II( PK) Sunfua =S ( II ) 32 Flo F 19 I→VII( PK) HiđroSunfua -HS ( I ) 33 Neon Ne 20 Khí thi thoảng Photphat PO 4 ( III ) 95 Natri na 23 I ( KL ) Hiđrophotphat =HPO 4 ( II ) 96 Magie Mg 24 II ( KL ) ĐiHiđrophotphat -H 2 PO 4 ( I ) 97 Nhôm Al 27 III ( KL ) Sunfit =SO 3 ( II ) 80 Silic si 28 IV( PK) HiđroSunfit -HSO 3 ( I ) 81 Photpho phường 31 III,V( PK) Silicat =SiO 3 ( II ) 76 giữ huỳnh S 32 II,IV,VI( PK) Axetat CH 3 COO-(I ) 59 Clo Cl 35,5 I→VII( PK) Aluminat -AlO 2 ( I ) 59 Agon Ar 39,9 Khí hi hữu Zincat =ZnO 2 ( II ) 97 Kali K 39 I ( KL ) Nitrit -NO 2 ( I ) 46 canxi Ca 40 II ( KL ) Etylat C 2 H 5 O- ( I ) 45 Crom Cr 52 II,III ,VI ( KL ) Bromua -Br ( I ) 80 Mangan Mn 55 II,IV,VII ( KL ) Permanganat -MnO 4 ( I ) 119 Sắt sắt 56 II,III ( KL ) Crommat =CrO 4 ( II ) 116 Đồng Cu 64 I,II ( KL ) Kẽm Zn 65 II ( KL ) Brom Br 80 I → VII (PK) Bạc Ag 108 I ( KL ) Bari cha 137 II ( KL ) Thủy ngân Hg 201 I,II (KL) Chì Pb 207 II,IV ( KL ) Bảng Nguyên Tố chất hóa học và các nhóm nguyên tử TÊN : ………………………… LỚP:…………… ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ . Bảng một vài nguyên tố hóa học Hóa trị một trong những nhóm nguyên tử thương hiệu Ntố KHHH NT khối Hóa trị đội nguyên tử ( cội axit) Kí hiệu và Hóa trị PTK Hiđro H 1 I ( PK) Hiđroxit -OH ( I ) 17 Heli. ) Bari cha 137 II ( KL ) Thủy ngân Hg 201 I,II (KL) Chì Pb 207 II,IV ( KL ) Bảng Nguyên Tố hóa học và các nhóm nguyên tử TÊN : ………………………… LỚP:…………… ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥. 3 COO-(I ) 59 Clo Cl 35,5 I→VII( PK) Aluminat -AlO 2 ( I ) 59 Agon Ar 39,9 Khí hãn hữu Zincat =ZnO 2 ( II ) 97 Kali K 39 I ( KL ) Nitrit -NO 2 ( I ) 46 canxi Ca 40 II ( KL ) Etylat C 2 H 5 O- (