" class="title-header">Các laptop trong mạng Internet giao tiếp với nhau bằng cách nào? A. Vày cùng thực hiện bộ giao thức TCP/IP B.


Bạn đang xem: Các máy tính trong internet giao tiếp với nhau bằng cách nào

*

45 điểm

Trần Tiến


Các máy tính xách tay trong mạng Internet giao tiếp với nhau bằng cách nào?A. Vì cùng thực hiện bộ giao thức TCP/IPB. Do sử dụng chung một loại ngôn từ là giờ AnhC. Do tất cả trình biên dịch ngôn từ giữa những máy tínhD. Vì dùng phổ biến một loại ngôn từ gọi là ngôn ngữ siêu văn bản
*Xem thêm: Câu Hỏi Một Quần Thể Người Có Tần Số Người Bị Bệnh Bạch Tạng Là 1/10000

Đáp án : AGiải đam mê :Các laptop trong mạng Internet giao tiếp với nhau được là vì cùng sử dụng bộ giao thức TCP/IP. Bộ giao thức này là tập hợp các quy định với khuôn dạng tài liệu và cách thức truyền dữ liệ giữa những thiết bị bên trên mạng.