Tùy theo dạng phương trình mà bọn họ có bí quyết giải riêng. Dưới đây là cách giải những dạng phương trình cơ bản, phương trình tích, cất ẩn làm việc mẫu.

Bạn đang xem: Các loại phương trình toán học

Cách rất tốt để làm cho toán là các em yêu cầu làm, học theo các ví dụ kế tiếp làm thật nhiều các bài tập tương tự như cho quen.


1. Dạng phương trình cơ bản

(x + 1)(2x – 3 ) – x2 = (x – 2)2

⇔ 2x2 – 3x + 2x – 3 – x2 = x2 – 4x + 4

⇔ 2x2 – x2 – x2 – 3x + 2x + 4x = 3 + 4

⇔ 3x = 7

⇔ x = 7/3

vậy : S = 7/3

2.

Xem thêm: Trung Tâm Casio Tphcm - Những Điều Cần Biết Về Trung Tâm Bảo Hành Đồng

Dạng phương trình tích

 x2 – 4 – 5(x – 2)2 = 0

⇔ (x2 – 22) – 5(x – 2)2 = 0

⇔ (x – 2)(x + 2) – 5(x – 2)2 = 0

⇔ (x + 2)< (x – 2) – 5(x – 2) > = 0

⇔ (x + 2)(8 – 4x) = 0

⇔x + 2 = 0 hoặc 8 – 4x = 0

⇔x = -2 hoặc x = 8/4 = 2

Vậy : S = -2; 2

3. Dạng phương trình chứa ẩn sống mẫu

 Bài 1 :

*
*
*
*
*
*
*

=> (x+1)2 – 2 – (x – 1)2 = 0

⇔ x2 +2x + 1 – 2 – x2 +2x – 1 = 0

⇔ 4x = 2

⇔ x = 1/2

Vậy : S = 1/2.