Có hơn 50 các loại cá bảy màu khác nhau. Những loại đó là Poecilia Reticulata hay nói một cách khác là Guppy tiếng việt là cá bảy màu, Poecilia Wingei ( Cá bảy màu endler hay còn được gọi là cá khổng tước, cá bảy màu rừng) với Micropoecilia Picta ( Cá bảy màu đàm lầy thường có màu đỏ tươi và di chuyển nhanh). Mỗi nhiều loại cá bảy màu sắc thuộc một trong những loại này.

Cá bảy màu cũng khá được phân loại theo như hình dạng đuôi của chúng. Ví dụ

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Round Tail Guppy

The Complete Guppy Care Guide: Breeding, Tank Requirements, Fancy Varieties – Fish Keeping WorldGuppy Breeding Question – Aquarium Advice – Aquarium forum CommunityWhat Is the Rarest Guppy Type? | Animals – mom.meRound Tail Guppy – Reinhard Schmid (Video) – YouTubeHalf Tuxedo Spear Tail Guppy – (Video) – YouTubePin Tail Guppies – video – YouTubeFiretail Dumbo Guppy – đoạn phim – YouTubeLyretail Guppy – đoạn phim – YouTubePlatinum Red (colors) Mosaic (pattern) Half Moon (tail shape) Half-Thumb Dorsal (dorsal fin shape) DUMBO/Big Ear (supersized pectoral fin) (Video) – YouTubeBlack và Green Lace Tail Guppy – clip – YouTubeGrass Tail Guppy – video clip – YouTubeLeopard Tail Guppy – video – YouTubeBlue Guppies – clip – YouTubeInteresting facts about guppies – Just Fun FactsPoecilia reticulata – WikipediaPoecilia wingei – WikipediaScarlet Livebearer (Micropoecilia picta) – Tropical Fish KeepingMICROPOECILIA PICTA ‘RED’ – Goliad FarmsGuppy Facts! Amazing facts about guppies – Fancy Guppy