Câu bị động (passive voice) là một trong trong những cấu tạo ngữ pháp thông dụng và dễ sử dụng trong giờ đồng hồ Anh. Nếu chúng ta nắm vững kỹ năng câu bị động, các các bạn sẽ cải thiện được tiếng Anh giao tiếp, tạo nền tảng để học IELTS hoặc TOEIC. Trong nội dung bài viết hôm nay, x-lair.com English sẽ share với các bạn về cấu trúc, bí quyết dùng cũng như cách tránh những lỗi thường chạm chán về Câu tiêu cực (Passive voice).

Bạn đang xem: Các dạng

*
1. Câu tiêu cực (Passive Voice) được hiểu như thế nào?
I. Định nghĩa câu thụ động (Passive voice)

Câu bị động (Passive Voice) là câu mà nhà ngữ là tín đồ hay thiết bị chịu ảnh hưởng tác động của hành động, được sử dụng để nhấn mạnh vấn đề đến đối tượng chịu tác động ảnh hưởng của hành vi đó. Thì của câu bị động nên tuân theo thì của câu chủ động.

Công thức thể bị động: tobe + V3 / V_ed

Ví dụ: 

A dog bit my son. → My son was bitten by a dog.(Con chó cắn con trai tôi. → con trai tôi bị con chó cắn)

Đối cùng với thể bị động, nhà ngữ trong câu là người, thiết bị nhận hành vi hoặc chịu ảnh hưởng của hành động. 

2. Mục đích sử dụng của câu bị động (Passive Voice)

Câu bị động trong tiếng Anh được áp dụng với mục đích nhấn dũng mạnh vào hành vi xảy ra và đối tượng người tiêu dùng chịu tác động ảnh hưởng của hành động đó. Ngược lại, đối tượng người sử dụng hay tác nhân thực hiện hành động bây giờ chưa được xác định rõ hoặc ko còn đặc trưng và vị vậy hoàn toàn có thể bị lược bỏ.

Ví dụ:

My motobike was stolen last night.(Chiếc xe cộ máy của tớ bị tấn công cắp vào tối hôm qua)

Trong câu trên, vấn đề chiếc xe cộ bị ăn cắp được nhận mạnh, còn đối tượng đánh cắp nó là ai thì không rõ hoặc ko quan trọng.

Ở thể bị động, hễ từ (V) luôn luôn được mang lại ở dạng phân từ 2 (quá khứ phân từ), động từ tobe được phân tách theo thì của đụng từ chủ yếu ở câu nhà động.

*

II. Cấu tạo câu tiêu cực (Passive voice)

Nhìn chung, việc chuyển đổi thể câu từ chủ động sang bị động hoàn toàn có thể được tiến hành qua các bước sau:

Bước 1: xác minh các yếu tố tân ngữ (O) trong câu và đem lại đầu quản lý ngữ (S)Bước 2: xác minh thì (tense) của câu trải qua dạng thức của rượu cồn từ thiết yếu (V)Bước 3: chuyển đổi động từ bỏ về dạng thụ động “tobe + p.p” theo thì của câu gốcBước 4: thay đổi chủ ngữ (O) vào câu dữ thế chủ động thành tân ngữ, mang đến cuối câu cùng thêm “by” phía trước.

Bạn vẫn xem bài viết : Cấu trúc các dạng câu bị động (Passive Voice)

Câu bị động là một trong những điểm ngữ pháp khó vào tiếng anh, đặc biệt có rất nhiều trường hợp khác nhau. Để có thể nắm rõ được không có cách nào khác là làm bài tập thật nhiều.

Vì thế sau khi tham khảo bài viết, mình khuyến khích các bạn tìm nhiều bài tập hơn để thực hành trên mạng hoặc qua sách. Có rất nhiều sách có thể giúp bạn như Basic English Grammar for Dummies, Understanding & Using English Grammar, English Grammar In Use, Longman English Grammar Practice, Oxford English Grammar. 

Những quyển sách học ngữ pháp giỏi nhất mọi thời đại này dành đến cả cơ bản và cải thiện vì thế tùy theo trình độ mà bạn chọn, ko chỉ giúp bạn hiểu rộng về câu bị động mà còn tất cả các điểm ngữ pháp trong tiếng anh. Và còn nếu lần khần không biết yêu cầu chọn quyển nào bạn cần tìm đến những website chia sẻ Ebook tiếng anh như Tài liệu IELTS để tham khảo trước rồi hãy quyết định có thiết lập sách học ko nhé.


1. Chuyển thanh lịch câu thụ động (Passive Voice) vào các thì hiện tại

Thì (Tense)Chủ hễ (Active)Bị động (Passive voice)
Hiện trên đơnS + V + O

My brother often collects stamps.(Anh tôi thường sưu tầm những nhỏ tem)

→ S + be + V3 (+ by Sb/O)

Stamps are often collected by my brother.(Các bé tem thường xuyên được sưu tầm do anh tôi)

Hiện tại tiếp diễnS + am/ is/are + V_ing + O

She is drawing a picture.(Cô ấy đang vẽ một bức tranh.)

→ S + am/ is/are + being + V3 (+ by Sb/O)

A picture is being drawn by her.(Một bức tranh đang được vẽ do cô ấy.)

Hiện tại trả thànhS + have/has + V3 + O

They have built this house for 3 years.(Họ đang xây dựng khu nhà ở này được 3 năm.)

→ S + have/has + been + V3 (+ by Sb/ O)

This house has been built for 3 years by them.(Ngôi bên này đã được xây dựng được 3 năm vì họ.)

2. Chuyển sang trọng câu thụ động (Passive Voice) vào các thì quá khứ

Thì (Tense)Chủ hễ (Active)Bị cồn (Passive voice)
Quá khứ đơnS + V_ed + O

She cooked this dish yesterday.(Hôm qua cô ấy đã nấu món ăn uống này.)

→ S + was/ were + V3 (+ by Sb/O)

This dish was cooked yesterday by her.(Món ăn uống này đang được nấu ngày qua bởi cô ấy.)

Quá khứ tiếp diễnS + was/ were + V_ing + O

Yesterday morning she was cutting the grass.(Sáng ngày qua cô ấy cắt cỏ)

→ S + was/ were + being + V3 (+ by Sb/O)

The grass was being cut by her yesterday morning.(Sáng ngày hôm qua cỏ được cắt bởi cô ấy)

Quá khứ trả thànhS + had + V3 + O

I had done all of my homework by 8PM yesterday.(Tôi đã hoàn thành tất cả các bài bác tập về nhà của bản thân trước 8h tối hôm qua.)

→ S + had + been + V3 (+ by Sb/O)

All of my homework had been done by me by 8PM yesterday.(Tất cả bài bác tập về nhà đất của tôi đã được hoàn thành trước 8h buổi tối hôm qua.)

3. Chuyển sang câu tiêu cực (Passive Voice) trong các thì tương lai 

Thì (Tense)Chủ hễ (Active)Bị đụng (Passive voice)
Tương lai đơnS + will V + O

I will feed the dogs.(Tôi đang cho bé chó ăn)

→ S + will be + V3 (+ by Sb/O)

The dogs will be fed.(Con chó vẫn được tôi đến ăn)

Tương lai gầnS + is/ am/ are going khổng lồ + V inf + O

We are going to hold a các buổi tiệc nhỏ this year.(Chúng tôi định sẽ tổ chức một bữa tiệc trong năm nay.)

→ S + is/ am/ are going khổng lồ BE + V inf (by O)

A buổi tiệc ngọt is going to lớn be held this year by us.(Một bữa tiệc sẽ được tổ chức trong năm nay bởi bọn chúng tôi.)

Tương lai tiếp diễnS + will be + V_ing + O

I will be washing dishes this time tomorrow.(Ngày mai tôi đã rửa chén)

→ S + will be + being + V3 (+ by Sb/O)

Dishes will be being washed by me this time tomorrow.(Ngày mai bát sẽ được tôi rửa)

Tương lai hoàn thànhS + will have + V3 + O

They will have completed the task by the over of January.(Họ đang hoàn thành bài tập vào cuối tháng 1)

→ S + will have + been + V3 (+ by Sb/ O)

The task will have been completed by the over of January.(Bài tập vẫn được họ hoàn thành vào thời điểm cuối tháng 1)

4. Câu bị động (Passive Voice) với cồn từ khiếm khuyết

Riêng với hễ từ khuyết thiếu, công thức của câu bị động tất cả sự biệt lập một chút:

S + modal verb + be + V3 (+ by O)

Ví dụ:

Children should not eat too much fast food.(Trẻ em không yêu cầu ăn không ít thức nạp năng lượng nhanh.)

Fast food should not be eaten too much by children. (Thức ăn uống nhanh không phải được ăn vô số bởi con trẻ em.)

Ngoài ra, so với một số rượu cồn từ mà lại theo sau đó là 1 rượu cồn từ bổ trợ khác nghỉ ngơi dạng thức “To V” hoặc “V-ing”, khi đem về thể bị động sẽ được chia lần lượt là “to be V3/PP” với “being V3/ PP

Câu nhà độngCâu bị độngCâu chủ độngCâu bị động
Want to_VWant khổng lồ be p.pAvoid V-ingAvoid being pp
Need to_VNeed to be p.pPrevent … from V-ingPrevent … from being pp
Ví dụ:

I want to be taken care of by my mom.(Tôi mong được mẹ chăm sóc)

This oto needs to be repaired.(Chiếc ô tô này rất cần phải sửa chữa)

Ví dụ:

She avoid being complained by customers.(Cô ấy tránh bài toán bị phàn nàn vị khách hàng)

The government should prevent animals from being killed(Chính phủ cần ngăn cản việc động vật bị giết)

III. Các dạng câu thụ động (Passive voice)

1. Câu bị động với những động từ có 2 tân ngữ như: give, lend, send, show, buy, make, get,… thì ta sẽ có 2 câu bị động

Ví dụ:

He sends his relative a letter.→ His relative was sent a letter.→ A letter was sent to his relative

2. Câu bị động tất cả động từ bỏ tường thuật

Động từ tường thuật: assume, think, consider, know, believe, say, suppose, suspect, rumour, declare, feel, find, know, report,…

S: chủ ngữ – S’: chủ ngữ bị động

O: Tân ngữ – O’: Tân ngữ bị động

  S + V + that + S’ + V’ + O …

Cách 1: S + be + V_ed/V3 + to lớn V’

Cách 2: It + be + V_ed/V3 + that + S’ + V’

Ví dụ:

People say that Adam is very rich.→ Adam is said to be very rich.→ It’s said that Adam is very rich.

3. Lúc câu dữ thế chủ động là câu nhờ vả với “have”, “get”, “make”…

S + have + Sb + V + O …

S + have O + V3/V_ed + (by Sb)

Ví dụ:

Marie has her daughter buy a cup of coffee.→ Marie has a cup of coffee bought by her daughter.

S + make … + Sb + V + O …

Sb + be + made + lớn V + O …

Ví dụ:

John makes the hairdresser cut his hair.→ His hair is made khổng lồ cut by the hairdresser.

S + get + Sb + lớn V + O… 

→ S + get + O + to be + V3/V_ed (by sb)

Ví dụ:

Julie gets her husband to clean the kitchen for her.→ Julie gets the kitchen cleaned by her husband.

4. Khi câu dữ thế chủ động là câu hỏi Y/N question:

Do/does + S + V-infi + O …?

→ Am/ is/ are + S’ + V3/V_ed + (by O)?

Ví dụ:

Do you clean your classroom?→ Is your classroom cleaned (by you)?

Did + S + V-infi + O…?

→ Was/were + S’ + V3/V_ed + by + …?

Ví dụ:

Can you bring your workbook to my desk?→ Can you workbook be brought khổng lồ my desk?

Modal verbs + S + V-infi + O + …?

→ Modal verbs + S’ + be + V3/V_ed + by + O’?

Ví dụ:

Can you move the table?→ Can the table be moved?

Have/has/had + S + Ved/P2 + O + …?

→ Have/ has/ had + S’ + been + V3/V_ed + by + O’?

Ví dụ:

Has she done her homework?→ Has her homework been done (by her)?

5. Câu thụ động với những động trường đoản cú chỉ quan điểm, ý kiến như: think, say, suppose, believe, consider, report…

Ví dụ:

People think she bought the flower in the opposite store.It is thought that she bought the flower in the opposite store.She is thought khổng lồ have bought the flower in the opposite store.

6. Câu bị động với các động từ chỉ giác quan tiền như: see, hear, watch, look, notice,…

Diễn tả hành động đang xẩy ra bị 1 hành vi khác xen vào hoặc vấn đề ai đó tận mắt chứng kiến người khác làm gì và chỉ thấy một trong những phần của hành động.

S + be + V3/V_ed + Sb + V_ing (nhìn/ xem/ nghe… ai kia đang làm gì)

Ví dụ:

He watched them playing basketball.→ They were watched playing basketball.

Ai đó chứng kiến người khác làm những gì từ đầu mang lại cuối.

S + be + V3/V_ed + Sb + V (nhìn/ xem/ nghe… ai đó làm gì)

Ví dụ:

I heard her cry.→ She was heard to lớn cry.

Xem thêm: U23 Là Gì Trong Tiếng Anh - Ý Nghĩa Thật Sự Của Từ Viết Tắt

7. Khi câu dữ thế chủ động là câu mệnh lệnh

Khẳng định: V + OLet + O + be + V3/V_ed
Phủ định: Don’t + V + ODon’t let + O + be + V3/V_ed

Ví dụ:

Do the exercise!→ Let the exercise be done!

Don’t leave her alone!→ Don’t let her be left alone!

Trên đó là kiến thức bài học kinh nghiệm về Câu bị động (Passive voice) trong giờ Anh hi vọng để giúp các chúng ta cũng có thể học giờ Anh được kết quả hơn. Hi vọng sẽ giúp đỡ ích được rất nhiều cho chúng ta về giải pháp dùng Câu bị đông (Passive voice) sao cho phù hợp với từng ngữ cảnh.