Bài tập giờ đồng hồ Anh lớp 4 gồm đáp án cung ứng cho các em đầy đủ dạng bài bác tập giờ đồng hồ Anh tiên tiến nhất cho học sinh lớp 4.

Bạn đang xem: Các dạng bài tập tiếng anh lớp 4

Tiếng Anh lớp 4so với size tiếng Anh trẻ nhỏ thiếu nhi đã và đang ở mức tương đối khó.


Vì vậy, rất nhiều dạng bài tập tiếng Anh mang đến trẻ em lớp 4 đã bắt đầu nâng cao dần để giúp các em cải thiện tiếng Anh của mình. Lúc làm bài xích tập tiếng Anh những em yêu cầu đặc biệt chú ý đến ngữ pháp giờ Anh và các từ vựng giờ Anh, từ mới đề nghị học.

Bài tập tiếng Anh lớp 4 tất cả đáp án mang lại trẻ em

Trong bài xích tập học tiếng Anh lớp 4 bên dưới đây, x-lair.com vẫn gửi tới các bạn và các em bài tập giờ Anh lớp 4 sống mức dễ dàng và đơn giản và rất nhiều phần bài thi giờ đồng hồ Anh của một số trong những trường học tập giúp các em ôn luyện một cách hiệu quả nhất.

*

Bài 1: Chọn câu trả lời thích hợp

1.Where are you today?

A. I’m at home. B. I’m from Vietnam. C. I’m ten years old.

2. How many students are there in Mai’s class?

A. There are 30 students B. There is a teacher C. There are 30 students in his class

3. Can your mother speak English?

A. Yes , I can. B. No , she can’t. C. No , he can’t

4. Would you like ……………….. Orange juice ?

A. Some B. An C. A

5. When is your birthday?

A. It’s in September. B. It’s in September 2nd. C. Your birthday’s in September.

Đáp Án: 1. A 2. A 3. B 4. A 5. C

Bài 2: Nối cột A với cột B theo đáp án đúng

A

B

A -> B

1. What sports vì chưng you like?

A. I am ten

1 -> B

2. Can you draw a picture?

B. I lượt thích football

2->E

3. How old are you?

C. I have it on Tuesday

3-> A

4. When do you have Vietnamese?

D. I have ten

4-> C

5. How many pens vì you have?

E. No, I can't

5-> D


Bài 3: Điền từ vào khu vực trống

1. What do you bởi vì .......... Science lessons?

2. There ............. Three maps on the wall.

3. She ............ Lượt thích Maths because it's difficult.

4. He come ............... Australia.

5. I can ........... A bike.

Đáp án:

1. In 2. Are 3. Dosen't 4. From 5. Ride

Bài 4: Đặt câu hỏi cho câu trả lời đúng

1. Yes, I'd lượt thích some milk. _______________________________

2. He has Maths và Art on Monday. _______________________________

3. Because I like to sing songs. _______________________________

4. There are four books on my desk. _______________________________

5. My pen friend is from America. _______________________________

Đáp Án:

1. Would you lượt thích some milk?

2 What subject dose he have on Monday?

3. Why do lượt thích those songs?

4. How many book on your desk?

5. Where is your pen friend from?

Bài 5: Viết lại câu

1. Doll / for / This/ you/ is.

____________________________________________

2. Is / My / classroom / big.

Xem thêm: Bài Văn Kể Về Một Người Bạn Thân Của Em Trong Lớp Lớp 3 Hay Nhất

____________________________________________

3. Subjects / What / like / he/ does?

____________________________________________

4. You / do / like / Why/ English?

____________________________________________


5. Was / I / in/ April / born.

Đáp Án:

1. This is doll for you

2. My classroom is big

3 . What subject dose he like

4. Why bởi vì you lượt thích English

5. I was born in April


Các chúng ta cũng có thể Download một trong những đề soát sổ tiếng Anh lớp 4 mang lại trẻ dưới đây nhé

-Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 4 1

-Đề khám nghiệm tiếng Anh lớp 4 2

-Đề khám nghiệm tiếng Anh lớp 4 3

Trong bộ tài liệu tiếng Anh mang lại trẻ em nói thông thường và tài liệu tiếng Anh lớp 4 dành riêng được x-lair.com update thường xuyên giúp các em gồm thêm nguồn tài liệu học tiếng Anh hiệu quả. Học tiếng Anh lớp 4 tại x-lair.com, những em sẽ được trải nghiệm những bài học mới theo từng chủ đề và được cải thiện những kĩ năng nghe, nói, đọc, viết một phương pháp nhanh nhất. Hãy cho những em học ngay những bài học tiếng Anh tại x-lair.com nhé!


Từ khóa bài xích tập tiếng Anh trẻ nhỏ lớp 4 cho bé xíu 9 tuổi | giải mã tiếng Anh trẻ nhỏ lớp 4 cho nhỏ bé 9 tuổi |