Nội dung vật dụng lý 11 tất cả 7 chương cùng với 5 chương thuộc phần Điện học, năng lượng điện từ học và 2 chương sót lại thuộc phần quang hình học. Các công thức ở chương trình vật lý 11 vị vậy cũng kha khá nhiều, yên cầu sự triệu tập ghi nhớ của các em.

Bạn đang xem: Các công thức vật lý 11


Nhằm giúp những em tiện lợi hơn trong việc ghi nhớ các công thức vật dụng lý 11, bài viết này vẫn tổng hợp các công thức vật lý 11 không hề thiếu và cụ thể để các em tham khảo.


I. Cách làm Vật lý 11: Lực điện - Điện trường

1. Định hình thức Coulomb (Cu-Lông)

° Công thức: 

*

Trong đó: F lực hệ trọng giữa 2 năng lượng điện tích, đơn vị (N)

  là thông số tỉ lệ

 ε: là hằng số điện môi của môi trường thiên nhiên (đối cùng với chân ko thì ε = 1).

 q1, q2: là hai năng lượng điện điểm (C)

 r: là khoảng cách giữa hai năng lượng điện (m)

2. độ mạnh điện trường

° Công thức: 

*

Trong đó: E: là độ mạnh điện trường gây nên tại vị trí giải pháp Q một khoảng r

 Đơn vị độ mạnh điện ngôi trường V/m (=N/C).

  là thông số tỉ lệ

 ε: là hằng số điện môi của môi trường xung quanh (đối cùng với chân ko thì ε = 1).

 Q: Điện tích điểm (C).

→ cường độ điện ngôi trường E1 do q1 gây a tại điểm cách q1 tại khoảng r1 là:

 

*
 (trong chân không thì ε = 1).

3. Nguyên lý ông xã chất điện trường

 ° Công thức: 

*

- nếu như vectơ E1, E2 cùng phương thuộc chiều: E = E1 + E2

- Nếu vectơ E1, E2 cùng phương ngược chiều: E = |E1 - E2|

- Nếu 

*
 thì: 
*

II. Công, cầm năng, điện thay và hiệu năng lượng điện thế

1. Công của lực điện

- lúc một điện tích dương q dịch rời trong năng lượng điện trường đều phải sở hữu cường độ E (từ M mang lại N) thì công nhưng mà lực điện tính năng lên q có biểu thức:

AMN = q.E.d (d = s.cosα)

Trong đó:

 d là khoảng cách từ điểm đầu tới điểm cuối (theo phương của

*
)

2. Ráng năng

- thế năng của năng lượng điện q trên một điểm M trong điện trường tỉ lệ với độ phệ của điện tích q.

 WM = AM∞ = q.VM

Trong đó: AM∞là công của điện trường vào sự di chuyển của năng lượng điện q từ bỏ điểm M đến vô cực (mốc để tính vắt năng).

3. Điện thế

- Điện vắt tại điểm M trong năng lượng điện trường là đại lượng đặctrưng cho kỹ năng của năng lượng điện trường vào việc tạo nên thế năng của điện tích q đặt tại M.

 

*

4. Hiệu điện thế

- Hiệu điện chũm UMNgiữa hai điểm M với N là đại lượng đặc trưng cho kỹ năng sinh công của điện trường vào sự di chuyển của năng lượng điện q từ M mang đến N.

 

*

5. Liên hệ giữa hiệu điện cố gắng và độ mạnh điện trường

 U = E.d

III. Tụ điện

1. Điện dung của tụ điện

° phương pháp điện dung của tụ điện: 

*

 C: năng lượng điện dung (đơn vị F)

 Q: năng lượng điện trên tụ điện

 U: Hiệu điện thế giữa 2 đầu tụ điện

2. Năng lượng điện trường trong tụ điện

° Công thức: 

*

IV. Mạch điện

1. Cường độ loại điện

° Công thức: 

*

Trong đó: I là đường độ loại điện (A)

 q: là năng lượng điện lượng chuyển hẳn sang tiết diện thẳng của vật trong khoảng thời gian t (s).

2. Điện năng tiêu hao của đoạn mạch

 A = U.q = U.I.t (đơn vị: J = V.C)

3. Năng suất của đoạn mạch

 

*
 (đơn vị: W = J/s = V.A)

4. Sức nóng lượng lan ra ở đồ gia dụng dẫn

 Q = R.I2.t (đơn vị: J)

5. Công suất tỏa sức nóng ở vật dụng dẫn

 

*

6. Định cách thức OHM so với toàn mạch

 

*

7. Đoạn mạch chứa nguồn điện

 

*

Trong đó: ξ là suất điện cồn của nguồn điện áp (ξ = A/q)

V. Ghép những điện trở

1. Điện trở ghép nối tiếp

 I = I1 = I2 = ... 

 U = U1 + U2 + ...

 R = R1 + R2 + ...

Xem thêm: Lý Thuyết Vật Lý 12 Pdf ) Tóm Tắt Lý Thuyết Vật Lý 12, Tổng Hợp Lý Thuyết Vật Lý 12

2. Điện trở ghép tuy nhiên song

 I = I1 + I2 + ... + In

 U = U1 = U2 = ... = Un

 

*

° Mạch bao gồm 2 hoặc năng lượng điện trở mắc song song thì điện trở tương tự của mạch tính theo công thức sau:

 

*
;

 

*

VI. Nguồn điện

1. Suất điện động của mối cung cấp điện

° Công thức: 

*
 (đơn vị: V = J/C)

Trong đó: ξ là suất điện đụng của nguồn tích điện (V)

 A (J) là công của lực lạ di chuyển một năng lượng điện dương q (C) ngược chiều năng lượng điện trường.