*Bạn đang xem: Các công thức tính thuế

*

ban hành VB hợp nhất TT lí giải thực hiện chế độ nâng bậc lương liên tục và nâng bậc lương trước thời hạn cùng với CB,CC,VC,NLĐ
ban hành Quyết định 08/2022/QĐ-TTg thực hiện cơ chế hỗ trợ tiền mướn nhà cho người lao động trong thời hạn 2022
home Thư viện điều khoản Luật sư toàn quốc phép tắc sư support Cùng bàn thảo Vướng mắc pháp lý Thành viên Tra cứu pháp lý Tra cứu biểu mẫu
x xin chào mừng các bạn đến cùng với Dân Luật. Để viết bài xích Tư vấn, Hỏi luật pháp Sư, kết nối với lý lẽ sư và chúng ta bè, … Bạn vui mắt ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN.
*

Thuế là một nghành nghề dịch vụ khá phức tạp, lúc trêm mỗi hàng hóa hay khoản các khoản thu nhập đều chịu một hoặc một trong những loại thuế không giống nhau. Sau đây là công thức tính thuế các loại thuế hay gặp:

1. Thuế xuất khẩu, nhập khẩu (Luật Thuế xuất khẩu, nhập khẩu)

Thuế XK, NK đối với hàng hóa dịch vụ vận dụng thuế suất tỉ lệ %

Thuế XK, NK yêu cầu nộp

=

Số lượng hàng hóa thực tế được ghi bên trên tờ khai hải quan

X

Giá trị tính thuế tính bên trên một đơn vị hàng hóa

x

Thuế suất

(%)
Xem thêm: Điều Trị Trật Khớp Thái Dương Hàm Là Gì? Điều Trị Ở Đâu Tốt Nhất ?

Thuế XK, NK so với hàng hóa dịch vụ vận dụng thuế suất tuyệt đối

Thuế XK, NK đề xuất nộp

=

Số lượng hàng hóa thực tế được ghi bên trên tờ khai hải quan

X

Mức thuế suất tuyệt đối


Biểu thuế xuất khẩu, nhập khẩu ưu đãi, danh mục hàng hóa và mức thuế tốt đối, nấc thuế lếu hợp, thuế nhập khẩu ko kể hạn ngạch thuế quan liêu được quy định cụ thể tại Nghị định 122/2016/NĐ-CP

Thuế tiêu thụ đặc trưng (Luật thuế tiêu thụ sệt biệt)

Thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp

=

Giá tính thuế tiêu thụ quánh biệt

X

Thuế suất thuế tiêu thụ sệt biệt

Cách tính giá tính thuế tiêu thụ quánh biệt

Đối với hàng hóa trong nước

Giá tính thuế tiêu thụ quánh biệt

=

Giá phân phối (chưa tính thuế GTGT) – Thuế bảo đảm an toàn môi trường

1 + thuế suất thuế tiêu thụ quánh biệt

Đối với sản phẩm & hàng hóa nhập khẩu trực thuộc diện chịu thuế tiêu thụ sệt biệt

Giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt

=

Giá tính thuế nhập khẩu

+

Thuế Nhập khẩu

Thuế giá trị gia tăng

Thuế GTGT nên nộp

=

Giá tính thuế GTGT

X

Thuế suất

(%)

Giá tính thuế GTGT và thuế suất xem thêm tại Thông bốn 219/2013/TT-BTC

Thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp (Luật thuế thu nhập doanh nghiệp)

Thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp cần nộp

=

Thu nhập tính thuế

X

Thuế suất (%)

Thu nhập tính thuế TNDN

Thu nhập tính thuế

=

Thu nhập chịu thuế

-

Thu nhập miễn thuê

-

Các khoản lỗ theo quy định

Thu nhập chịu thuê

=

Doanh thu

-

Chi phí

+

Các khoản thu nhập cá nhân khác

Thuế thu nhập cá thể (Luật thuế các khoản thu nhập cá nhân)

Đối với cá nhân cư trú:

Thu nhập từ vận động kinh doanh

Thuế TNCN phải nộp

=

Doanh thu

X

Thuế suât

Thu nhập từ chi phí lương, chi phí công

Thuế TNCN đề xuất nộp

=

Thu nhập tính thuế

X

Thuế suất

Thu nhập tính thuế được tính như sau:

Thu nhập tính thuế

=

Thu nhập chịu thuế

-

Các khoản bảo hiểm

-

Các khoản được sút trừ

Thu nhập từ đầu tư, chuyển nhượng ủy quyền vốn

Thuế TNCN buộc phải nộp

=

Thu nhập tính thuế

X

Thuế suất

Thuế suất rứa thể, biểu thuế được giải pháp chị máu tại qui định Thuế thu nhập cá nhân 2007.