Bạn đã xem: Công thức hóa 11: tổng hợp những công thức hóa học lớp 11 học tập kì 1 và 2 trên Website x-lair.com

Tổng hợp định hướng các bí quyết hóa học tập lớp 11 học tập kì 1

Kì I lớp 11, nội dung kiến thức chúng ta cần cố kỉnh vững chính là sự điện li, nito-photpho cũng giống như cacbon-silic. Vày đó, cách làm hóa 11 kì I bao hàm các nội dung liên quan đến những phần kiến thức trên. 

Quá trình phân li thành các ion khi hóa học điện li chảy trong nước hoặc rét chảy được biết thêm đến chính là sự điện li. Sự điện li được biểu diễn bằng phương trình điện li. Trong phương trình năng lượng điện li thì tổng điện tích các cation = tổng điện tích những anion. 

Tổng quát:

*

Độ điện li (anpha) của hóa học điện li được định nghĩa chính là tỉ số thân số phân tử phân li thành ion với tổng số phân tử ban đầu.

Bạn đang xem: Các công thức hóa học 11

Ta có: 0 ≤ α ≤ 1 hay

0% ≤ α ≤ 100%

Ta thấy hóa học không năng lượng điện li có nghĩa là không bị phân li: α = 0

Chất điện li bạo dạn thì sự phân li vẫn hoàn toàn, cố kỉnh thể: α = 1 hay 100%

Chất năng lượng điện li yếu ớt thì sự phân li là không trả toàn, cụ thể: 0

=> Như vậy, trong cùng một nhiệt độ và tất cả cùng độ đậm đặc mol/lít chất điện li càng bạo gan thì độ điện li α đã càng lớn.

*

Phân nhiều loại chất điện li: tự độ điện li, ta gồm 2 một số loại chất điện li như sau:

Chất điện li mạnh

.

Chất điện li yếu.

Đối với những chất năng lượng điện li yếu ớt sẽ xuất hiện cân bằng hoá học. Bạn ta điện thoại tư vấn đó là thăng bằng động. Chú ý chung, hằng số điện li thường được áp dụng cho sự phân li yếu. 

Nếu hóa học điện li yếu gồm công thức (A_aB_b) thì cách làm phân li vào dung dịch vẫn như sau:

(A_aB_b, aA^n+bB^m-)

Khi đó bí quyết tính hằng số năng lượng điện li sẽ tiến hành tính như sau:

(K= ^a.^b/)

Trong đó: a.n = b.m

Hằng số phân li của axit với bazơ yếu:

Đối với phần đông axit xuất xắc bazơ yếu đuối thì sự năng lượng điện li là không hoàn toàn, phương trình điện li thuận nghịch như sau:

Hằng số cân đối của dung dịch axit yếu:

*

Vì K

a

Hằng số cân bằng của hỗn hợp bazơ yếu:

*

Vì K

b

Dạng 1: dung dịch axit yếu HA

(pH = -frac12(log, K_a + log, C_a)) hoặc (pH = -log, alpha C_a)

Trong đó: 

(alpha) là độ năng lượng điện ly

(K_a) là hằng số phân ly của axit

(C_a) là mật độ mol/l của axit ((C_a geq 0,01M))

Dạng 2: hỗn hợp đệm (hỗn hợp tất cả axit yếu ớt HA với muối NaA)

(pH = -(log, K_a + log, fracC_aC_m))

Dạng 3: hỗn hợp bazơ yếu ớt BOH

(pH = 14 + frac12(log, K_b + log, C_b))

Với kim chỉ nan công thức hóa 11, bạn cần nắm vững các công thức phần Nitơ – Photpho như sau: 

(NH_4NO_2 oversett^circ ightarrowN_2 + 2H_2O)

(NH_4Cl + NaNO_2 oversett^circ ightarrowN_2 + NaCl + 2H_2O)

(NH_4^+ + OH^- ightarrow NH_3 + H_2O)

(HNO_3) được nghe biết là không bền, rõ ràng như khi bao gồm ánh sách vẫn phân hủy 1 phần tạo thành (NO_2). Hôm nay thì cách làm phân hủy vẫn như sau:

(4HNO_3 ightarrow 4NO_2 + O_2 + 2H_2O)

Tính chất của (HNO_3) khi chức năng với kim loại cũng là kiến thức đặc biệt trong bí quyết hóa 11 mà chúng ta cần giữ tâm. Ta tất cả hợp chất của Nitơ này hoàn toàn có thể oxi hóa số đông các sắt kẽm kim loại ngoại trừ Au với Pt.

(M + HNO_3 ightarrow M(NO_3)_n + left{eginmatrix NH_4NO_3\ N_2\ N_2O\ NO\ NO_2 endmatrix ight. + H_2O)

Dạng 1: Kim loại công dụng với (HNO_3) dư

a) Tính lượng kim loại tính năng với (HNO_3) dư

(sum n_KL.i_KL = sum n_spk.i_spk)

Trong đó: 

(i_KL) là hóa trị của sắt kẽm kim loại trong muối bột nitrat

(i_spk) là số e nhưng (N^+5) dấn vào

Nếu có Fe chức năng với (HNO_3) thì sẽ khởi tạo muối (Fe^2+), không tạo ra muối (Fe^3+).

b) Tính khối lượng muối nitrat nhận được khi cho hỗn kim loại tổng hợp loại công dụng với (HNO_3) dư (sản phẩm không có (NH_4NO_3))

Công thức:

(m_m = m_KL + 62sum n_spk.i_spk = m_KL + 62(3n_NO + n_NO_2 + 8n_N_2O + 10n_N_2))

c) Tính khối lượng muối nitrat thu được lúc cho hỗn hợp sắt cùng oxit sắt công dụng với (HNO_3) dư (sản phẩm không có (NH_4NO_3))

Công thức:

(m_m = frac24280(m_hh + 8sum n_spk.i_spk) = frac24280 )

Công thức tính cân nặng muối thu được khi cho các thành phần hỗn hợp sắt và các oxit sắt chức năng với (HNO_3) loãng dư hóa giải khí NO

(m_m = frac24280(m_hh + 24n_NO))

Công thức tính cân nặng muối thu được lúc hòa tan các thành phần hỗn hợp sắt và các oxit sắt công dụng với (HNO_3) loãng dư hóa giải khí (NO_2)

(m_m = frac24280(m_hh + 8n_NO_2))

d) Tính số mol (HNO_3) tham gia

(n_HNO_3 = sum n_spk.(i_spk + so, N_trong, spk) = 4n_NO + 2n_NO_2 + 12n_N_2 + 10n_N_2O + 10n_NH_4NO_3)

Dạng 2: Tính cân nặng kim loại ban sơ trong bài toán oxi hóa 2 lần

(R + O_2 ightarrow) tất cả hổn hợp A (R dư cùng oxit của R) ( ightarrow R(NO_3)_n + H_2O) + sản phẩm khử

Công thức: 

(m_R = fracM_R80(m_hh + 8.sum n_spk.i_spk) = fracM_R80 <3n_NO + n_NO_2+ 8n_N_2O + 10n_N_2)>)

Công thức tính cân nặng sắt đã cần sử dụng ban đầu, biết thoái hóa lượng fe này bởi oxi được tất cả hổn hợp rắn X. Phối hợp hết X với (HNO_3) đặc, nóng hóa giải khí (NO_2)

(m_Fe = frac5680(m_hh+ 8n_NO_2))

Một số công thức hóa học đặc biệt quan trọng của muối (NH_4^+) cùng (NO_3^-)

*

Các kiến thức về photpho cũng thường nằm trong đề thi trung học phổ thông Quốc Gia. Cũng chính vì thế, lúc ôn tập bí quyết hóa 11 bạn không nên bỏ qua phần kiến thức và kỹ năng này.

Tính oxi hóa

(P + KL oversett^circ ightarrow) Photphua kim loại

Ví dụ: 

(2P + 3Ca oversett^circ ightarrow Ca_3P_2)

(3Na + Poversett^circ ightarrowNa_3P)

Tính khử

(3O_2 + 4P ightarrow 2P_2O_3)

Ví dụ: 

(3O_2 + 4P ightarrow 2P_2O_3)

Ví dụ:

(5HNO_3 + phường ightarrow H_2O + 5NO_2 + H_3PO_4)

(5H_2SO_4 + 2P ightarrow 2H_2O + 5SO_2 + 2H_3PO_4)

(H_3PO_4 oversetOH^- ightarrowH_2PO_4^-oversetOH^- ightarrowHPO_4^2-oversetOH^- ightarrowPO_4^3-)

Một số trường thích hợp phản ứng

(H_3PO_4 + NaOH ightarrow NaH_2PO_4 + H_2O)

(H_3PO_4 + 2NaOH ightarrow Na_2HPO_4 + 2H_2O)

(H_3PO_4 + 3NaOH ightarrow Na_3PO_4 + 3H_2O)

Đặt (fracn_OH^-n_H_3PO_4 = x)

Nếu: 

(x leq 1 ightarrow H_2PO_4^-)

(x = 2 ightarrow HPO_4^2-)

(1

(2

(x geq 3 ightarrow PO_4^3-)

Phản ứng thủy phân của muối hạt Photphat

(PO_4^3- + H_2O leftrightarrow HPO_4^2- + OH^-)

(H_2PO_4^- + H_2O leftrightarrow H_3O^+ + HPO_4^2-)

Ôn luyện phương pháp hóa 11 bạn cần nắm chắc kỹ năng và kiến thức về phần cacbon – silic bên dưới đây: 

Tính oxi hóa của Cacbon khi tính năng với:

Hidro:

(C+ 2H_2 oversett^circ,xt ightarrowCH_4)

Kim loại:

(Al + C oversett^circ ightarrowAl_4C_3)

Cacbonđioxit ((CO_2))

Phản ứng với dung dịch kiềm:

(CO_2 + OH^- ightarrow HCO_3^–)

(CO_2 + 2OH^- ightarrow CO_3^2- + H_2O)

Muối cacbonat

(CO_2) làm phản ứng với hỗn hợp kiềm tạo nên 2 muối hạt (HCO_3^-) và (CO_3^2-).

Một số đặc thù của muối (HCO_3^-) cùng (CO_3^2-)

*

Dạng 1:

Muối cacbonat + dd HCl ( ightarrow) muối bột clorua + (CO_2 + H_2O)

(m_m, clorua = m_m, cacbonat + (71-60)n_CO_2)

Dạng 2:

muối hạt cacbonat + (H_2SO_4) loãng ( ightarrow) muối bột sunfat + (CO_2 + H_2O)

(m_m, sunfat = m_m, cacbonat + (96-60)n_CO_2)

Công thức hóa học về tính chất khử cùng tính lão hóa của silic

Tính khử

(Si + 2F_2 ightarrow SiF_4)

(Si + O_2 ightarrow SiO_2)

(Si + 2NaOH + H_2O ightarrow Na_2SiO_3 + 2H_2)

Tính oxi hóa

(2Mg + mê mệt oversett^circ ightarrow Mg_2Si)

Bài tập trắc nghiệm với cách làm tính cấp tốc hóa 11

Số C = (fracn_CO_2n_A)

Số H = (frac2n_H_2On_A)

(n_ankan, (ancol) = n_H_2O – n_CO_2)

(n_ankin = n_CO_2 – n_H_2O)

Lưu ý: A là (C_xH_y) hoặc (C_xH_yO_z) mạch hở, khi cháy cho: (n_CO_2 – n_H_2O = k.n_A) thì A có số (pi = (k+1)).

Số đồng phân của (C_nH_2n+2 = 2n-4 + 1, (3

Số đồng phân của (C_nH_2n-6 = (n – 6).2, (6

(C_nH_2n+2 + X_2 ightarrow C_nH_2n+1X + HX)

Ankan X ( ightarrow) các thành phần hỗn hợp Y ( Hiđrocacbon; (H_2))

Theo định hình thức bảo toàn khối lượng:

Khối lượng ankan ban đầu = khối lượng hỗn phù hợp sau bội phản ứng .

(Leftrightarrow m_x= m_y)

(n_H_2= n_x= n_y)

Công thức tính nhanh công suất của phản ứng tách.

Xem thêm: Công Thức, Cách Tính Diện Tích Hình Lập Phương, Ví Dụ Minh Họa

H% = (Mx/My -1).100%

Phương trình tổng quát:

(C_nH_2n+2 + kH_2 ightarrow C_nH_2n+2)

(C_nH_2n+2-2k + kBr_2 ightarrow C_nH_2n+2-2kBr_2k)

Số mol (H_2) và số mol (Br_2) bội nghịch ứng bằng số mol links (pi) (Anken/ankin/ankađien)

(n_pi = n_Br_2, pu = n_H_2, pu)

Theo định quy định bảo toàn khối lượng

Khối lượng trước làm phản ứng = cân nặng sau bội nghịch ứng

Số mol các thành phần hỗn hợp giảm ngay số mol (H_2) gia nhập phản ứng

(n_hh, truoc – n_hh, sau = n_H_2, pu)

Khối lượng bình brom tăng = trọng lượng anken/ankin/ankađien

Bài tập về phản ứng của ankin có links ba đầu mạch với hỗn hợp (AgNO_3/NH_3)

(R-Cequiv CH + AgNO_3 + NH_3 ightarrow R-Cequiv CAg^+ NH_4NO_3 (R eq H))

Số mol ankin = số mol kết tủa

Khối lượng kết tủa = (m_ankin + 107n_Ag^+)

Hay: (n_Ag^+ = fracm_ket, tua – m_ankin107)

*

Lý thuyết những công thức hóa học lớp 11 học tập kì 2

Trong học kỳ 2, những kiến thức về hóa cơ học cũng cực kì quan trọng, yêu thương cầu học viên nắm cứng cáp phần kỹ năng này. Bao gồm công thức hóa 11 học kì 2 vẫn là căn cơ cơ bản giúp các em tiếp thu công tác lớp 12. Sẽ có phiên bản update new nhất giúp đỡ bạn nắm vững những công thức hóa 11 học tập kì 2.