Trong lịch trình hóa 11, chương Sự năng lượng điện li giữ kiến thức chủ chốt của tất cả học kì 1. Vì vậy, không chỉ là nắm vững vàng lí thuyết mà những em bắt buộc nắm được cả phần bài tập chương 1. Dưới đây Kiến guru hỗ trợ cho các em Các dạng bài bác tập hóa 11 chương 1 chi tiết và tương đối đầy đủ nhất.

Bạn đang xem: Các chất điện li

Đang xem: những chất năng lượng điện li yếu


Contents

1 I. Bài bác tập hóa 11: hóa học điện li. Viết phương trình năng lượng điện li2 II. Bài xích tập hóa 11: Tính mật độ ion trong dung dịch4 IV. Những dạng bài bác tập hóa 11: Áp dụng ĐL Bảo toàn điện tích5 V. Các dạng bài bác tập hóa 11: bài bác tập axit – bazo. Tính pH của dung dịch

I. Bài xích tập hóa 11: hóa học điện li. Viết phương trình điện li

1. Phần đề:

*
*
*

Bài tập hóa 11

2. Phần giải:

Dạng 5: bài xích tập axit – bazơ. Tính pH của dung dịch

Bài 1: – Tính pH: ví như = 10-a thì pH = a

pH = -log

pH + pOH = 14.

1)

0,04 0,04 M

pH = -log = 1,4.

2)

0,01 0,02 M

0,05 0,05 M

pH = -log = -log = 1,15.

3)

10-3 10-3M

pOH = -log = -log = 3.

=> pH = 14 – 3 = 11.

4)

0,1 0,1 M

0,2 0,4 M

pOH = -log = -log = 0,3.

=> pH = 14 – 0,3 = 13,7.

Bài 2: nHCl = 0,1 mol

nNaOH = 0,15 mol

PTHH:

Trước pư: 0,1 0,15

Pư: 0,1 0,1

Sau pư: 0,05.

dư = 0,05: 0,5 = 0,1M

pOH = -log = 1

=> pH = 14 – 1 = 13.

PTHH:

Trước pư: 0,03 0,032

Pư: 0,03 0,03

Sau pư: 0,002 mol

dư = 0,002: 0,2 = 0,01M

pOH = -log = 2

=> pH = 14 – 2 = 12.

Bài 4: pH = 13 => pOH = 14 – 13 = 1.

PTHH:

0,15 0,15 mol

mNa = 0,15.23 = 3,45g.

Bài 5:

a) pH = 3 => pOH = 11

= 10-3 ; = 10-11.

b) pH sút 1 => tăng 10 => V sút 10 lần.

Cần giảm thể tích H2O bởi 9/10 V nhằm thu được dung dịch gồm pH = 2.

c) pH tăng 1 => bớt 10 => V tăng 10 lần.

Xem thêm: Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 4 Bài 25 : Biểu Đồ (Tiếp Theo), Giải Vở Bài Tập Toán 4 Bài 25

Cần thêm thể tích H2O bởi 9V nhằm thu được dung dịch có pH = 4.


Post navigation


Previous: Image: nóng Tinh Hồng sức nóng : bệnh dịch Nhiễm Trùng Liên ước Nhóm A
Next: Cõi Cô Liêu Là Gì ? Nghĩa Của tự Cô Liêu