Bài 141: Cho x cùng y là nhì đại lượng tỉ lệ thành phần nghịch, điền vào ô trống trong những bảng sau:

*


Bài 143: Xác định đại lượng vẫn cho trong những câu sau liệu có phải là hai đại lượng tỉ lệ

*

Bài 142: Các giá trị tương ứng của nhì đại lượng x với y được cho trong bảng tiếp sau đây có tỉ lệ thành phần nghịch với nhau không? nghịch cùng nhau không? Nếu bao gồm hãy xác định hệ số tỉ lệ.

Bạn đang xem: Các bài toán về tỉ lệ thuận tỉ lệ nghịch lớp 7

Chiều dài x với chiều rộng y của hình chữ nhật có diện tích s bằng a (a là hằng số mang lại trước)

Vận tốc v và thời hạn t khi đi trên cùng quãng mặt đường S.

Diện tích S và nửa đường kính R của hình tròn.

Năng suất lao hễ n và thời hạn thực hiện nay t để làm xong một quá trình a.

Bài 144: Xác định mối đối sánh giữa nhị cạnh x, y của những hình chữ nhật có cùng diện tích là 120 cm2. Hãy điền các giá trị khớp ứng của x với y (bằng cm vào bảng sau)

*
Bài 145: Một xe hơi đi tự A đến B với vận tốc 50 km/h với từ B quay trở lại A với vận tốc 45 km/h. Thời hạn cả đi lẫn về là 6 giờ trăng tròn phút. Tính thời hạn đi, thời hạn về với độ nhiều năm quãng con đường AB.

Bài 146: Biết rằng 4 fan làm cỏ một cánh đồng hết 4 giờ nửa tiếng hỏi 9 người (với cùng năng suất như thế) có tác dụng cỏ cánh đồng kia hết mấy giờ.

Bài 147: a) Để có tác dụng một quá trình trong 8 giờ đề xuất 35 công nhân. Nếu tất cả 40 người công nhân thì quá trình được ngừng trong mấy giờ.

b)Để làm cho một công việc trong 8 giờ buộc phải 30 công nhân. Nếu gồm 80 người công nhân thì quá trình được hoàn thành trong mấy giờ.

Bài 148: Để đặt một đoạn đường sắt phải sử dụng 480 thanh day nhiều năm 8 m. Trường hợp thay bằng những thanh day nhiều năm 5 m thì cần bao nhiêu thanh day?

Bài 149: a) Hãy chia số 470 thành cha phần tỉ trọng nghịch với 3; 4; 5.

b) Hãy phân chia số 555 thành ba phần tỉ lệ nghịch cùng với 4; 5và

Bài 150: Học sinh những lớp 7A, 7B, 7C thuộc đào một khối lượng đất như nhau. Lớp 7A làm cho xong công việc trong 2 giờ.Lớp 7B làm xong các bước trong 2,5 giờ. Lớp 7C làm xong các bước trong 3 giờ.Hãy tính số học sinh mỗi lớp tham gia. Hiểu được số học sinh lớp 7A tham gia nhiều hơn thế số học viên lớp 7C là 10 em.

Bài 151: Ba đội vật dụng cày làm việc trên cánh đồng giống như nhau. Đội I hoàn thành quá trình trong 4 ngày, đội II vào 6 ngày, team III vào 5 ngày. Biết rằng đội III có ít hơn đội I 3 máy. Hỏi mỗi đội có bao nhiêu máy? (Giả thiết năng suất từng máy như nhau và hàng ngày làm cùng 1 thời gian)

Bài 152: Hai xe hơi đi từ thức giấc A mang lại tỉnh B. Xe trước tiên đi hết 1 giờ trong vòng 30 phút xe đồ vật hai đi không còn 1 tiếng 45 phút. Tính gia tốc trung bình của từng xe với quãng đường AB. Biết rằng trong một phút cả nhị xe đã từng đi được 1560 m.

Xem thêm: Trọn Bộ Bài Tập Thì Hiện Tại Hoàn Thành Tiếp Diễn Có Đáp Án Và Giải Chi Tiết

Bài 153: Tìm độ lâu năm mỗi cạnh của một tam giác biết chu vi tam giác là 56,4 cm và mặt đường cao tỉ lệ nghịch với 1/3 ; 0, 25 với 0,2

Bài 154: Biết chu vi tam giác là 6,2 cm và những đường cao của tam giác tất cả chiều dài là 2cm, 3cm, 5cm. Tìm kiếm chiều nhiều năm mỗi cạnh của tam giác.

Bài 155: Một người công nhân theo kế hoạch nên tiện kết thúc 120 dụng cụ. Nhờ đổi mới kĩ thuật xứng đáng lẽ tiện xong một dụng cụ đề xuất mất đôi mươi phút thì fan ấy chỉ làm trong 8 phút. Hỏi thời gian trước trên đây đã lao lý thì người ấy sẽ tiện được bao nhiêu dụng cụ? bởi vậy vượt mức bao nhiêu phần trăm?