Trong bài viết dưới đây, chúng tôi sẽ tổng hợp những chủ đề bài xích tập toán lớp 1 cơ phiên bản từ học tập kỳ 1 đến học kỳ 2 có những bài tập minh họa sẽ giúp các con có thể hệ thống lại con kiến thức, đồng thời kèm theo những phiếu bài tập để những con cùng rèn luyện nhé


Các dạng bài xích tập toán lớp 1 học kỳ 1

Dạng 1: So sánh

Bài 1: Điền >, 3 … 3; 5 … 2; 5 … 25 … 4; 2 … 3; 1 … 52 … 5; 4 … 1; 4 … 44 … 3; 5 … 5; 2 … 33 …. 5; 1 …. 4; 3 …. 1

3 …. 2; 5 … 6; 2 … 07 …. 4; 0 …. 1; 8 … 58 …. 8; 8 … 7; 7 …. 90 …. 2; 9 … 9; 6 …. 86 …. 5; 2 …. 6; 9 …. 59 …. 8; 9 …. 9; 7 …. 77 …. 10; 10 …. 8; 10 … 6

Bài 2: Điền số tương thích vào khu vực chấm.

Bạn đang xem: Các bài toán cộng trừ lớp 1

3 … > 4

10 > … > 8

8 > … > 6

5 … > 1

0 … > 7

8 ….. > 4

2 … > 3

Bài 3. Điền số thích phù hợp với chỗ chấm?

7 8; 1 > …..4 …..; 8 7 > …..; 9 > ….;. 5 > …..8 = …..; ….. ….. ….

Bài 4: Điền >,

Dạng 2: Viết dãy số và sắp đến xếp những số

Bài 1. Viết những số: 5 , 2 , 8 , 4 , 9 , 0

– Theo vật dụng tự từ nhỏ bé đến lớn: …………………………………………………….

– Theo sản phẩm công nghệ tự từ khủng đến bé: ……………………………………………………..

Bài 2: Viết theo thiết bị tự từ nhỏ xíu đến lớn

8, 4, 10, 12, 9:……………………………………

3, 6, 9, 8, 12:……………………………………

16, 13, 14, 20:……………………………………

6, 9, 10, 1, 8:……………………………………

12, 11, 10, 15:……………………………………

16, 18, 12, 10, 9:……………………………………

18, 11, 3, 9, 12:……………………………………

6, 7, 0, 3, 9, 11:……………………………………

4, 6, 7, 5, 2:……………………………………

Bài tập 3: Viết số thích hợp vào ô trống:

*

Bài 4. Viết những số 13, 7, 11, 10, 18, 5

– Theo máy tự từ bé bỏng đến lớn: ……………………………………………..

– Theo vật dụng tự từ béo đến bé: …………………………………………….

Bài 5: Viết những số: 12, 19, 11, 17, 10, 14.

– Theo thiết bị tự từ nhỏ nhắn đến lớn: ……………………………………………

– Theo đồ vật tự từ béo đến bé:………………………………………………

Bài 6: Viết các số theo sản phẩm tự từ nhỏ nhắn đến lớn: 26, 79, 15, 69, 90

A. 15, 26, 79, 90, 69

C.90, 79, 69, 26, 15

B. 15, 26, 69, 79, 90

D. 90, 79, 69, 15, 26

Bài 7. Viết những số 7, 15, 19, 20, 13, 10 theo vật dụng tự:

– Từ nhỏ xíu đến lớn: ………………………………………………………………………

– Từ lớn đến bé: ……………………………………………………

Dạng 3: search số lớn số 1 và số nhỏ nhắn nhất

Bài 1: Số tròn chục bé nhất có hai chữ số là:

A. 10 B. 90

C. 100 D. 80

Số bé nhỏ nhất trong số số sau là: 23, 31, 70, 18, 69

A. 23 B. 31 C. 18 D. 69

Bài 2:

Khoanh tròn vào số béo nhất: 15 ; đôi mươi ; 11 ; 8 ; 19

Khoanh tròn vào số nhỏ nhắn nhất: 10 ; 16 ; 18 ; 19 ; 12

Khoanh tròn vào số bự nhất: 19 ; 7 ; 14 ; 10 ; 12

Khoanh tròn vào số nhỏ bé nhất: 13 ; 8 ; 14 ; 16 ; 20

Dạng 4: các phép cộng, trừ trong phạm vi 10

Bài tập 1: Điền số phù hợp vào nơi trống

1 +……= 5

3 +……= 6

4 +….= 5

….+ 2 = 6

….+ 1 = 3

…..+ 3 = 5

3 +….= 9

6 +……= 8

4 +….= 10

….+ 1 = 4

….+ 8 = 9

…..+ 2 = 6

Bài tập 2: Tính

6 – 2 =5 + 2 =9 – 5 =2 + 0 =8 + 2 =4 – 4 =7 – 3 =3 + 6 =7 + 2 =9 – 5 =3 + 6 =

1 + 5 =7 – 6 =7 + 1 =3 + 5 =2 – 1 =6 + 3 =5 + 2 =9 – 4 =6 + 4 =4 + 2 =6 + 1=

7 – 7=4 + 3 =7 + 3 =5 – 2 =6 – 5 =8 – 6 =6 – 4 =7 – 3 =10 + 0 =5 +4 =8 – 2 =

Bài 3: Tính:

3 + 3 – 2 =………

6 – 1 + 0 =……..

5 – 2 + 3 =…….

2 + 4 – 1 =……..

5 – 0 + 1 =……..

5 + 0 – 4 =……

4 + 3 – 5 = …..

2 + 6 – 3 = …..

7 – 2 + 3 = …..

6 – 4 + 2 = …..

8 – 6 + 3 = ……

4 + 2 + 3 = ……

3 + 2 + 4 = ….

9 – 4 + 5 = ….

10 – 8 + 6 = ….

5 + 5 – 3 = ….

9 + 1 – 7 = ….

10 – 6 + 4 = ….

Bài 4: Đặt tính rồi tính.

9 – 6

………

………

………

10 + 0

………

………

………

8 – 5

………

………

………

6 + 4; 10 – 2

……… ………

……… ………

………. ………

5 + 5

………

………

………

5 + 4

………

………

………

10 – 9

………

………

………

7 + 3 9 – 3

………. ………

……….. ………

……….. ………

Dạng 5: Giải bài toán có lời văn

Bài 1: Hồng có 8 que tính, Lan có 2 que tính. Hỏi cả đôi bạn có bao nhiêu que tính?

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

Bài 2: bên trên bờ có 20 con vịt, dưới ao tất cả 3 chục nhỏ vịt. Hỏi có toàn bộ bao nhiêu bé vịt?

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

Bài 3: Viết phép tính say đắm hợp.

a) Có:13 dòng kẹo

Có vớ cả: …. Loại kẹo?

b) Có: 8 nhỏ lợn

Bán: 7 con lợn

Còn lại: ….. Nhỏ lợn?

Bài 4: Viết phép tính thích hợp.

a, Có: 5 quả cam

Cho đi: 4 trái cam

Tất cả có: …. Trái cam?

b. Có: 10 dòng kẹo

Đã ăn: 4 loại kẹo

Còn lại: ….. Dòng kẹo?

Bài 5:

Bóng xanh: 12 quả……………

Bóng đỏ: 7 quả……………

Tất cả: ……quả……………

Bài 6: tháng trước Hà được 15 điểm 10, tháng này Hà được 11 điểm 10. Hỏi cả nhì tháng Hà được toàn bộ bao nhiêu điểm 10?

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

Bài 7: Lớp 1A có 40 học sinh, lớp 1B bao gồm 3 chục học sinh. Hỏi cả nhì lớp tất cả bao nhiêu học sinh?

Lớp 1A : …….học sinh

Lớp 1B : …….. Học tập sinh

Cả nhì lớp :… học sinh?

Đổi: 3 chục học sinh = ……… học tập sinh

Tổng hợp phiếu bài tập lớp 1

Phiếu số 1:

Bài 1: Viết tất cả các số:

a, từ là 1 đến 10:

…………………………………………………………………………………..

b, từ bỏ 10 đến 20:

…………………………………………………………………………………..

c, Từ trăng tròn đến 30:

…………………………………………………………………………………..

Bài 2: Chọn đáp án đúng:

1, Số bự nhất trong các số: 10, 12, 15, 17 là:

A. 10

B. 12

C. 15

D. 17

2, Số nhỏ bé nhất trong những số: 10 , 12, 15, 17 là:

A. 10

B. 12

C. 15

D. 17

3, Số tức thì trước của số 16 là số nào?

A. 14

B. 15

C. 17

D. 18

4, Số ngay tắp lự sau của số 10 là số nào?

A. 8

B. 9

C. 11

D. 12

5, chúng ta Lan có 2 cái bút chì, người mẹ mua thêm cho Lan 3 cái cây bút chì nữa. Hỏi Lan có tất cả mấy cái bút chì? ( lựa chọn phép tính đúng nhất)

A. 2 + 3 = 5 ( cái cây viết chì)

B. 3 – 2 = 1 ( cái bút chì)

C. 2 + 2 = 4 ( cái bút chì).

2. Phiếu bài bác tập lớp 1 môn Toán – Số 2

Bài 1: Viết các số:

Mười ba: ……

Mười tám: ………

Mười một: …….

Chín: …….

Mười bảy: ………

Mười bốn: …….

Mười lăm: …..

Hai mươi: ………

Tám: …………..

Sáu: ……..

Mười chín: ……..

Mười hai: ……..

Bài 2: Tính:

4 + 2 = ….

10 – 6 = ….

3 + 4 = ….

14 + 4 = ….

8 – 5 = ….

19 + 0 = ….

2 + 8 =….

18 – 5 =….

3 + 6 = ….

17 – 6 =….

10 – 7 =….

12 + 7 =….

Bài 3: cho các số: 6, 9, 19, 20, 1 chuẩn bị xếp các số sẽ cho

a, Theo sản phẩm tự từ nhỏ xíu đến lớn: …………………………………………….

b, Theo vật dụng tự từ to đến bé: …………………………………………….

Bài 4: Tìm một trong những biết rằng mang số đó cùng với 2 rồi trừ đi 1 thì được hiệu quả bằng 3?

Số bắt buộc tìm là: ……

Vì : ………………………….

Các dạng bài xích tập toán lớp 1 học tập kỳ 2

Chủ đề 1: các số đếm 100

*

*

Bài 1. Viết số :

a) Viết các số tự 89 mang đến 100 :

b) Viết số vào nơi chấm:

Số tức khắc trước của 99 là …… ; 70 tất cả …… chục cùng … đơn vị

Số tức thì sau của 99 là ……… ; 81 có ……chục cùng … đơn vị

Chủ đề 2: Độ dài với đo độ dài

Bài 1: Vẽ đoạn thẳng theo những số đo sau:

Đoạn AB lâu năm 4cm: ……………………

Đoạn AC nhiều năm 6cm: ……………………

Đoạn BC dài 10cm:……………………

Đoạn AB lâu năm 12cm: ……………………

Bài 2: Điền vào vị trí trống:

a, Số 15 bao gồm …. Chục cùng …. đối kháng vị.

Số đôi mươi gồm …. Chục cùng …. đơn vị.

Số 17 gồm …. Chục cùng …. đối chọi vị.

Số 9 có …. Chục với …. 1-1 vị.

b, Số ….gồm 1 chục cùng 0 đơn vị.

Số ….gồm 1 chục cùng 8 solo vị.

Số ….gồm 1 chục với 2 đối chọi vị.

Số ….gồm 2 chục và 0 đối kháng vị.

Bài 3: Tính:

30cm + 40cm =………….

50cm + 10cm = …………

20cm + 50cm =………….

60cm + 30cm = …………

Chủ đề 3: Phép cộng, phép trừ không nhớ kế bên phạm vi 100

Phần chắn chắn nghiệm

Câu 1: Phép tính nhẩm 44 + 5 = 49 đúng xuất xắc sai?

A. Đúng B. Sai

Câu 2: công dụng của phép tính 12cm + 24cm = 36 đúng tốt sai?

A. Đúng B. Sai

Câu 3: Số phải điền vào chỗ chấm là: 11 + 47

Câu 7: Hạ có 19 quả táo, Hạ cho Ngọc 2 trái và mang đến Lan 3 quả. Hỏi Hạ sót lại bao nhiêu quả táo?

A. 10 quả B. 12 trái C. 13 quả D. 14 quả

Phần từ bỏ luận

bài 1: tiến hành phép tính:

73 – 21 + 3 =

60 – đôi mươi + 59 =

36 + 51 – 46 =

66 – 52 – 1 =

88 – 54 – 4 =

26 + 53 – 32 =

28 + 30 – 57 =

20 + 22 + 24 =

45 – 34 + 76 =

66 – 52 – 1 =

75 – 51 + 63 =

90 – 50 + 17 =

96 – 85 + 43 =

94 – 43 + 15 =

99 – 16 – 22 =

26 + 53 – 32 =

Bài 2: Điền lốt hoặc số tương thích vào chỗ chấm

87 – 56 + … = 46; 38 … 24 = 19 … 5

58 – … + 4 = 44; 13 + 54 … 96 – 30

… + 12 + 30 = 64; 40 + 26 + đôi mươi … 78

39…38…90…61 = 30

Bài 3: hai gà bà bầu ấp nở ra được tổng số 24 con kê con, hiểu được gà mẹ trước tiên ấp nở được số kê con bằng số bé dại nhất có hai chữ số. Hỏi gà mẹ thứ nhì ấp nở được từng nào gà con?

Lời giải:

Cây bưởi sót lại số trái là:

56 – 12 = 44 (quả)

Đáp số: 44 trái bưởi

Bài 4: Tính nhanh: 1 + 2 + 3 + 4 + 6 + 7 + 8 + 9

Lời giải

1 + 2 + 3 + 4 + 6 + 7 + 8 + 9 = (1 + 9) + (2 + 8) + (3 + 7) + (4 + 6) = 10 + 10 + 10 + 10 = 40

Chủ đề 4: THỜI GIAN, GIỜ VÀ LỊCH

Dạng 1: Xem đồng hồ đeo tay rồi gọi giờ.

Trên mặt đồng hồ có kim ngắn chỉ giờ với kim nhiều năm chỉ phút.Khi kim dài chỉ vào số 12, kim ngắn chỉ vào số nào thì đồng hồ đang chỉ giờ đó.

Ví dụ: Đồng hồ sau đây đang chỉ mấy giờ?

Giải:

Đồng hồ đang xuất hiện kim dài chỉ vào số 12, kim ngắn chỉ vào số 8 phải ta nói đồng hồ đang chỉ 8 giờ.

Dạng 2: Điều chỉnh kim giờ, kim phút sẽ được giờ ưng ý hợp

Em vẽ thêm hoặc quay những kim đồng hồ để được giờ mê thích hợp.

Ví dụ: Vẽ thêm kim ngắn để đồng hồ chỉ đúng 1 giờ

*

Giải:

Đồng hồ đang sẵn có kim lâu năm chỉ vào số 12, kim ngắn chỉ vào hàng đầu thì sẽ là một trong giờ.

Em phải vẽ thêm kim đồng hồ đeo tay như sau:

*

Dạng 3: khẳng định giờ ứng với các vận động trong ngày.

Tùy vào từng vận động cho trước, em xác định đồng hồ đeo tay tương ứng.

Ví dụ:

Giờ sáng: trường đoản cú 6 giờ sáng mang đến 7 giờ sáng em vẫn dậy, đánh răng, rửa mặt, ăn sáng rồi đi học.

Từ 7 giờ mang đến 10 giờ, em sẽ học bài xích trên lớp.

Giờ trưa: từ bỏ 11 giờ cho 1 tiếng chiều, em ăn trưa, ngủ trưa.

Giờ chiều: 4 giờ đồng hồ chiều em gia nhập thể thao, vệ sinh gội.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cài Đặt Mặc Định Viết Hoa Sau Dấu Chấm Trong Word 2010

Giờ tối: từ bỏ 6 giờ đồng hồ tối, em bước đầu ăn tối, học bài xích hoặc xem TV.

Hy vọng với những thông tin mà chúng tôi vừa chia sẻ có thể giúp các nắm được những chủ đề bài tập toán lớp 1 cơ bản từ học kỳ 1 mang đến học kỳ 2 nhé