Trong xác suất và thống kê p. (X) có nghĩa là xác suất X xảy ra. Trong định hướng tập hợp, phường (X) có nghĩa là tập lũy thừa của X. Vào hình học, p sẽ được ví như là công thức tính chu vi.

Bạn đang xem: C là gì trong toán học

Cùng vị trí cao nhất lời giải xem thêm về cách làm tính p và các kí hiệu trong toán học nhé!

Công thức tính p trong toán học

- Chu vi của một nhiều giác được tính bằng tổng độ dài những cạnh của nó. Bởi vậy, bí quyết tính chu vi của tam giác là: P = a + b + c

Trong kia a, b, c là các cạnh của tam giác.

- Với tứ giác phương pháp là: P = a + b + c + d

- Công thức tổng thể cho đa giác n cạnh: P = a1 + a2 +… + an Trong kia a1, a2,… an là những cạnh của nhiều giác.

- Đường tròn – Với các đường tròn cách làm tính chu vi là

P = 2. ∏. R

Hoặc p. = ∏. D

Trong đó: 

P là chu vi

R là chào bán kính

D là đường kính

∏ ≈ 3.14 là hằng số

- Hình chữ nhật: Chu vi hình chữ nhật bao gồm công thức là: P = ( a + b ) x 2

Trong đó, a là chiều dài, b là chiều rộng và p là chu vi.

- Hình vuông: Chu vi hình vuông là: P = a × 4

Trong đó, a là cạnh và p là chu vi.

Xem thêm: Hoàn Cảnh Ra Đời Của Bản Tuyên Ngôn Độc Lập '', Sự Ra Đời Của Bản Tuyên Ngôn Độc Lập''

*

Các ký hiệu toán học tập phổ biến

Dưới đây là danh sách các ký hiệu thịnh hành nhất được sử dụng trong toán học.

Biểu tượng

Nội dung đại diện

+Thêm dấu: thường được hotline là lốt cộng hoặc dấu cộng
-Dấu trừ: thường được hotline là dấu trừ
xDấu nhân : thường xuyên được điện thoại tư vấn là dấu thời gian hoặc bảng thời gian
÷Dấu hiệu phân chia: Để phân chia
=Dấu bằng
| |Giá trị hay đối
Không bằng
()Dấu ngoặc đơn
<>Dấu ngoặc vuông
%Dấu phần trăm: trên 100
Dấu hiệu tổng lớn: Tính tổng
Dấu căn bậc hai
Dấu hiệu bất đẳng thức: lớn hơn
!yếu tố
θTheta
πSố Pi
Xấp xỉ
Bộ trống
Dấu góc
!Dấu hiệu giai thừa
vì thế
vô cực

Các kí hiệu về tập hợp

Có 14 ký hiệu về tập hợp với với mỗi cam kết hiệu tất cả 1 ý nghĩa sâu sắc riêng. Nuốm thể:

*

Các kí hiệu về số cùng ma trận

Các kí hiệu và ý nghĩa sâu sắc về số với ma trận được tập hợp cụ thể trong bảng dưới đây:

*

Các kí hiệu về tỷ lệ thống kê

Trong toán học, tỷ lệ thống kê là một trong những phần kỹ năng và kiến thức rất đặc biệt quan trọng và để học tốt phần kỹ năng và kiến thức này thì các bạn phải ghi nhớ đều ký hiệu liên quan. Dưới đây là những ký hiệu về tỷ lệ thống kê và ý nghĩa sâu sắc của chúng: