C2H4 + Br2 → C2H4Br2 được thpt Sóc Trăng soạn là phương trình phản bội ứng khi dẫn khí etilen qua hỗn hợp Brom gồm màu domain authority cam, sau đó phản ứng làm mất đi màu dung dịch. Hy vọng tài liệu này để giúp đỡ ích cho chúng ta học sinh trong quá trình làm bài tập. Mời chúng ta tham khảo.

Bạn đang xem: C2h4br2


1. Phương trình phản bội ứng cùng của etilen với hỗn hợp Brom

CH2 = CH2 + Br2 → Br – CH2 – CH2 – Br 

Etilen Brom Đi brommetan

Bạn vẫn xem: C2H4 + Br2 → C2H4Br2


C2H4 + Br2 → C2H4Br2

2. Cách tiến hành thí nghiệm etilen với dung dịch Brom

Dẫn khí etilen qua dung dịch brom có màu da cam

3. Hiện tại tượng nhận ra etilen với dung dịch Brom

Dung dịch brom đã trở nên mất mùa

4. Bài tập áp dụng liên quan

Câu 1. Phản ứng đặc thù của khí etilen là

A. Bội phản ứng cháy.

B. Phản ứng thế.

C. Làm phản ứng cộng.

D. Bội phản ứng phân hủy.


Câu 2. Trong phòng thí nghiệm, fan ta đun rượu etylic với chất xúc tác là H2SO4 đặc, ở ánh sáng 170°C nhằm điều chế khí X. Khí X là

A. Cl2.

B. CH4.

C. C2H4.

D. C2H2.


Câu 3. Đốt cháy hoàn toàn 5,6 lít khí etilen sinh sống đktc bắt buộc dùng lượng oxi (ở đktc) là

A. 11,2 lít.

B. 16,8 lít.

C. 22,4 lít.

D. 33,6 lít.


Câu 4. Trùng vừa lòng 1 mol etilen (với công suất 100 %) nghỉ ngơi điều kiện phù hợp thì thu được trọng lượng polietilen là

A. 7 gam.

B. 14 gam.

C. 28 gam.

D. 56 gam.


Câu 5. Khí metan có lẫn một lượng nhỏ khí etilen. Để nhận được metan tinh khiết, ta dẫn hỗn hợp khí qua

A. Dung dịch brom.

B. Hỗn hợp phenolphtalein.

C. Hỗn hợp axit clohidric.

D. Hỗn hợp nước vôi trong.


Câu 6. Etilen bao gồm các tính chất hóa học sau:

A. Thâm nhập phản ứng cộng, phản bội ứng trùng hợp, làm phản ứng với thuốc tí cùng phản ứng cháy.

B. Chỉ thâm nhập phản ứng chũm và phản bội ứng với hỗn hợp thuốc tím.

C. Chỉ thâm nhập phản ứng cháy.

D. Chỉ tham gia phản ứng cộng, làm phản ứng trùng hợp, không tham gia phản ứng cháy.


Câu 7. Hỗn thích hợp khí X bao gồm H2 với C2H4 gồm tỉ khối đối với He là 3,75. Dẫn X đi qua Ni đun nóng, thu được tất cả hổn hợp khí Y tất cả tỉ khối đối với He là 5. Công suất của làm phản ứng hidro hóa là?

A. 20%

B. 25%

C. 50%

D. 40%


Đáp án C

Giả sử rước 1 mol các thành phần hỗn hợp X.

Gọi x, y theo thứ tự là số mol của H2, C2H4

Ta gồm theo đưa sử

=> x + y = 1 (1)

MX= (28x + 2y)/(x + y) = 3,75.4 (2)

Từ (1) cùng (2) => x = y = 0,5 mol

Hiệu suất tính theo H2 hoặc C2H4 hồ hết như nhau

Áp dụng công thức:

MX/MY = nY/nX=> nY = (nX.MX)/MY = (1.3,75.4)/5.4= 0,75

=> nH2 bội phản ứng = ngiảm = 1 – 0,75 = 0,25 mol

=> H = 0,25/0,5.100% = 50%

Đáp án đề nghị chọn là: C


…………………….

Trên đây thpt Sóc Trăng đã chuyển tới các bạn bộ tài liệu rất có ích C2H4 + Br2 → C2H4Br2. Để có hiệu quả cao hơn trong học tập, thpt Sóc Trăng xin reviews tới chúng ta học sinh tài liệu chuyên đề Toán 9, chăm đề thiết bị Lí 9, triết lý Sinh học 9, Giải bài bác tập chất hóa học 9, Tài liệu tiếp thu kiến thức lớp 9 mà trung học phổ thông Sóc Trăng tổng hợp với đăng tải.

Xem thêm: Viết Công Thức Tính Quãng Đường? Công Thức Tính Quãng Đường*
*

*

Mở bài và kết bài Tràng Giang của Huy Cận


*

Viết 4 – 5 câu đề cập về một buổi đi nghịch cùng người thân trong gia đình (hoặc thầy cô, các bạn bè)


*

Viết 4 – 5 câu diễn tả tình cảm, cảm hứng của em khi năm học chuẩn bị kết thúc


*

Viết 4 – 5 câu nói lại hoạt động ở ngôi trường hoặc lớp em (biểu diễn văn nghệ, đi tham quan, đồng diễn thể dục,…)


Trả lời Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Những trường cần được khắc ghi *

Bình luận *

Tên *

Email *

Trang web

lưu lại tên của tôi, email, và trang web trong trình lưu ý này đến lần phản hồi kế tiếp của tôi.