Nội dung bài xích họcBảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học mày mò về kết cấu bảng tuần hoàn: ô lượng tử, chu kì, đội nguyên tố.Nguyên tắc sắp xếp các nguyên tố chất hóa học trong bảng tuần hoàn.Bạn đã xem: Bảng tuần hoàn nguyên tố chất hóa học 10

1. Cầm tắt lý thuyết

1.1.Nguyên tắc sắp đến xếp các nguyên tố trong BTH

1.2.Cấu sinh sản của BTH các nguyên tố hóa học

1.3.Nhóm nguyên tố

2. Bài tập minh hoạ

3. Rèn luyện Bài 7 chất hóa học 10

3.1. Trắc nghiệm

3.2. Bài xích tập SGK và Nâng cao

4. Hỏi đáp vềBài 7 Chương 2 hóa học 10


*

Hình 1:Bảng tuần hoàn những nguyên tố hóa học

Các yếu tắc được bố trí theo chiều tăng vọt của năng lượng điện hạt nhân nguyên tử.Các nguyên tố có cùng số lớp electron vào nguyên tử được thu xếp thành một hàng.Các nguyên tố tất cả số electron hóa trị vào nguyên tử đồng nhất được xếp thành một cột.1.2.1. Ô nguyên tố


*

Hình 2: Ô nguyên tố

Số sản phẩm tự nguyên tố = số đơn vị điện tích phân tử nhân (Z) = số proton = số electron trong nguyên tử.

Bạn đang xem: Nguyên tố hóa học

1.2.2.Chu kìChu kì là dãy những nguyên tố của chúng có cùng số lớp electron, được xếp theo chiều năng lượng điện hạt nhân tăng dầnSố lắp thêm tự của chu kì bằng số lớp electron trong nguyên tử.Bảng tuần hoàn gồm tất cả 7 chu kì
STTNguyên tố bắt đầuNguyên tố kết thúcSố nguyên tố
1.H (Z = 1): 1s1He (Z = 2): 1s22
2.Li (Z = 3)Ne (Z = 10)8
3.Na (Z = 11)Ar (Z = 18)8
4.K (Z = 19)Kr (Z = 36)18
5.

Rb (Z =37)

Xe (Z = 54)

18
6.Cs (Z = 55)Rn (Z = 86)32
7.Fr (Z = 87)Chưa xác địnhChưa trả thiện

1.3. Team nguyên tố

Nhóm yếu tố là gồm các nguyên tố có thông số kỹ thuật electron phần bên ngoài cùng tựa như nhau, nên tính chất hóa học tương tự nhau được xếp thành một cột.

Nhóm nguyên tốNhóm A: nsanpb .Với a, b là số electron bên trên phân lớp s cùng p.Số trang bị tự của nhóm bằng tổng cộng electron lớp ngoài cùng: a + b

1 ≤ a ≤ 2 ; 0 ≤ b ≤ 6

Nhóm B:

(n – 1)dansb

Với b = 2 ,0 ≤ a ≤ 10Các nguyên tố team B là tập hợp những nguyên tố bao gồm electron hóa trị nằm ở phân lớp d và f.

Bài tập minh họa

Bài 1:

Nguyên tố X ở trong chu kì 3, nhóm IIIA vào bảng HTTH. Vậy X có số hiệu nguyên tử là:

Hướng dẫn:

Chu kỳ 3⇒ có 3 lớp eNhóm IIIA⇒3 e phần ngoài cùng cùng e cuối điền vào phân lớp p⇒1s22s22p63s23p1⇒p = 13

Bài 2:

A, B, C là những kim loại chuyển tiếp và gần như thuộc chu kỳ 4 vào bảng tuần hoàn (ZABC). Biết rằng tổng số electron phần ngoài cùng của A, B cùng C bởi 4; tổng số electron ở lớp ngoài cùng cùng phân lớp sát xung quanh cùng của B là 8. Điều xác minh nào dưới đây về A, B, C là đúng?

A.Tổng số electron của B2+và C2+là 51.

B.Công thức oxit cao nhất của A tất cả dạng A2O3.

C.Tổng số khối: MA+ MB+ MC= 79.

Xem thêm: Hướng Dẫn Tra Điểm Thi Đại Học Theo Tên 2019 Theo Tên, Số Báo Danh

D.Cả A, B, C đều tác dụng được với dung dịch H2SO4loãng làm cho giải phóng khí H2.

Hướng dẫn:

Cấu hình electron của A, B, C bao gồm dạng:(3d^a4s^a4p^b)Do tổng cộng electron phần bên ngoài cùng của A, B, C = 4 đề xuất phải bao gồm hai nguyên tố có cấu hình electron lớp bên ngoài cùng dạng 4s1và một nguyên tố sót lại 4s2Vì B tất cả tổng số electron ở lớp ngoài cùng với phân lớp sát kế bên cùng là 8 đề xuất B tất cả cấu hình:(3d^64s^ 2)Vậy A là:(3d^54s^ 1)và C là:(3d^104s^ 1 ightarrow A: _24Cr; B: _26Fe; C: _29Cu)