Trong bài học trước các em đã khảo sát điều tra mối quan hệ định lượng giữa thể tích với áp suất của quá trình đẳng nhiệt, vậy trường hợp thể tích không thay đổi thì ánh nắng mặt trời và áp suất bao gồm mối quan hệ như thế nào?

Để giải đáp thắc mắc trên, bài viết này bọn họ cùng khảo sát quy trình đẳng tích là gì? bí quyết tính của quá trình đẳng tích tuyệt biểu thức Định nguyên lý Sác-lơ được viết như thế nào?

I. Quá trình đẳng tích là gì?

- quy trình đẳng tích là thừa trình biến đổi trạng thái lúc thể tích không đổi.Bạn đang xem: vạc biểu với viết biểu thức định vẻ ngoài sác lơ


*

II. Định hình thức Sác-lơ

1. Thí nghiệm

- Theo dõi sự biến đổi áp suất của một lượng khí theo ánh nắng mặt trời trong quá trình đẳng tích.

Bạn đang xem: Biểu thức định luật sác lơ

- Đo ánh sáng của một lượng khí một mực ở những áp suất khác nhau khi thể tích ko đổi.

2. Định khí cụ Sác-lơ

- phân phát biểu: Trong quá trình đẳng tích của một lượng khí duy nhất định, áp suất tỉ lệ thuận với nhiệt độ tuyệt đối.

- Biểu thức định lý lẽ Sác-lơ: tuyệt (hằng số) 

- gọi p1, T1 là áp suất với nhiệt độ hoàn hảo và tuyệt vời nhất ở tinh thần 1; p2, T2 là áp suất và nhiệt độ hoàn hảo nhất ở tinh thần 2; ta có:

 

III. Đường đẳng tích

- Đường đẳng tích là đường biểu diễn sự vươn lên là thiên của áp suất theo nhiệt độ lúc thể tích không đổi call là đường đẳng tích.


*

- Trong hệ tọa độ (p,T) đường đẳng tích là đường thẳng mà nếu kéo dãn dài sẽ đi qua nơi bắt đầu tọa độ.

- Ứng với những thể tích khác biệt của cùng một lượng khí, ta bao gồm đường đẳng tích không giống nhau. Đường sống trên ứng với thể tích bé dại hơn.

IV. Bài bác tập vận dụng công thức của quá trình đẳng tích, định mức sử dụng Sác-lơ

* Bài 1 trang 162 SGK đồ gia dụng Lý 10: Thế nào là quy trình đẳng tích? kiếm tìm một ví dụ về quá trình đẳng tích này.

° giải mã bài 1 trang 162 SGK trang bị Lý 10:

- Ví dụ: Nung rét 1 bình kín, khi đó T tăng, p tăng tuy vậy V không đổi.

* Bài 2 trang 162 SGK vật dụng Lý 10: Viết hệ thức contact giữa p. Và T trong quá trình đẳng tích của một lượng khí tuyệt nhất định.

° giải mã bài 2 trang 162 SGK trang bị Lý 10:

- Hệ thức tương tác giữa phường và T trong quá trình đẳng tích:

hay 

* Bài 3 trang 162 SGK đồ dùng Lý 10: Phát biểu định dụng cụ Sác-lơ

° giải mã bài 3 trang 162 SGK đồ gia dụng Lý 10:

- Định phương pháp Sác-lơ: Trong quá trình đẳng tích của một lượng khí duy nhất định, áp suất tỉ lệ thuận với ánh nắng mặt trời tuyệt đối.

* Bài 4 trang 162 SGK thiết bị Lý 10: Trong những hệ thức sau đây, hệ thức nào KHÔNG phù hợp với định luật pháp Sác-lơ?

A. B. C. D.

° giải thuật bài 4 trang 162 SGK đồ gia dụng Lý 10:

◊ chọn đáp án: B.

- Theo Định luật pháp Sác-lơ: Trong quy trình đẳng tích của một lượng khí độc nhất định, áp suất tỉ lệ thuận với ánh sáng tuyệt đối.

Xem thêm: Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Trung Ương 7 Khóa 12 Của Đảng Viên, Beecost Mua Thông Minh

- cách làm định mức sử dụng Sác-lơ: hay 

* Bài 5 trang 162 SGK đồ gia dụng Lý 10: Trong hệ tọa độ (p, T), đường màn trình diễn nào sau đấy là đường đẳng tích?

A. Đường hypebol

B. Đường thẳng kéo dài qua cội tọa độ

C. Đường thẳng không đi qua gốc tọa độ

D. Đường thẳng cắt trục phường tại điểm p. = po

° giải mã bài 5 trang 162 SGK đồ dùng Lý 10:

◊ lựa chọn đáp án: B. Đường thẳng kéo dãn dài qua cội tọa độ

* Bài 6 trang 162 SGK vật dụng Lý 10: Hệ thức nào sau đây PHÙ HỢP với định khí cụ Sác-lơ?

A. B. C.

*

*

° giải thuật bài 6 trang 162 SGK đồ dùng Lý 10:

◊ chọn đáp án: B. 

* Bài 7 trang 162 SGK trang bị Lý 10: Một bình cất một lượng khí ở ánh nắng mặt trời 30oC cùng áp suất 2 bar. (1 bar = 105 Pa). Hỏi đề xuất tăng nhiệt độ độ lên đến mức bao nhiêu độ nhằm áp suất tăng gấp đôi?