Các em đã học về quá trình đẳng nhiệt ở bài học trước, bài này các em sẽ được tìm hiểu về quá trình đẳng tích cùng định luật Charles (Sác-lơ).

Bạn đang xem: Biểu thức của quá trình đẳng tích là gì


Nội dung bài viết giúp các em biết Quá trình đẳng tích là gì? Định luật Sác-lơ có công thức như thế nào? Đường đẳng tích có dạng ra sao?

I. Quá trình đẳng tích

- Quá trình đẳng tích là quá trình biến đổi trạng thái khi thể tích không đổi.

II. Định luật Sác-lơ

1. Thí nghiệm

- Từ thí nghiệm, đo nhiệt độ của một lượng khí nhất định ở các áp suất khác nhau khi thể tích không đổi, ta được kết quả:

 Áp suất p (105Pa) Nhiệt độ T (0K) P/T (Pa/0K)
 1,0 301 332,23
 1,1 331 332,33
 1,2 350 342,86
 1,3 365 356,16

2. Định luật Sác-lơ

Vì P/T = hằng số, nên p∼T.

- Phát biểu định luật Sác-lơ: Trong quá trình đẳng tích của một lượng khí nhất định, áp suất tỉ lệ thuận với nhiệt độ tuyệt đối.

 

*

>Lưu ý: T = t +273;

Trong đó T là nhiệt độ tuyệt đối Kelvin (K); t: nhiệt độ theo thang Celsius (0C).

- Gọi p1, T1 là áp suất và nhiệt độ tuyệt đối của một lượng khí ở trạng thái 1; p2, T2 là áp suất và nhiệt độ tuyệt đối của một lượng khí ở trạng thái 2.

Ta có:

*

* Ví dụ: Tính áp suất của một lượng khí ở 300C, biết áp suất ở 00C là 1,20.105Pa và thể tích khí không đổi.

> Lời giải:

- Ở trạng thái 1: p1 = 1,20.105Pa; T1 = 0 + 273 = 273K

- Ở trạng thái 2: T2 = 30 + 273 = 303K; p2 = ?

- Vì thể tích khí không đổi nên:

*
 
*

III. Đường đẳng tích

- Đường đẳng tích là đường biểu diễn sự biến thiên của áp suất theo nhiệt độ khi thể tích không đổi.

*
- Trong hệ tọa độ (p,T) đường đẳng tích là đường thẳng mà nếu kéo dài sẽ đi qua gốc tọa độ.

- Ứng với các thể tích khác nhau của cùng một lượng khí ta có những đường đẳng tích khác nhau. Đường ở trên ứng với thể tích nhỏ hơn.

Xem thêm: Plea S Xung Quanh Hình Nón, Tính Thể Tích Khối Nón Cực Hay, Công Thức Tính Diện Tích Xung Quanh Hình Nón


Trên đây x-lair.com đã giới thiệu với các em về Quá trình đẳng tích là gì? Định luật Charles (Sác-lơ). Hy vọng bài viết giúp các em hiểu rõ hơn. Nếu có câu hỏi hay góp ý các em hãy để lại bình luận dưới bài viết, chúc các em thành công.