Cho benzen vào ống nghiệm đựng dung dịch brom (brom nguyên chất là dung môi không phân cực) vào nước, nhấp lên xuống kĩ benzen không làm mất đi màu hỗn hợp nước brom, hóa học lỏng tạo thành hai lớp: Lớp chất lỏng trên là dung dịch brom vào benzen tất cả màu vàng, lớp bên dưới là nước ko màu. Do benzen ko phản ứng với nước brom cơ mà hòa rã brom tốt hơn nước.

Bạn đang xem: Benzen br2 xúc tác fe

Phương trình hóa học:

CH≡C – CH2 – CH2 - C≡CH + 4Br2 → Br2HC – CBr2 – (CH2)2 – CBr2 – CHBr2

Cùng vị trí cao nhất lời giải tìm hiểu thêm về benzen nhé:

I. đặc thù vật lý của Benzen

- Benzen C6H6 là chất lỏng, không màu, không tan vào nước, benzen gồm tính độc.

- Benzen là dung môi hữu cơ hòa chảy được nhiều chất như: dầu ăn, cao su, nến, iot...

- C6H6 có trọng lượng riêng bởi 0,8786 kg/m3, lạnh chảy sinh hoạt 5,5 °C, sôi ngơi nghỉ 80,1 °C.

Benzen gồm công thức cấu tạo: 

*
C6H6 + Br2 - Nêu hiện tượng, viết PTHH" width="178">

hoặc

*
C6H6 + Br2 - Nêu hiện tượng, viết PTHH (ảnh 2)" width="134">

Thường trình diễn bằng cách làm tạo thu gọn:

*
C6H6 + Br2 - Nêu hiện nay tượng, viết PTHH (ảnh 3)" width="101">

Từ công thức cấu tạo của benzen ta thấy benzen gồm 6 nguyên tử cacbon links với nhau bởi 3 liên kết đôi xen kẽ 3 links đơn tạo thành mạch vòng hình lục giác đều.

II. đặc điểm hóa học tập của Benzen


Benzen bao hàm phản ứng hóa học đặc trưng như bội nghịch ứng cháy, phản ứng thế, làm phản ứng cộng. C6H6 vừa bao gồm phản ứng cụ vừa gồm phản ứng cộng tuy vậy phản ứng cộng xảy ra khó hơn so với C2H4 và C2H2.

1. Phản ứng cháy

Tượng tự các hidrocacbon khác, benzen cháy trong không khí tạo thành khí cacbonic (CO2) và khá nước (H2O), ngoài ra ngọn lửa có tương đối nhiều khói đen là do sản phẩm cháy còn tồn tại muội than. Tại sao là do phân tử benzen gồm phân tử khối lớn, nên cạnh tranh cháy trọn vẹn thành khí CO2 và tương đối nước. 

Phương trình cháy:

*
C6H6 + Br2 - Nêu hiện nay tượng, viết PTHH (ảnh 4)" width="328">

2. Phản ứng thế 

a. Với dung dịch brom

Benzen bao gồm phản ứng với hỗn hợp brom không?

- hiện nay tượng: Benzen không phản ứng với dung dịch brom, hóa học lỏng trong ống nghiệm chia làm hai lớp, benzen nặng hơn bắt buộc chìm xuống bên dưới còn dung dịch brom nổi lên trên.

- Còn khi làm cho nóng benzen cùng với brom lỏng nguyên chất, xuất hiện bột sắt thì người ta thấy màu đỏ nâu của brom mất đi và có khí hidro bromua thoát ra. Vậy nên benzen đã tính năng với brom.

- Kết luận: Benzen không chức năng được với dung dịch nước brom (gồm brom cùng nước) như axetilen tốt etilen mà lại benzen chỉ tính năng được với brom nguyên chất có mặt bột sắt với đun nóng. 

*
C6H6 + Br2 - Nêu hiện tượng, viết PTHH (ảnh 5)" width="325">

- Viết gọn:

*
C6H6 + Br2 - Nêu hiện nay tượng, viết PTHH (ảnh 6)" width="420">

Nguyên tử H của benzen đã được sửa chữa thay thế bởi nguyên tử Br. Làm phản ứng trực thuộc loại phản ứng thế.

b) bội phản ứng nitro hóa

Benzen chức năng với tất cả hổn hợp HNO3 đặc và H2SO4 đậm đặc tạo ra thành nitrobenzen:

*
C6H6 + Br2 - Nêu hiện nay tượng, viết PTHH (ảnh 7)" width="390">

Nitro benzen tính năng với các thành phần hỗn hợp axit HNO3 bốc khói và H2SO4 đậm đặc đồng thời đun nóng thì chế tạo thành m-đinitrobenzen.

*
C6H6 + Br2 - Nêu hiện nay tượng, viết PTHH (ảnh 8)" width="551">

c) Quy tắc nạm ở vòng benzen

Khi vòng benzen đã có sắn team ankyl (hay các nhóm –OH, -NH2, -OCH3,...

Phản ứng chũm vào vòng sẽ dễ dàng hơn và ưu tiên xảy ra ở phần nhóm ortho và para. Ngược lại, nếu ở vòng benzen đã tất cả sẵn đội –NO2 (hoặc những nhóm –COOH, -SO3H, ...) phản bội ứng nắm vào vòng sẽ nặng nề hơn với ưu tiên xảy ra ở trong phần meta.

d) chế độ phản ứng vậy ở vòng benzen

Phân tử halogen hoặc phân tử axit nitric ko trực tiếp tấn công. Các tiểu phân mag điện tích dương chế tạo ra thành do tác dụng của chúng với xúc tác new là tác nhân tiến công trực tiếp vào vòng benzen. Thí dụ:

*
C6H6 + Br2 - Nêu hiện tại tượng, viết PTHH (ảnh 9)" width="601">

3. Bội nghịch ứng cộng

- Benzen không công dụng được với brom vào dung dịch, chứng tỏ benzen khó khăn tham gia bội phản ứng cùng hơn etilen với axetilen. Tuy nhiên, trong điều kiện thích hợp, benzen có phản ứng cộng với một vài chất như H2, Cl2,…

*
C6H6 + Br2 - Nêu hiện tại tượng, viết PTHH (ảnh 10)" width="325">

Kết luận: Do phân tử có cấu trúc đặc biệt cần benzen vừa có phản ứng thế vừa có phản ứng cộng, mặc dù nhiên benzen khó tham gia phản ứng cộng hơn axetilen với etilen.

III. Điều chế

C6H6 được điều chế bằng cách trùng hòa hợp C2H2 trong điều kiện thích hợp hoặc đến axit benzoic chức năng với NaOH.

3C2H2 (t°, Ni) → C6H6

C6H5COOH + NaOH → C6H6 + Na2CO3

IV. Ứng dụng

- vào công nghiệp hóa hữu cơ, benzen là nguyên liệu đặc biệt quan trọng nhất để cung ứng nhiều các loại hợp hóa học như chất dẻo, cao su, phẩm nhuộm, dược phẩm, dung dịch trừ sâu, thuốc nổ TNT...

Xem thêm: Báo Tuổi Trẻ Tra Cứu Điểm Thi

- bên cạnh đó benzen còn được sử dụng làm dung môi nhằm hòa tan nhiều chất hữu cơ trong công nghiệp giỏi trong phòng thí nghiệm.