1 bí quyết dùng Because và Because of1.2 2 – kết cấu because of 1.2.2 2.2 – Chuyển chủng loại câu từ sử dụng because lịch sự because of với ngược lại1.4 I. CẤU TRÚC BECAUSE VÀ BECAUSE OF1.5 II. CÁCH CHUYỂN ĐỔI TỪ BECAUSE sang trọng CẤU TRÚC BECAUSE OF1.6 III. BÀI TẬP BECAUSE VÀ BECAUSE OF1.7 hướng dẫn phân biệt cấu trúc Because, Because Of cùng In Spite Of trong giờ đồng hồ Anh1.7.2 2. Cấu trúc Because, Because Of với In Spite Of1.9 4. Biện pháp chuyển câu từ cấu trúc Because sang kết cấu Because Of

Cách sử dụng Because cùng Because of

1 – kết cấu Because 

Because có nghĩa là bởi vì. Because + 1 mệnh đề tất cả nghĩa là cũng chính vì điều nào đấy đã xảy ra, hay bởi vì ai đó đã làm gì. Sau because vẫn là một mệnh đề gồm chủ ngữ cồn từ đầy đủ. Bạn cần đặc biệt lưu ý điều này nhé. 


Công thức thành lập câu sử dụng because:

Because + S + V + O, S + V + O  hoặc S + V + O, because S + V + O 

Bạn đang xem: phương pháp because of


*
*

2 – kết cấu because of 

2.1 – Công thức: 

Because of có nghĩa là bởi vì vì điều gì đó. Ví như là “bởi bởi vì cơn mưa”, “bởi vì bài toán tắt đường”, “bởi vì bài toán đi muộn của tôi”…. Quan sát từ những ví dụ này thì bạn cũng có thể đoán được là phia sau because of là các danh từ, đại từ hoặc là các nhiều danh động từ đúng không nào? Đây thiết yếu là khác hoàn toàn lớn độc nhất vô nhị của cấu trúc because of và cấu trúc because

Cách cần sử dụng because of không hề khó, bạn chỉ cần nắm vũ công thức dưới đây để thành lập câu cùng với because of nhé.

Bạn đang xem: Because là loại từ gì

Because of + noun/ pronoun/ noun phrase

Ví dụ: 

Khi bạn thực hiện thành thạo because of rồi thì có thể bạn sẽ còn “nghiện” cấu trúc này, bởi điểm sáng của nó là rút ngắn được câu. Trong các trường hòa hợp trang trọng hơn nữa thì người bạn dạng ngữ cũng ưu tiên dùng because of vì cấu trúc này “che giấu” được công ty thể tiến hành hành động, chỉ nêu phải nêu ra sự việc, giảm đi tính cá nhân, tính công kích.

*
2.2 – Chuyển chủng loại câu từ cần sử dụng because thanh lịch because of và ngược lại

Khi gửi từ cấu trúc ngữ pháp giờ Anh because sang cấu trúc because of ta bắt buộc biến mệnh đề vùng sau thành một danh từ, nhiều danh từ tuyệt danh cồn từ quăng quật thay thế. để ý rằng nếu như sau Because có “to be” hoặc “here, there” thì nên bỏ nó đi, tiếp đến tiếp tục xét 6 trường hợp sau đây.

a – Hai nhà ngữ ở hai mệnh đề tương tự nhau 

– Hai công ty ngữ giống như nhau: bỏ chủ ngữ ở kết cấu because, thêm “ing” vào động từ.

I failed the exam because I slept over. 

=> I failed the exam because of sleeping over. 

*
b – Tân ngữ trong mệnh đề chứa because là một danh từ: 

Trong trường thích hợp này, chúng ta chỉ cần bỏ đi nhà ngữ, thực hiện danh từ.

Ví dụ: Because there was a heavy traffic jam, we were late.

=> Because of the heavy traffic jam, we were late.

c – Tân ngữ bao gồm tính từ bỏ đứng trước danh từ

Trong trường đúng theo này, chúng ta chỉ phải đưa tính từ lên trước danh từ, quăng quật đi các phần không đề nghị thiết.

Ví dụ: Because the traffic jam was heavy, we were late.

=> Because of the heavy traffic jam, we were late.

*
d – Một tính từ: 

Trong trường hòa hợp này, họ đổi tính tự thành danh từ. 

Ví dụ: Because it is raining, I stayed at my house. 

=> Because of the rain, I stayed at my house. 

e – biện pháp chuyển về dạng sở hữu: dùng danh trường đoản cú dạng sở hữu.

Ví dụ: Because I was lazy, I failed the exam.

=> Because of my laziness, I failed the exam.

f – áp dụng “the fact that” 

Quy tắc thông thường cho phần lớn trường hợp: dùng cụm “the fact that ” đặt trước mệnh đề hy vọng chuyển. Giải pháp làm này chỉ áp dụng khi bọn họ không thể biến hóa được bằng những cách trên cùng đúng cho phần nhiều các ngôi trường hợp.

Ví dụ: Because Kim is short, she cannot reach the clock on the wall. 

=> Because of the fact that Kim is short, she cannot reach the clock on the wall.

*

Bài tập về Because cùng Because of 

Bài 1:

We stopped playing football ……. The rain.It was all …….. Him that they got into trouble.They had to hurry indoors …… it was raining.She is late ……. The traffic.We didn’t arrive until six o’clock …….. The traffic was terrible.He found the exam easy …….. He had worked hard during the course.She can’t drive …….. Her illness.This restaurant closed down …….. The recession.He found working in France very difficult ……… the language problem.She’s very difficult khổng lồ understand ……… her accent.
*

Bài 2:

Because I studied hard, I passed the exam.

=> Because of ________________________.

Because Hoa was rich, she could buy that house.

=> Because of _____________________________.

Although he has a physical handicap, he has become a successful business man.

=> Despite ________________________________________________________.

His father asked him to lớn go stay at home because he was sick.

=> Because of ______________________________________.

She failed the University entrance exam because her grades were bad.

=> Because of _____________________________________________.

Because there was an accident, I was late.

=> Because of _______________________.

Because the rain was so heavy, I couldn’t go khổng lồ school.

=> Because of _________________________________.

Because of the cheap price, my wife insists on buying the Tivi.

=> Because __________________________________________.

Although it was raining heavily, we still went to lớn school.

=> Despite / In spite of ____________________.

Although nam is not an intelligent student, he can learn very fast.

=> Despite / In spite of ______________________________________.

*

Đáp án:

Bài 1:

Đáp án:

1. Because of

2. Because of

3. Because

4. Because of

5. Because

6. Because

7. Because

8. Because of

9. Because of

10. Because of

Bài 2: 

Because of studying hard , I passed the exam.Because of Hoa’s richness, she could buy that house.Despite his physical handicap, he has become a successful business man.Because of his sickness his father asked him to lớn go stay at home.She failed the University entrance exam because of her bad grades.Because of an accident, I was late.Because of the heavy rain, I couldn’t go khổng lồ school.Because the price is cheap, my wife insists on buying the Tivi.Despite / In spite of the heavy rain, we still went to lớn school.Despite / In spite of not being an intelligent student, he can learn very fast.

I. CẤU TRÚC BECAUSE VÀ BECAUSE OF

1. Kết cấu BECAUSE

Because là một trong những giới trường đoản cú đứng trước mệnh đề chỉ nguyên nhân. Cấu trúc BECAUSE trong tiếng Anh được sử dụng như sau:

BECAUSE + S + V + O

➥ Ví dụ:

I love it because it’s very beautifulShe could only eat salad because she is a vegetarian2. Kết cấu BECAUSE OF

BECAUSE OF là một trong giới từ kép. Thay vì đi với 1 mệnh đề như Because thì Because of đã đứng trước một danh từ hoặc các danh từ, V-ing, đại từ. Because of cũng có công dụng chỉ tại sao tương tự như Because.

BECAUSE OF + PRO (NOUN)/NOUN PHRASE

➥ Ví dụ:

We lost because of youI pass the exam because of her help

II. CÁCH CHUYỂN ĐỔI TỪ BECAUSE sang CẤU TRÚC BECAUSE OF

Quy tắc chung khi biến đổi từ Because lịch sự Because of là biến hóa mệnh đề sau Because thành một danh từ, nhiều danh từ, đại trường đoản cú hoặc V-ing. Một số nguyên tắc để chuyển đổi từ Because sang Because of như sau:

1. Chủ ngữ 2 vế trong câu giống như nhau

Nếu thấy 2 chủ ngữ của 2 vế trong câu như là nhau, ta bỏ chủ ngữ vế Because, hễ từ sau đó thêm đuôi -ING.

➥ Ví dụ:

Because Lan is short, she can’t reach the book on the self

➨ Because of being short, Lan can’t reach the book on the self

2. Nếu chỉ từ lại danh từ/cụm danh từ sinh hoạt vế “Because of…”

Sau lúc giản lược theo quy tắc 1, nếu chỉ với lại danh từ/cụm danh từ sống vế “Because of…” thì lưu lại danh từ/cụm danh từ bỏ đó.

➥ Ví dụ:

Because there was a storm, students have khổng lồ stay at home

➨ Because of a storm, students have to lớn stay at home

Trong trường phù hợp này, bọn họ sẽ không áp dụng “Because of being a storm” mà dùng “Because of a storm”.

3. Nếu tất cả danh từ với tính từ sinh sống vế Because

Khi vế Because có nói đến cả tính từ và danh từ, ta chỉ việc đặt tính từ trước danh trường đoản cú để sinh sản thành các danh từ.

➥ Ví dụ:

Because the wind is strong, we can’t jogging

➨ Because of the strong wind, we can’t jogging

4. Giả dụ vế Because không tồn tại danh từ

Nếu vế Because không có danh từ, ta đang đổi tính từ/trạng từ bỏ thành danh trường đoản cú và có thể sử dụng tính tự sở hữu.

➥ Ví dụ:

Because it is windy, we can’t jogging

➨ Because of the wind, we can’t jogging

Because he acted badly, she doesn’t lượt thích him

➨ Because of his bad action, she doesn’t lượt thích him

III. BÀI TẬP BECAUSE VÀ BECAUSE OF

1. Bài bác tập viết lại câu với kết cấu BECAUSE OFBecause it is rain, we stopped the matchBecause Tom was ill, he is absent todayBecause she is kind, everyone loves herBecause I was too tired, I will have a long tripBecause he passed the exam, his parent very proud of himThe house is dirty so I can’t feel comfortableShe is a beautiful girl so her husband very loves herIt’s hot so we will travel to lớn the beach this weekendThis problem is difficult so I can’t understandI got mark 10 in Math exam so I am very happy today2. Đáp ánBecause of the rain, we stopped the matchBecause off his illness, Tom is absent todayBecause of her kindness, everyone loves herBecause of my tiredness, I will have a long tripBecause his exam passing, his parent very proud of himBecause of the house’s dirt, I can’t feel comfortableBecause of her beautiful, her husband very loves herBecause of hot, we will travel to lớn the beach this weekendBecause the problem’s difficult, I can’t understandBecause of the Math exam 10 mark, I am very happy today

Hướng dẫn phân biệt cấu trúc Because, Because Of với In Spite Of trong giờ Anh

1. Tư tưởng về cấu trúc Because, Because Of cùng In Spite Of

Because là 1 giới tự đứng trước mệnh đề chỉ nguyên nhân.

Because of là 1 giới từ bỏ kép, được sử dụng trước danh từ, V-ing, đại từ để chỉ vì sao của sự việc, hành động.

In spite of là dùng như một giới từ, đứng trước danh từ xuất xắc V-ing để chỉ sự tương phản cho 1 hành động.

2. Cấu trúc Because, Because Of cùng In Spite Ofa. Cấu tạo because

Because + S + V + O

I lượt thích it because it is very beautiful He never eat meat because he is a vegetarianb. Cấu trúc because of

Because of + N/ N phrase / V-ing

I pass the essay because of her helpI angry because of himc. Kết cấu in spite of

In spite of + N /NP /V-ing, clause

Clause + In spite of + N / NP /V-ing

In spite of being married, she still got in an affair with a young boyShe had an affair with a young boy in spite of being married

3. Gợi ý phân biệt cấu trúc Because, Because Of với In Spite Of

Sau Because phải là 1 mệnh đề.Sau Because of, In spite of không được là mệnh đề mà lại là 1 danh từ/ nhiều danh từ/ V-ing hoặc đại từ.

4. Phương pháp chuyển câu từ cấu tạo Because sang kết cấu Because Of

Nguyên tắc chung khi chuyển đổi (Because thanh lịch Because Of) là chuyển đổi mệnh đề đứng sau Because thành 1 danh từ, các danh từ, đại từ hay có thể là V-ing. Một vài quy tắc để giúp đỡ bạn biến đổi từ Because quý phái Because of như sau:

a. Chủ ngữ 2 vế trong câu tương đương nhau

Nếu thấy hai công ty ngữ của cả hai vế vào câu kiểu như nhau, bạn hãy bỏ công ty ngữ vế Because, rượu cồn từ tiếp đến thêm đuôi _ing

Ví dụ: Because Mai is tall, She can reach the book on the shelf.

=> Because of being tall, Mai can reach the book on the shelf.

b. Nếu chỉ từ danh từ/cụm danh từ làm việc vế “Because of…”

Sau khi giản lược theo luật lệ 1, nếu chỉ từ danh từ/cụm danh từ sinh sống vế “Because of…” thì lưu lại danh từ/cụm danh tự đó.

Ví dụ: Because there was a storm, everyone was at home.

=> Because of a storm, everyone was at home.

Trong trường vừa lòng này, bạn sẽ không thực hiện “Because of being a storm” nhưng mà phải áp dụng “Because of a storm”.

c. Nếu có danh từ và tính từ sinh sống vế Because

Khi vế Because có nhắc tới cả tính từ tương tự như danh từ, bạn chỉ việc đặt tính trường đoản cú trước danh từ bỏ để chế tạo ra thành nhiều danh từ.

Ví dụ: Because the wind is strong, we can’t jogging

=> Because of the strong wind, we can’t jogging

d. Giả dụ vế Because không tồn tại danh từ

Nếu vế Because không tồn tại danh từ, các bạn sẽ đổi tính từ/trạng từ thành danh từ bỏ và có thể sử dụng tính trường đoản cú sở hữu.

Ví dụ: Because it is windy, they can’t jogging

=> Because of the wind, they can’t jogging

Because she acted badly, he doesn’t lượt thích her

=> Because of her bad action, he doesn’t lượt thích her

5. Bài xích tập thực hành (có đáp án)

1. Julia doesn’t go to lớn school because she is ill

=>Because of her illness, Julia doesn’t go lớn school.

2. Our guests arrived late because of the heavy rain

=>Because it rained heavily, Our guests arrived late.

3. Because of his friend’s absence, he has khổng lồ copy the lesson for her.

=>Because his friend is absent . He has lớn copy the lesson for her.

4. This girl is ignorant because she is lazy

=>Because of her laziness,This girl is ignorant.

5. My friend was absent because of his illness

=>Because my friend was ill,he was absent.

6. As she has behaved badly, she must be punished

=>Because of her bad behaivior, she must be punished.

7. Although he had a good salary, he was unhappy in his job

=>In spite of having a good salary, he was unhappy in his job.

8. The little girl crossed the street although the traffic was heavy

=>In spite of heavy traffic, The little girl crossed the street.

9. Although he had a bad cold, Henry still went khổng lồ work

=>In spite of having a bad cold, Henry still went khổng lồ work

10. Not having enough money, I didn’t buy the computer

=>Because I don’t have enough money, I didn’t buy the computer

11. Although the weather was very hot, they continued playing football

=>In spite of hot weather, they continued playing football

Bài tập

I. Viết lại câu làm thế nào cho nghĩa ko đổi

1.Viet can’t drive because of his blindness.

2. Salim didn’t go lớn work yesterday because she was sick.

3. Because I worked hard, I succeeded in my test.

4. My sister couldn’t vì the exam because it was very difficult.

5. They arrived so late because of the bad traffic.

II. Chọn đáp án đúng nhất

1. I miss Lan so much ____________ we didn’t see her for a long time. (because/because of)

2. ____________ the weather was so cold, they stayed home. (because/because of)

3. I was late for the important meeting _______________ the heavily traffic. (because/because of)

4. My grandfather retired in 2010 ___________ his health was ill. (because/because of)

5. Tony had to lớn stay in hospital ___________ his broken leg. (because/because of)

Đáp án

I. Viết lại câu nghĩa không đổi.

1.Viet can’t drive because of his blindness.

➔ Viet can’t drive because he is blind.

2. Salim didn’t go to work yesterday because she was sick.

➔ Salim didn’t go to lớn work yesterday because of her sickness.

3. Because I worked hard, I succeeded in my test.

➔ Because of my hard – working, I succeeded in my test.

4. My sister couldn’t bởi vì the exam because it was very difficult.

➔ My sister couldn’t vì the exam because of difficulty.

5. They arrived so late because of the bad traffic.

➔ They arrived so late because the traffic was bad.

II. Chọn câu trả lời đúng

1. Because vì sau đó là 1 mệnh đề S + V

2. Because vì sau đó là 1 mệnh đề S + V

3. Because of vì tiếp nối là 1 nhiều danh từ

4. Because vì sau đó là 1 mệnh đề S + V

5. Because of vì sau đó là 1 cụm danh từ

Bài tập về cấu tạo because

1. We stopped playing tennis ……. The rain

2. It was all …….. Her that we got into trouble

3. We had to lớn hurry indoors …… it was raining

4. I am late ……. The traffic

5. We didn’t arrive until seven o’clock …….. The traffic was terrible

6. She found the exam easy …….. She had worked hard during the course

7. He can’t drive …….. His illness

8. The restaurant closed down …….. The recession

9. He found working in nhật bản very difficult ……… the language problem

10. He’s very difficult to lớn understand ……… his accent

Đáp án :

1. We stopped playing tennis because of the rain

2. It was all because of her that we got into trouble

3. We had lớn hurry indoors because it was raining

4. I am late because of the traffic

5. We didn’t arrive until seven o’clock because the traffic was terrible

6. She found the exam easy because she had worked hard during the course

7. He can’t drive because of his illness

8. The restaurant closed down because of the recession

9. He found working in nhật bản very difficult because of the language problem

10. He’s very difficult khổng lồ understand because of his accent

Bài tập ứng dụng: viết lại câu cùng với because of và because, in spite of trong giờ đồng hồ Anh có đáp án

1. Mary doesn’t go to lớn school because she is ill

=>Because of her illness ,Mary doesn’t go to school.

2. Our guests arrived late because of the heavy rain

=>Because it rained heavily, Our guests arrived late.

3. Because of my friend’s absence, I have lớn copy the lesson for him

=>Because my friend is absent .I have lớn copy the lesson for him

4. This boy is ignorant because he is lazy

=>Because of his laziness,This boy is ignorant.

5. My friend was absent because of his illness

=>Because my friend was ill,he was absent.

6. As he has behaved badly, he must be punished

=>Because of his bad behaivior,he must be punished.

7. Although he had a good salary, he was unhappy in his job

=>In spite of having a good salary,he was unhappy in his job.

8. The little boy crossed the street although the traffic was heavy

=>In spite of heavy traffic,The little boy crossed the street.

Xem thêm: Định Lý Hàm Cos Trong Tam Giác Cực Hay, Định Lí Sin, Định Lí Côsin, Diện Tích Tam Giác

9. Although he had a bad cold, William still went lớn work

=>In spite of having a bad cold,William still went to lớn work

10. Not having enough money, I didn’t buy the computer

=>Because I don’t have enough money, I didn’t buy the computer

11. Although the weather was very hot, they continued playing football

=>In spite of hot weather,they continued playing football

Bài tập về cấu trúc because

We stopped playing football ……. The rain.It was all …….. Him that they got into trouble.They had to lớn hurry indoors …… it was raining.She is late ……. The traffic.We didn’t arrive until six o’clock …….. The traffic was terrible.He found the exam easy …….. He had worked hard during the course.She can’t drive …….. Her illness.This restaurant closed down …….. The recession.He found working in France very difficult ……… the language problem.She’s very difficult khổng lồ understand ……… her accent.

Đáp án:

Because of 2. Because of 3. Because 4. Because of 5.Because 6. Because 7. Because 8. Because of 9.Because of 10. Because of

Đăng bởi: thpt Sóc Trăng