*

Ta cần điều kiện f(x) không âm để bất phương trình xác định. Còn điều kiện g(x) ko âm là để hai vế ko âm. Từ đó tất cả thể bình phương được hai vế.

Bạn đang xem: Bất phương trình chưa căn

Để hiểu rõ hơn công thức ta cùng xét một ví dụ sau.

Ví dụ: Giải bất phương trình sau:

*

Lời giải:

Áp dụng công thức để biến đổi ta có:

*

Công thức 2:


*

Hoặc trường hợp gồm thêm dấu bằng thì

*

Nguyên nhân khi g(x) âm thì ta chỉ cần bất phương trình xác định là vì căn bậc hai luôn luôn không âm. Còn lúc g(x) không âm bình phương nhì vế ta được f(x) lớn hơn (hoặc bằng) g²(x). Vị đó ta không cần điều kiện f(x) không âm nữa.

Xem thêm: Giải Bài Tập Sinh Học 12 Nâng Cao Chương 2 Nâng Cao, Bài Tập Chương 2 Sinh Học 12 Nâng Cao

Để hiểu rõ hơn về công thức bên trên ta xét ví dụ sau:

Ví dụ:Giải bất phương trình chứa căn sau

*

Lời giải:

Áp dụng công thức bên trên ta có:

*

Trên đây là 2 công thức giải bất phương trình tất cả căn bậc 2 cơ bản mà các bạn cần nắm được. Các bất phương trình không giống phức tạp hơn thì bọn họ không xét ở phạm vi bài viết này nhé. Chúc những bạn học tập vui vẻ.