Lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Sách giáo khoa

Tài liệu tham khảo

Sách VNEN

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - liên kết tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 7

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 10

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp giờ Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu
Bạn đang xem: Bất phương trình bậc nhất

*

Lý thuyết, những dạng bài xích tập Toán 8Toán 8 Tập 1I. Kim chỉ nan & trắc nghiệm theo bàiII. Những dạng bài tậpI. Lý thuyết & trắc nghiệm theo bàiII. Các dạng bài tậpToán 8 Tập 1I. Triết lý & trắc nghiệm theo bài họcII. Những dạng bài bác tập
Lý thuyết Bất phương trình bậc nhất một ẩn hay, cụ thể
Trang trước
Trang sau

Lý thuyết Bất phương trình số 1 một ẩn

Bài giảng: Bài 4: Bất phương trình số 1 một ẩn - Cô vương vãi Thị Hạnh (Giáo viên x-lair.com)

A. Lý thuyết

1.Định nghĩa


Bất phương trình dạng ax + b 0, ax + b 0; 3 - x ≤ 0; x + 2 Quảng cáo
Quảng cáo


Xem thêm: Tải Mẫu Giấy Viết Chữ Đẹp 5 Ô Li, Mẫu Giấy 5 Ô Li Luyện Viết Chữ Nghiêng


a) ( x + √ 3 )2 ≥ ( x - √ 3 )2 + 2

b) x + √ x 2 ≥ ( x - √ 3 )2 + 2

⇔ x2 + 2√ 3 x + 3 ≥ x2 - 2√ 3 x + 3 + 2

⇔ 4√3x ≥ 2 ⇔ x ≥ √3/6

Vậy bất phương trình vẫn cho có tập nghiệm là S = < √ 3 /6; + ∞ )

b)Ta có: x + √ x 3

Kết hòa hợp điều kiện, tập nghiệm bất phương trình là: x > 3

Vậy bất phương trình sẽ cho có tập nghiệm là x > 3

c)Ta có: (x - 3)√(x - 2) ≥ 0

Điều kiện: x ≥ 2

Bất phương trình tương tự là

*

Vậy tập nghiệm của bất phương trình là x = 2 hoặc x ≥ 3

Bài 2: có bao nhiêu quý giá thực của thông số m nhằm bất phương trình ( mét vuông - m )x 2 - m ≠ 0 ⇔

*
thì bất phương trình luôn có nghiệm.

Với m = 0, bất phương trình phát triển thành 0x