Lý thuyết Hóa 10 bài xích 7. Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

I. NGUYÊN TẮC SẮP XẾP CÁC NGUYÊN TỐ trong BẢNG TUẦN HOÀN

- nguyên lý 1: Các nguyên tố được xếp theo chiều tăng đột biến của năng lượng điện hạt nhân nguyên tử.

Bạn đang xem: Bảng nguyên tố hóa học lớp 10

- lý lẽ 2: Các nguyên tố tất cả cùng số lớp electron trong nguyên tử được xếp thành một hàng.

- hình thức 3: Các nguyên tố gồm cùng số electron hóa trị trong nguyên tử được sắp xếp thành một cột.

+ Electron hóa trị là số đông electron có tác dụng tham gia hình thành links hóa học tập (electron lớp ngoài cùng hoặc phân lớp kế ko kể cùng chưa bão hòa).

II. CẤU TẠO CỦA BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC

1. Ô nguyên tố

- mỗi nguyên tố hóa học được xếp vào một ô của bảng hotline là ô nguyên tố.

- Số vật dụng tự của ô yếu tố đúng ngay số hiệu nguyên tử của yếu tố đó.

*
2. Chu kì

a) Định nghĩa

- Chu kì là dãy những nguyên tố mà nguyên tử của chúng có cùng số lớp electron, được sắp xếp theo chiều điện tích hạt nhân tăng dần.

b) ra mắt các chu kì

- Chu kì 1: gồm 2 nguyên tố H(Z=1) đến He (Z=2).

- Chu kì 2: tất cả 8 nguyên tố Li(Z=3)đến Ne (Z=10)

- Chu kì 3: có 8 nguyên tố Na(Z=11)đến Ar (Z=18)

- Chu kì 4: bao gồm 18 nguyên tố K(Z=19)đến Kr (Z=36)

- Chu kì 5: tất cả 18 nguyên tố Rb(Z=37)đến Xe (Z=54)

- Chu kì 6: tất cả 32 nguyên tố Cs(Z=55)đến Rn (Z=86)

- Chu kì 7: bước đầu từ nguyên tố Fr (Z=87) mang đến nguyên tố có Z=110, đấy là một chu kì chưa hoàn thành.

c) Phân nhiều loại chu kì

- Chu kì 1,2,3 là những chu kì nhỏ.

- Chu kì 4,5,6,7 là những chu kì lớn.

⇒ Nhận xét:

- các nguyên tố trong cùng chu kì bao gồm số lớp electron đều bằng nhau và ngay số thứ tự của chu kì.

- khởi đầu chu kì là sắt kẽm kim loại kiềm, ngay sát cuối chu kì là halogen (trừ chu kì 1); cuối chu kì là khí hiếm.

- 2 mặt hàng cuối bảng là 2 chúng ta nguyên tố có cấu hình electron đặc biệt: Lantan cùng Actini.

+ bọn họ Lantan: có 14 yếu tố đứng sau La (Z=57) thuộc chu kì 6.

+ họ Actini: gồm 14 yếu tố sau Ac (Z=89) nằm trong chu kì 7.

3. Team nguyên tố

a) Định nghĩa

- đội nguyên tố là tập hợp những nguyên tố mà nguyên tử có cấu hình electron tựa như nhau, do đó có đặc điểm hóa học tương tự nhau và được sắp xếp thành một cột.

b) Phân loại

- Bảng tuần hoàn chia thành 8 đội A (đánh số từ IA mang đến VIIIA) và 8 nhóm B (đánh số trường đoản cú IB mang đến VIIIB). Mỗi nhóm là một trong những cột, riêng team VIIIB tất cả 3 cột.

- Nguyên tử các nguyên tố trong cùng một tổ có số electron hóa trị cân nhau và bằng số thứ tự của group (trừ nhì cột cuối của nhóm VIIIB).

* đội A:

- nhóm A bao gồm 8 nhóm từ IA đến VIIIA.

- các nguyên tố team A bao gồm nguyên tố s và nguyên tố p:

+ Nguyên tố s: team IA (nhóm sắt kẽm kim loại kiềm, trừ H) và nhóm IIA (kim một số loại kiềm thổ).

+ Nguyên tố p: đội IIIA cho VIIIA (trừ He).

- STT team = Số e lớp không tính cùng = Số e hóa trị

+ cấu hình electron hóa trị tổng quát của tập thể nhóm A:

⟶nsa npb

⟶ĐK: 1 ≤ a ≤ 2; 0 ≤ b ≤ 6

+ Số sản phẩm tự của nhóm A = a+b

⟶ Nếu a+b ≤ 3 ⇒ Kim loại

⟶ Nếu 5 ≤ a+b ≤ 7 ⇒ Phi kim

⟶ Nếu a+b=8 ⇒Khí hiếm

+ Ví dụ:

*

* đội B:

- đội B bao gồm 8 team được viết số từ IIIB mang lại VIIIB, rồi IB và IIB theo chiều từ trái sang cần trong bảng tuần hoàn.

- team B chỉ gồm các nguyên tố của các chu kỳ lớn.

Xem thêm: Trường Thcs Tân Phong - Trường Th & Thcs Tân Phong

- đội B gồm các nguyên tố dd và nguyên tố f (thuộc 2 mặt hàng cuối bảng).

- STT team = Số e lớp ngoại trừ cùng = Số e hóa trị (Ngoại lệ: Số e hóa trị = 9, 10 thuộc nhóm VIIIB)