3. Công thức các cung link trên con đường tròn lượng giác

Mẹo nhớ: cos đối, sin bù, phụ chéo, tung hơn yếu π

*

 Cung hơn yếu π / 2

+ cos(π/2 + x) = – sinx

+ sin(π/2 + x) = cosx

4. Công thức nhân

Công thức nhân đôi:

*

Công thức nhân ba:

*

Công thức nhân bốn:

*

5. Công thức hạ bậc

Thực ra những cách làm này đều được biến đổi ra từ phương pháp lượng giác cơ bản, lấy ví dụ như: sin2a=1 – cos2a = 1 – (cos2a + 1)/2 = (1 – cos2a)/2.

Bạn đang xem: Bảng giá trị lượng giác

*

6. Biến hóa tổng thành tích

*
*

Thơ nhớ:

Sin tổng lập tổng sin cô.

Cô tổng lập hiệu đôi cô song chàng.

Tan tổng thì lập tổng nhì tan.

Một trừ chảy tích chủng loại mang thương sầu.

Gặp hiệu ta chớ đề nghị lo.

Xem thêm: Top 15 Thành Phố Của Ấn Độ Được Yêu Thích Nhất Bởi Du Khách Nước Ngoài

Đổi trừ thành cùng ghi sâu vào lòng.

7. Công thức thay đổi tích thành tổng

*

8. Nghiệm phương trình lượng giác

*

Phương trình lượng giác trong trường hợp đặc biệt:

+ sin a = 0 ⇔ a = kπ; (k ∈ Z)

+ sin a = 1 ⇔ a = π/2 + k2π; (k ∈ Z)

+ sin a = -1 ⇔ a = -π/2 + k2π; (k ∈ Z)

+ cos a = 0 ⇔ a = π/2 + kπ; (k ∈ Z)

+ cos a = 1 ⇔ a = k2π; (k ∈ Z)

+ cos a = -1 ⇔ a = π + k2π; (k ∈ Z)

9. Dấu của những giá trị lượng giác

*

10. Bảng giá trị lượng giác một vài góc quánh biệt

*

11. Phương pháp lượng giác bổ sung

*

 13. Hàm lượng giác ngược

*

14. Dạng số phức

*

15. Tích vô hạn

*

Đăng bởi: Đại học tập Đông Đô