Bản cam đoan tu dưỡng, rèn luyện, tìm mọi cách của Đảng viên là căn cứ để tấn công giá, xếp loại cán bộ, đảng viên cuối năm. Mỗi cán bộ, đảng viên yêu cầu làm 02 bản cam kết, 1 bạn dạng cá nhân giữ, 1 bạn dạng chi ủy lưu. Rất có thể tham khảo bí quyết viết bản cam kết như sau:


*
Mục lục bài viết

 

ĐẢNG BỘ:THỊ TRẤN PHÚ MỸ  ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM đưa ra BỘ: TỔ DÂN PHỐ 2  --------------- --------

Phú Mỹ, ngày 25 mon 8 năm 2017

BẢN CAM KẾTTU DƯỠNG, RÈN LUYỆN, PHẤN ĐẤU NĂM 2017

 

 

Đơn vị công tác: Tổ dân phố 2

Chức vụ Đảng: Đảng viên

Chức vụ bao gồm quyền, đoàn thể:

Sinh hoạt tại chi bộ: Tổ dân phố 2

1. Về tứ tưởng thiết yếu trị

- bạn dạng thân luôn luôn trung thành, kiên định với chủ nghĩa Mác- Lê nin, tứ tưởng tp hcm và con đường lối đổi mới của Đảng. Quán triệt xuất sắc điều lệ Đảng và nghị quyết những cấp;

- luôn chấp hành xuất sắc chủ trương chế độ Đảng, pháp luật trong phòng nước;

- luôn luôn tuyên truyền, vận động người thân trong gia đình cùng quần bọn chúng nhân dân chấp hành và thực hiện xuất sắc các phép tắc pháp luật, công ty trương đổi mới và cơ chế của Đảng với Nhà nước, ko có thể hiện suy thoái về bốn tưởng thiết yếu trị, “ trường đoản cú diễn biến”, “tự gửi hóa”.

Bạn đang xem: Bài viết bản cam kết và kế hoạch tu dưỡng rèn luyện phấn đấu năm 2017

2. Về phẩm hóa học đạo đức, lối sống

- Bản thân luôn luôn rèn luyện, tu dưỡng với không chấm dứt "Học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, phong thái Hồ Chí Minh";

- Có lối sinh sống trong sáng, giản dị, mẫu mực;

- Giữ gìn tư cách, phẩm chất đạo đức biện pháp mạng. đẩy mạnh tính tiên phong và gương mẫu trong công tác và cuộc sống, trong tranh đấu chống công ty nghĩa cá nhân, quan tiền liêu, tham nhũng, lãng phí;

- Chấp hành luật của Ban chấp hành tw về mọi điều Đảng viên không được làm;

- không có biểu hiện suy thoái về đạo đức nghề nghiệp lối sống.

3. Về triển khai chức trách, nhiệm vụ được giao

- luôn luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong tiến hành nhiệm vụ;

- Đổi mới phương pháp và lề lối có tác dụng việc;

- Chấp hành cùng bảo vệ, tuyên truyền, chuyển động cán bộ, đảng viên, mái ấm gia đình và nhân dân thực hiện đường lối, quan điểm, công ty trương nghị quyết của Đảng, pháp luật trong phòng nước;

- lành mạnh và tích cực học tập nâng cao trình độ và năng lượng công tác; 

- ngừng tốt chức trách, trọng trách được giao. 

4. Về tổ chức kỷ luật

- Thực hiện nay nghiêm những nguyên tắc tổ chức triển khai của Đảng, gương mẫu chấp hành nghị quyết, chỉ thị, quyết định, đi đầu tiến hành nền nếp, chế độ sinh hoạt Đảng.

5. Về xung khắc phục, sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm thời hạn qua cùng qua kiểm điểm, tấn công giá chất lượng cán bộ, đảng viên thời điểm cuối năm 2017

- bạo dạn trong chống chọi phê bình và tự phê, đương đầu với các biểu thị chia rẽ, viên bộ;

- Sẵn lòng lắng nghe những ý kiến đóng góp phê bình của quần chúng nhân dân, của đồng nghiệp và cấp trên;

- Chấp hành nghiêm chỉnh chủ yếu sách, pháp luật ở trong phòng Nước và các nội quy, quy chế, cách thức của địa phương;

- Luôn có thái độ ước thị trong vấn đề nhận cùng sửa chữa, khắc phục khuyết điểm.

6. Về kế hoạch hành động thực hiện nay Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần vật dụng XV:

- Thực hiện tại nghiêm điều khoản của Ban Chấp hành tw về rất nhiều điều Đảng viên ko được làm;

- Tuyên truyền chuyển động nhân dân thực hiện giỏi chủ trương mặt đường lối của Đảng, chế độ pháp luật ở trong nhà nước, lý lẽ của địa phương.

Xem thêm: 6 Bước Chụp Ảnh Ngược Sáng Tiếng Anh Là Gì? Thuật Ngữ Bức Ảnh Ngược Sáng Tiếng Anh Là Gì

Bản cam kết này mặt khác là ngôn từ kế hoạch hành vi của bản thân nhằm tu dưỡng, rèn luyện, nỗ lực và là căn cứ để kiểm điểm, reviews xếp nhiều loại cán bộ, đảng viên cuối năm 2017.